"tőlem" - Englanninkielinen käännös

HU

"tőlem" englanniksi

volume_up
tőlem [esimerkki]
EN

HU tőlem
volume_up
[esimerkki]

tőlem
volume_up
from me [esim.]
- Õk tőlem tanultak bókolni, úrhölgy - vágott vissza méltóságteljesen Elminster.
They, Lady, learned flattery from me, Elminster said in dignified tones.
William új anyagot vár tőlem a Globe-béli idétlen bohóckodásaihoz.
William is expecting new material from me for his crude clowneries at the Globe.
Get away from me, Lasher, get away from me.

Esimerkkejä "tőlem"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Hungarian- Most azonnal bocsánatot kell kérnie tőlem, különben alaposan megvesszőztetem!
She must apologize at this moment, or I will order her treated to a good whisking.
HungarianHa nem kapja meg tőlem a Talamasca tekintélyét és támogatását, akkor egyedül megy.
If I did not give Talamasca authority and support, she would take off on her own.
HungarianKicsi anya szólt Sephreniához síri hangon , mindent megtettem, ami tőlem telt.
'Little mother,' it intoned hollowly to Sephrenia, I have done all that I could.'
HungarianBattle főfelügyelő azt kérdez tőlem, amit csak akar mondta fagyos hangon Anne.
Anne said in a cold voice, Superintendent Battle can ask me anything he likes.
HungarianAnyja olykor kérdezte: "Megvan még a palackod, bogaram, amit tőlem kaptál?""
Her mother would say, Dear, do you still have that hot- water bottle I gave you?
HungarianAzt mondták, hogy talán ön kérdezni akar tőlem valamit mondta Edmundson kimérten.
They said you might want to ask me certain questions, said Edmundson primly.
HungarianAzt várják tőlem, hogy meséljek el minden apró részletet, de ez sehogyan se megy.
You expect me to give every little detail, and I can't remember it that way.
Hungarianvolt Rickyért, hogy nem lett volna szép tőlem elhallgatni előle a nagybátyám címét.
She was so crazy about Ricky that it seemed wrong not to give her the address.
HungarianEl kell menekülnöd tőlem és tőle, meg kell keresned azokat, akik segíthetnek!
You must get clear of me and of him, and you must seek those who can help you.
HungarianMegkérdezték tőlem, van-e már bizonyítékunk arra, hogy ezek az eljárások hatékonyak.
I have been asked if we already have proof that these processes are effective.
HungarianDe jártam az angyaloknál is, akik túl sokat kértek tőlem, és én nemet mondtam.
But I was with angels too and they asked too much of me and I refused them.
HungarianElőször is belekevertél ebbe, most meg csak úgy meg akarsz szabadulni tőlem.
First you put me in this mess, and then you think you can just get rid of me.
HungarianMeg voltam győződve róla hogy félni fog tőlem... de nem úgy tünt, mint aki fél tőlem.
I was concerned he'd be afraid of me... but he didn't seem to be afraid of me.
Hungarian. - (DE) Ön megvonta tőlem a szót elnök úr, amikor zsarnoknak neveztem.
rapporteur. - (DE) You cut me off, Mr President, when I called you a despot.
HungarianAmikor a gnómok elfogtak, átkutattak és elvették tőlem a tasakot és a köveket.
When the Gnomes captured me, they searched me and took the pouch and the stones away.
HungarianEz volt tehát, amit Chris akart tőlem, ez volt -- és hogy mi történt azóta?
So there, that's what Chris wanted me to do, it was -- so what happened since then?
HungarianNucingen ma reggel azt kérdezte tőlem, akarom-e az ő és a magam romlását.
So Nucingen came to my room this morning, and asked if I meant to ruin us both.
HungarianAz anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül.
My mother stayed far, far away, because she had left me a legacy of suicide.
HungarianSzeretnék találkozni Louis-val, hogy az ő szájából halljam, mit akar tőlem.
It's my desire to meet Louis and hear from his own lips what he wants for me to do.
HungarianSzó nélkül végrehajtotta Miss Marple tervét, és tőlem nem is kért engedélyt!
He'd no business to go agreeing to your plans without reporting first to me.