"veszélyes" - Englanninkielinen käännös

HU

"veszélyes" englanniksi

HU veszélyes
volume_up
{adjektiivi}

veszélyes
Ez egy meglehetősen veszélyes út, ami veszélyes szembenállásokhoz vezethet.
This is a dangerous path and could create dangerous divisions.
És ez méginkább veszélyes -- vagyis, ez újra veszélyes.
And this is even more dangerous -- well, it's dangerous again.
- Hallatlanul veszélyes ez a sebességőrület, veszélyes - vetette közbe a professzor.
Very dangerous, all this speeding, put in the professor.
veszélyes (myös: merész, kockázatos)
Ez teljességgel elfogadhatatlan: ha egy anyag veszélyes, akkor veszélyes.
This is unacceptable: if a substance is hazardous, it is hazardous.
Fontos a veszélyes hulladékok problémájával foglalkozó keretrendszer is.
The framework for dealing with problems involving hazardous waste is important.
Nagyon összetett hulladékáramról van szó, amely számos veszélyes anyagot tartalmaz.
It is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
veszélyes (myös: élénk, heves, erős, friss)
volume_up
hot {adj.}
Veszélyes laboratóriumi anyagok, és gondolhatja, hogy igen óvatosnak kell lennünk velük.
Hot Lab stuff, and we have to treat it very carefully, as you might imagine.
Egy híres és veszélyes clevelandi gengszter, kedvesem, aki lelövette magát a kegyed lakása előtt, a múlt év februárjában.
A Cleveland hot shot that got himself gunned in front of your apartment house last February.
- Remélem- szólalt meg Dors -, tényleg nem veszélyes a merülés.
Dors said, I hope immersion isn't, well, so hot and sticky.
veszélyes
Mindig veszélyes, ha a magáénál mélyebb tudás művét birtokolja valaki.
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
Cornwallban azonban volt egy másik hatalmas kő is... a Veszélyes Ostromkő.
But in Cornwall there was another stone of power÷the Siege Perilous.
Vagy az is lehet, hogy meghalt; Tantrevalles erdeje veszélyes hely.
Or he may well be dead; the Forest of Tantrevalles is a perilous place.
veszélyes (myös: meredek, kockázatos, rizikós, bolyhos)
volume_up
hairy {adj.}
veszélyes (myös: megbízhatatlan)
Sokan nem érezték magukat biztonságban és sokan féltek, mert senki sem tudta, hogy a vírus valójában mennyire veszélyes.
Many people felt insecure and afraid because nobody knew how dangerous the virus really was.
veszélyes (myös: gonosz, rossz, káros, rosszindulatú)
Cathy nagyon remélte, hogy utóbbi, mert ennek a fajta tumornak a rosszindulatú változata nagyon veszélyes tudott lenni.
Cathy hoped for the former, as the malignant variety of this tumor could be troublesome for its victims.
Az ilyen programok kialakítása és megvalósítása segítene elfoglalni őket a szabadidejükben, és megvédene a veszélyes alkoholfogyasztástól.
The development and implementation of such programmes would help to occupy their leisure time and help to protect them from malignant alcohol consumption.
veszélyes (myös: undok, kellemetlen, trágár, piszkos)
volume_up
nasty {adj.}
Miért járt a veszélyes kórokozók kölcsönös cseréje Amerika és Európa között annyira egyenlőtlen következményekkel?
Why was the exchange of nasty germs between the Americas and Europe so unequal?
Oké, nyilván azt mondjuk, hogy igen, foglalkoztunk az Ebola vírussal, mert egy veszélyes gyilkos, amely ellen a világnak orvosságra van szüksége.
Okay, we can say that, yes, we were looking at the Ebola virus, because it's a nasty little fucker, and the world needs a cure.
veszélyes (myös: merész, kockázatos, rizikós)
volume_up
risky {adj.}
Veszélyes és egy pokoli jó menet lesz -- jobb mint a Disney.
It's risky and it's going to be one hell of a ride -- better than Disney.
Már régen megmondtam neked, hogy az utazókat megtámadni veszélyes vállalkozás.
I told you a long time ago that waylaying travellers was a risky business.'
Egy esetleges harmadik olvasat és a meglévő megállapodás újbóli kockáztatása szerintem túl veszélyes.
Gambling on a third reading and jeopardising the existing agreement again is too risky, in my view.
veszélyes (myös: ragadós, meredek, kínos, kellemetlen)
volume_up
sticky {adj.}
- Remélem- szólalt meg Dors -, tényleg nem veszélyes a merülés.
Dors said, I hope immersion isn't, well, so hot and sticky.
veszélyes (myös: nem biztonságos)
volume_up
unsafe {adj.}
Ami a játékokat és a veszélyes termékeket illeti, McCarthy asszony utalt rájuk.
In relation to toys and unsafe products; Mrs McCarthy has alluded to that.
- A Quyvern-tó keleti partja nagyon veszélyes az ingoványos, lápos és mocsaras területek miatt.
The east shore of Lake Quyvern is unsafe owing to mires and bogs and morasses.
Mindez szegénységi bérszinthez, veszélyes munkakörülményekhez, kizsákmányoláshoz és visszaélésekhez vezet.
It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.

