"törzs" - Englanninkielinen käännös

HU

"törzs" englanniksi

volume_up
törzs {subst.}

HU törzs
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

törzs (myös: klán, skót törzs)
volume_up
clan {subst.}
Az a fiatal taszken lesz a törzs következő mesemondója.
That boy is being trained as the clan's next storyteller.
Are we one clan with one future?
Tribe, race, clan, family.
törzs (myös: test, burok, héj, hüvely)
volume_up
hull {subst.}
Perhaps somewhere within the hull itself ...
törzs
volume_up
shaft {subst.}
törzs (myös: szár, nemzetség, nyél, hajóorr)
volume_up
stem {subst.}
Ez a törzs-reagens sárgás-vörös színű lesz.
This stock reagent will be yellowish red.
törzs (myös: tuskó, csikk, maradék, csonk)
volume_up
stub {subst.}
törzs (myös: tönk, tuskó, csikk, csonk)
volume_up
stump {subst.}
törzs (myös: test)
volume_up
torso {subst.}
A törzs szerkezete a következő részekből áll:
THE TORSO STRUCTURE CONSISTS OF THE FOLLOWING COMPONENTS :
A mellvéden egy hatalmas törzs és három fej hajolt át.
Over the parapets leaned a great torso and three peering heads.
A közepén kezdték, valahol a törzs tájékán, és mindkét oldalán elég mélyre jutottak.
They had started in the center, somewhere around the torso, and chipped away at each side.
törzs (myös: társaság, fajta, faj, nem)
volume_up
tribe {subst.}
Az egyik törzs nagyon félt a másik, Lunya törzstől.
And there was this specific tribe that was really afraid of this other Luhya tribe.
A törzs felnőttjei körben kuporogtak a falu középpontját jelentő tisztáson.
The tribe's adults squatted around a circle in a clearing in the center of the village.
A törzs a hatalmas hajlított fal lábánál gyülekezett, nyújtogatták a nyakukat.
The tribe clustered beneath a great curved wall leaning out over their heads.
törzs (myös: bőrönd, tönk, tuskó, rönk)
volume_up
trunk {subst.}
Ahogy a törzs és a vízszintes által bezárt szög negyvenöt fok alá csökkent, a fa kettévált.
As the trunk passed through the forty-five-degree mark, the wood parted completely.
A törzs, a kéreg, a gyökér minden idege külön-külön kiáltott megálljt a gyilkosságra.
Every fiber in the trunk, the bark, the roots seemed to cry out separately against this murder.
Letérdelt a fák előtt, hosszú, szürke ujjait az egyik törzs köré fonta.
Nadon knelt before them and wrapped his long leathery gray fingers around the trunk of one tree.

2. "repülőgép"

törzs
volume_up
fuselage {subst.}
A szárnyak visszahúzódtak a törzs borításába.
The wings swiveled back to lie along the top of the booster's fuselage.
Hanyatt feküdtem a Fleet alatt, az olajfoltokat törülgettem a törzs aljáról.
I lay on my back under the Fleet, wiping oil from the lower fuselage.
A belső hajtóművek és a fekete törzs között elhelyezett rövid pilonokon mindkét oldalon hat-hat AIM-120 Scorpion levegő-levegő rakéta ült.
Short low-drag pylons mounted between the inboard engine nacelles and the ebony fuselage on each side held six AIM-I 20 Scorpion air-to-air missiles, their red ground-safety streamers still visible.

3. Anatomia

törzs
volume_up
body {subst.}
A törzs még mindig szerveződik, és az utánpótlási vonal még nem működik.
Their main body is still getting organized, and they haven't set up a logistics train yet.
Their main body is catching up with the screen.
A törzs kezdetleges volt a modern szabványhoz képest, ám a fából készült tagokat szép formásra faragták.
The body was crude by modern standards, yet the wooden limbs were well jointed and formed.

4. "állatvilágban"

törzs (myös: nyelvcsalád, nyelvcsoport)
volume_up
phylum {subst.}
Ennek a dolognak a negyven standard törzs egyikéhez sincs köze!
This thing is unrelated to any of the forty standard phyla!

Esimerkkejä "törzs"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA rákövetkező csöndben a törzs tagjai sietve elhessegették személyes emlékeiket.
In the silence that followed, each savage flinched away from his individual memory.
HungarianFeltehetően egy helyi törzs tagja vélte Zsakó, és szorosan tartotta a karját.
Shes probably one of the local tribespeople, Birch said, still holding Candy tight.
HungarianMinden törzs minden falujában felébredtek a varázslók az új császár parancsára.
Among the tribes, in every village, the sorcerors awakening to the new emperors demand.
HungarianÚgy tűnik, a déli Ngok Dinka törzs elleni etnikai tisztogatás kezdetét vette.
The ethnic cleansing of the southern Ngok Dinka people seems to have begun.
HungarianHannan Moszang, a hirótok máguskirálya most már az összes edur törzs felett uralkodott.
Hannan Mosag, Warlock King of the Hiroth, was now overlord to all the Edur tribes.
HungarianA gumbo törzs tagjai a fémdarabban mérhetetlen hatalmú tárgyat ismertek fel.
The Gumbo tribesmen had recognized the piece of metal as an object of tremendous power.
HungarianÖkör nagyságú, szürke pikkelyes törzs, izmos nyak, karmos lábak, kezek.
Grey-scaled bodies the size of oxen, muscle-bunched necks, taloned hands and feet.
HungarianKarjai nemcsak a törzs ellen lázadtak fel; egyáltalán nem voltak hajlandók mozogni.
Not only did they refuse to move her; they refused to move themselves.
HungarianHallgassanak csak oda a pszichohistória fülével, és meg fogják hallani a törzs recsegését.
Listen with the ears of psychohistory, an you will hear the creaking.
HungarianJobbára három hatású oltásokat kapunk három lehetséges törzs ellen.
You normally get a trivalent vaccine against three possible strains.
HungarianA Pelle törzs tagjai viselik a jelvényeiket, rajtad viszont nincs semmi.
A member of the Pelle would wear their insignia you wear none.
HungarianErre tűz látható, tábortüzek, talán valami indián törzs szállt meg itt.
Fires down this wayhe pointed-campfires, maybe from indigenous people, Indian tribes or such-like.
HungarianA római birodalom bukása óta oly sok törzs taposta Itália földjét.
Since the Fall of ancient Rome, so many tribes had invaded Italy.
HungarianA törzs egy elég egyszerű fogalom, 50 ezer évre visszamenő.
What tribes are, is a very simple concept that goes back 50,000 years.
Hungarianaz egalitarianizmustól a kleptokráciáig '3f 269Csapat Törzs Fejedelemség Állam
First, because each stage grows out of some previous stage, the lines of demarcation are inevitably arbitrary.
HungarianA nyolcvanfős törzs a Fénytelen-tavat körülvevő mocsárban élt.
They lived in the lowland swamp surrounding the Lightless Lake and numbered about eighty or so.
HungarianNegyedik napon két törzs mellett haladtak el, egy időre elvegyültek köztük, majd otthagyták őket.
On the fourth day they passed two tribes, and joined with them for a time, and left them behind.
HungarianRyannek sohasem sikerült megbarátkoznia a böhöm Colt automatával, a törzs viszont mestere volt a fegyvernek.
Ryan had never really mastered the big Colt automatic, but that gunny sure as hell had.
HungarianMiután egy törzs nagy részével végzett, a járvány megszűnik.
Having killed most of the tribelet, the epidemic then disappears.
HungarianA földet a rabszolgák művelik a törzs asszonyainak irányítása alatt.
The tribes women oversaw the slaves in such harvesting.