"szögletes" - Englanninkielinen käännös

HU

"szögletes" englanniksi

HU szögletes
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

szögletes
Ványadt, sápadt ember volt, szögletes arccal, három-négynapos szakállal.
He was a lanky sallow person with an angular face three or four days behind the razor.
Fürdött a telehold fényében, de a kalap árnyékot vetett szögletes, fehér arcocskájára.
The moon shone full on her, but the hat shadowed her small angular white face.
A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet; amennyire ő gyűlölte.
She, angular and horsey, adored the countryside as much as he loathed it.
szögletes
volume_up
angled {adj.}
There was a sharp-angled glossy bag at her feet.
Nuada nem szólt semmit, csak a homloka borult el kék szeme felett, mint felhők mély vizek felett, és kesztyűs jobb kezével megsimogatta szögletes állát.
Nuada did not reply, but the slanted brows lowered over his dark blue eyes like clouds over deep water, and he scratched his clean-angled chin with a gauntleted right hand.
volume_up
boxy {adj.}
Henry most már tisztán látta a Sno-Cat szögletes körvonalait.
Now Henry could see the Sno-Cat's boxy outline clearly.
- Igen - mondta Plussix, és leereszkedett az egyik szögletes műanyagszékre.
Yes, Plussix said, and lowered itself to a boxy plastic chair.
*Maclntosh ezzel az erővel akár egy kitömött galápagosi sárkánygyíkot is tarthatott volna szögletes feje mellett, abba is kiabálhatta volna egyre parancsolóbban, hogy: Halló!
*MacIntosh might as well have been holding a stuffed Galápagos marine iguana alongside his boxy head as he cried out ever more imperiously: Hello!
- Bemutatta a magas, szögletes állú, szürke szemű, nyugodt tekintetű fiatalembert.
She indicated the tall, square-jawed young man with the steady gray eyes.
Valaminek a szögletes, sárga fanyele kiállt Lester B. Clausen nyakából.
A square yellow wooden handle was attached to the back of Lester B. Clausen's neck.
Az adatbázis-létrehozási azonosítókba szögletes zárójel ([]) került.
Database creator IDs have been changed to use square brackets [].

2. "ember"

szögletes (myös: sovány, szálkás, csontos, vézna)
volume_up
bony {adj.}

Esimerkkejä "szögletes"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÉs a szögletes élősövényen túl az erdő fái titokzatos, magas falat alkottak.
And beyond the roqual hedge the trees of the forest made a tall wall of mystery.
HungarianPqweeduk meghajolva átbújt a szögletes nyíláson, és feltartotta fáklyáját.
Pqweeduk leaned through the rectangular opening and flashed his torch upward.
HungarianSzéles, szögletes koponyája és vészjóslón forgó, bandzsa szeme volt.
He went upstairs again, unlocked his suitcase and took out the packet of letters.
HungarianA ház faburkolata nagyszobájának falába szögletes kőkandallót építettek.
The great room of the house had a rectangular stone fireplace built into its wooden wall.
HungarianA szögletes arcú magányos szaladt feléjük a széles utcán keresztül.
The sharp-faced loner was trotting toward them from across the wide street.
HungarianAz épület háromemeletes volt, de szögletes formájától még magasabbnak tűnt.
Three stories high, its rectangular shape made it seem even higher.
HungarianSzögletes fejét feléjük fordította, és lézerágyúival célba vette Kypet.
The head swiveled, its laser cannons targeted, aiming at Kyp as he ran.
HungarianMessze lent, a másik völgyben már látni lehetett az állomás szögletes építményeit.
Far below in the valley they could make out the rectangular rigidities of the Excursion Station.
HungarianA szögletes Sno-Cat tovább gördült az országút felé, vakító fényoszlopokat tolva maga előtt.
The Sno-Cat rolled toward the Interstate, a capsule preceded by the glare of its lights.
HungarianMeghatározza a tartalom és a szögletes zárójelek felső széle közötti vízszintes távolságot.
Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.
HungarianA handzsa rész szögletes zárójelben fog megjelenni a hangul rész után.
The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part.
HungarianA hangul rész szögletes zárójelben fog megjelenni a handzsa rész után.
The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part.
HungarianTalán csöppet keskeny és szögletes, de amikor magán gúnyolódott, Dena Spurgen egészen kivirult.
Anyway, she added, motioning at the wall of wires and little cylinders.
HungarianValamint fölvette Beaver szögletes érettségi fejfedőjét, és különös élvezettel fújkálja a bojtot.
Duds is also wearing Beaver's mortarboard hat; he particularly likes to blow the tassel.
HungarianJonesy lekapja Henry szögletes kalpagját, a sajátja fölé csapja, és elrobog a parkoló felé.
Jonesy snatches Henry's mortarboard, slaps it on top of his own, and books for the parking lot.
HungarianA keze kemény, szögletes tárgyba ütközött a matrac alatt.
As she did so her hand encountered something hard and rectangular under the mattress.
HungarianA megtermett, csontos, izmos karú, domború mellű, szögletes kezű ember fölállt a fogadásukra.
He rose to meet them, a big, rawboned man with heavy arms, a deep chest, and wide, blocky hands.
HungarianArca apró, szögletes, csukott szemei mélyen ülők voltak.
His chin was small, sharplyj WITCH WORLD 137 pointed, and the closed eyes were deep set.
HungarianMeghatározza a tartalom és a szögletes zárójelek felső széle közötti függőleges távolságot.
Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.
HungarianNorel hátralökte a székét, és szögletes mozdulatokkal felállt.
Norel pushed back his chair and rose, awkward and shuffling.