Esimerkkejä "veszélyes"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA szerzetesek zúgolódtak, hogy az apa ilyen veszélyes útra akarja vinni a fiát.
The monks railed against it, that Amadeo's father would take him into such danger.
HungarianVeszélyes, mert a következő kérdés már az lehet: akkor én miért legyek igazságos?
He'd so often worried and wondered about the process, how a person might be corrupted.
HungarianWinston ma délután tanúsított viselkedése azt mutatja, hogy ő sem kevésbé veszélyes.
Winston's behavior this afternoon shows that he, too, is a threat to my reputation.
HungarianMert körözött, veszélyes felforgatók, szeretnénk már végre megszabadulni tőlük.
Because they're fugitives here, and the quicker they're gone, the better.
Hungarian- S amilyen veszélyes az út, az valóban kockázatos lenne - értett egyet Viviane.
And with the hazards of the road, that is not practical, Viviane agreed.
Hungarian- Úgy döntöttem, haver, hogy maga rendzavaró és veszélyes a közegészségre!
Buddy, I rule that you are disturbing the peace and endangering the public health!
HungarianHatvan mérföldnél lesz egy kis kiemelkedés, de még mindig nem veszélyes.
High terrain starts in about thirty-seven miles, but so far nothing is above us.
HungarianA légy ragályt terjeszthet, veszélyes a társadalomra, a légynek pusztulnia kell!
The fly is a potential source of danger to the communitythe fly must go.
HungarianHa a Birodalom és a hutt bűnszövetkezet összefognak, veszélyes ellenséggé válhatnak.
If the Empire and the Hutts had indeed teamed up, they would make a formidable enemy.
HungarianÚgy látom, legalább olyan veszélyes fegyverrel rendelkezel, mint akármelyik acél.
It would appear that you carry with you a weapon as potent as any steel!
HungarianRöviden: ez a megállapodás jelenlegi formájában értelmetlen és potenciálisan veszélyes.
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
HungarianGondolom, tálalnunk kell majd neki egy-két patkányt, de ránk nézve nem veszélyes.
We'll have to feed it a rat or two, I suppose, but to us, it's quite-.
HungarianA helyzet túl veszélyes ahhoz, hogy az ügy bármilyen halasztást tűrjön.
The situation is far too precarious to brook any delay in tackling this issue.
HungarianAzt azonban, hogy mennyire veszélyes számukra, azt ők fogják eldönteni
The larger question is how to evaluate the magnitude of the threat to them...
HungarianVilágviszonylatban ez nem csökkenti az éghajlatra veszélyes gázok kibocsátását.
On a global scale, this will not reduce emissions of gases which are harmful to the climate.
HungarianA mi feladatunk az, hogy rávegyük a gyártókat a kevésbé veszélyes anyagok alkalmazására.
Our task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
HungarianArra tanította az ügynökeit, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el a veszélyes zónát.
He'd trained his operatives to leave the danger zone as soon as possible.
HungarianTisztában voltam a veszélyekkel, mindazonáltal úgy döntöttem, mégis veszélyes vizekre evezek.
The decomposed granite under my feet might as well have been sucking quicksand.
HungarianTudom, hogy nagy kockázatot vállalok, de a dolog nem olyan veszélyes, mint gondolja.
It's taking chances, I know, but the odds aren't as long as you think.
HungarianNos, mivel nem tudjuk, hogy a háziakkal mi van ez a hely veszélyes.
Well, unless you friends have just gone walkabout, this place may be compromised.