"tisztességesen" - Englanninkielinen käännös

HU

"tisztességesen" englanniksi

HU tisztességesen
volume_up
{adverbi}

tisztességesen (myös: korrektül, pontosan, jól, helyesen)
volume_up
fair {adv.}
Úgyhogy az élet mondta a revizor tisztességesen járt el.
So you see, said the auditor, life really was quite fair.
A repülőgépen lévők egyenruhát viselnek, ezért ő tisztességesen játszik.
The people in the airplane wore uniforms, were fair game because of it, and that was that.
Itt különbséget kell tennünk, ha tisztességesen és őszintén akarunk eljárni.
We need to draw a distinction here in order to be fair and honest.
tisztességesen (myös: egyenesen, korrektül)
Nem tudom, erre sor került-e a felszólaló képviselőcsoportjában is, mindenesetre nálunk minden nagyon nyíltan és tisztességesen zajlott, még belső szinten is.
I do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
tisztességesen (myös: korrektül, nyílt, őszintén)
Abszolút tisztességesen és becsületesen végezte a dolgát.
Absolutely straight and aboveboard in his profession.
tisztességesen (myös: jóhiszeműen, komolyan)
tisztességesen (myös: illedelmesen)
We learned that routine fair and square.
'Cause I rented it from you guys fair and square.
tisztességesen (myös: pontosan, helyesen, igazságosan, jogosan)
volume_up
justly {adv.}
tisztességesen (myös: egyenesen, derékszögben)
volume_up
square {adv.}
We learned that routine fair and square.
'Cause I rented it from you guys fair and square.
tisztességesen (myös: megbízhatóan, becsületesen, hűen)

Esimerkkejä "tisztességesen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianAz EU elvárja partnereitől, hogy megbízhatóan és tisztességesen együttműködjenek.
The EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
HungarianAz elnök legjobb tudomásom szerint végig tisztességesen játszotta ezt a partit.
To the best of my knowledge, the President's played a straight game the whole way.
HungarianAzzal, hogy ellenőrizzük, gondoskodunk arról, hogy tisztességesen viselkedjenek.
It's discretionary with the bank, and this is a good way to keep them honest.
HungarianNem akart tisztességesen hajlani és emelkedni, ezért húznom kellett egy kicsit.
It would not arch and lift properly as I walked, so I had a little to drag it.
HungarianÍgy tehát nyíltan és tisztességesen tárgyaljunk az aktuális 2008-as igényeinkről.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
HungarianFogd azt a rongybabát, és ültesd le tisztességesen, hogy ne fessen olyan elárvultan.
Pick up that boudoir doll and set it down properly, so it doesn't look so lost.
HungarianMire hazaért, a kocsi fűtése egész tisztességesen megszárította esőáztatta ruháit.
By the time he got there, the car heater had pretty much dried his rain-soaked clothes.
HungarianMindenkivel tisztességesen és egyenlően szeretnénk bánni, aki itt él és dolgozik.
We want to treat everyone who lives and works here fairly and equally.
HungarianHa tisztességesen akarunk cselekedni, nem kompromittálhatjuk magunkat a kettős mércével.
In order to act fairly, we cannot compromise ourselves with double standards.
HungarianHa még el is bánsz vele, utána velem kell végezned, márpedig én nem harcolok tisztességesen.
Even if you get past Sparhawk, you'll still have to face me, and I cheat a lot.'
HungarianMegyek fürödni, aztán tisztességesen felöltözöm, hogy készen álljak a kalandra.
I go now to bathe and properly dress and prepare for this adventure.
HungarianA büdös életbe, miért nem hagyod abba, miért nem viselkedsz már TISZTESSÉGESEN?!
Suddenly he thundered: 'Oh why don't you just stop it and BEHAVE!'
HungarianHa elfogadom, fog velem tisztességesen beszélni, mint férfi a férfival, szellemeskedés nélkül?
If I drink some, will you talk to me decently, man to man, without wise-cracking?
HungarianÉs van még valami, amiért illő, hogy tisztességesen viselkedjék velem.
There's another reason why he should be nice to me, which you may not know.
HungarianHogy ilyen tisztességesen, barátságosan bánt velem, megnyitotta szenvedélyeim minden zsilipjét.
This honest, friendly way of treating me unlocked all the sluices of my passions.
HungarianAzért jöttem, mert úgy gondoltam, vagy meglesz az üzlet, vagy nem, megállapodunk tisztességesen.
I come because I thought I'd get a take it or leave it, one right gee to another.
HungarianMagyarország tagja az Uniónak, és tisztességesen betartja a klub szabályait.
Hungary is a Member State of the European Union, and follows the rules of the club correctly.
HungarianHát igen mondta az idősebbik nővér , ha ez így van, akkor csakugyan tisztességesen viselkedett.
'Nay,' says the eldest sister, 'if it be so, she has acted handsomely indeed.'
HungarianSzabadítsuk meg a tisztességesen dolgozó délieket a maffia igája alól!
Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!
HungarianAz alkalmazottakhoz kurtábban szólt: Jó lesz, ha tisztességesen dolgozik.
To the hired help it spoke more curtly: This had better be good, you.