"uralom" - Englanninkielinen käännös

HU

"uralom" englanniksi

volume_up
uralom {subst.}

HU uralom
volume_up
{substantiivi}

uralom (myös: uralkodás)
Nem figyelhetünk tovább semlegesen, miközben előrehalad ez az új kínai uralom.
We cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Uralom az arab és a harmadik világ fölött, egyetlen puskalövés nélkül.
The domination without a shot fired of the entire Arab bloc and Third World.
És ha Akasa csak emberi a hódítás és az uralom önáltatásában?
Was she merely human in her delusions of conquest and domination?
uralom (myös: uralkodás, domínium)
volume_up
dominion {subst.}
uralom
volume_up
raj {subst.} (in Indian subcontinent/Southeast)
uralom (myös: rendszer, rezsim)
volume_up
regime {subst.}
Az ashraf-i tábor lakói az iráni uralom elnyomásának és az erőszakkal szembeni ellenállásnak egyik élő példái.
The residents of Camp Ashraf are one of the visible faces of the Iranian regime's oppression and of the resistance to this violence.
Olyan országból jövök, amelyik majdnem fél évszázadig a legszigorúbb kommunista uralom alatt élt, ahol semmilyen jog nem volt a szabad utazásra.
I come from a country which lived for almost half a century under the harshest Communist regime without any right to free travel.
uralom (myös: tömeg, ezred)
volume_up
regiment {subst.}
uralom (myös: uralkodás)
volume_up
reign {subst.}
Később értettem csak meg, micsoda páratlan teljesítmény volt az augustusi hosszú uralom.
Only in later times did I understand the full singularity and accomplishment of Augustus's long reign.
volume_up
rule {subst.}
Ez a rendszer a kommunista uralom bukásával sem szűnt meg.
That institution hadn't ended even with the demise of Communist rule.
A Közel-Keleten a keresztények 1200 évet éltek iszlám uralom alatt.
Christians in the Middle East have survived 1 200 years under Islamic rule.
A legnagyobb közülük ez volt: FORRADALMI LNY URALOM.
The biggest of these said RIOT GRRRLS RULE.
volume_up
sway {subst.}

Esimerkkejä "uralom"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianAz első üzletem egy ruhakészítő vállalkozás volt, a tálib uralom alatt kezdtem.
My first business was a dressmaking business I started under the Taliban.
HungarianA fia, Dáriusz idejére a Földközi-tenger egész keleti része perzsa uralom alatt volt.
And by the time of his son Darius, the whole of the eastern Mediterranean is under Persian control.
HungarianMost természetesnek vesszük, hogy a korábban szovjet uralom alatt álló országok uniós partnereink.
Now we take it for granted that the former Soviet-dominated countries are our EU partners.
HungarianÉn olyan országból származom, ahol kommunista uralom volt.
I come from a country which was ruled by Communism.
HungarianNeki legyen dicsőség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké!
To him be glory and empire, for ever and ever.
HungarianA kommunizmusról kimondják, hogy zsarnoki uralom volt, a házasságról pedig kimondják, hogy nő és férfi közötti életközösség.
Communism is described as a tyrant, and marriage is at last a union between a woman and a man.
HungarianAz 1964 és 1979 között fennálló munkáspárti uralom alatt mégis engedélyezték a rhodesiai zavargások miatt.
During the Labour years between 1964 and 1979 it was allowed to continueoddly, because of the Rhodesian imbroglio.
HungarianAz euró mindenféle hódító háború vagy politikai uralom nélkül jött létre, a nélkül, hogy azt kívülről bárki erőszakolta volna.
The euro was created without being imposed from outside and without any wars of conquest or political hegemonies.
Hungarian- A minimális manőverezési sebesség egy-húsz-nyolc teljes szárnnyal, plusz huszonöt, ha nincs teljesen uralom alatt a gép.
Minimum maneuvering speed is one-twenty-eight with full flaps-, plus twenty-five with less than full rudder authority.
HungarianMinden kultúrában valamelyik szegmens mindig domináns - az ilyen uralom épülhet fajra, vallásra vagy bármilyen más kategóriára.
In any culture, one segment will always be dominant - whether that dominance is based on race, religion or any other category.
HungarianCsád - az ötödik legnagyobb afrikai nemzet - a gyarmati uralom megszűnését követően nagyon nehéz időszakot élt át.
author. - Mr President, Chad, the fifth largest nation in Africa, has had a very troublesome post-colonial history.
HungarianElutasítjuk továbbá azt az állítást, hogy a Nyugat nem tett semmit a változásért Európa azon részén, amely akkor szovjet uralom alatt állt.
We also reject the assertion that the West did nothing to bring about change in what was then the Soviet-ruled part of Europe.
Hungarianvilágpiacok feletti uralom
HungarianUralom a helyzetet, Bogár.
HungarianUralom a helyzetet.
Hungariantengerek feletti uralom
HungarianA danaan uralom véget ért; a magas, barna szemű harcosok, akik bronzsisakjuktól eltekintve meztelenül harcoltak, eltűntek a történelem ködében.
The Danaan power ran its course; the tall hazel-eyed warriors who fought naked save for bronze helmets disappeared into the fog of history.
HungarianHetvenévnyi kommunista uralom, Gorbacsov reformjainak öt éve és Jelcin öt éve után az orosz nép kezdett nosztalgikusan emlékezni a régi időkre.
After sev-enty years of Communist tyranny, five years of Gorbachev reforms, and five years of Yeltsin, the Russian people be-gan to look back with nostalgia to the old days.