"struktúra" - Englanninkielinen käännös

HU

"struktúra" englanniksi

HU

struktúra {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "struktúra"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianTény, hogy az európai struktúra nyilvánvalóan még mindig kiigazításokra szorul.
The fact is, the European machine is obviously still in need of some adjustments.
HungarianAz európai szellem erősebb, mint az állami - elnézést, az igazságügyi - struktúra.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
HungarianA Duna folyammedencéje egy fenntartható makroregionális struktúra gerincét alkotja.
The Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
HungarianSajnos az ilyen fórumok valódi jellege, a magánjellegű struktúra került fölénybe.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
HungarianTehát egyfajta más struktúra, ahol partnerek vagyunk, ez egy együttműködés.
So, in a way, the different structure is that we're partners, it's a partnership.
HungarianLétrehoztuk a Maastrichti Szerződést, de nem rendeztük az intézményi struktúra kérdését.
We did Maastricht but we have not sorted out the institutional architecture.
HungarianEz a struktúra arra is alkalmat adott, hogy egy vagy több sejt bármikor "kivágható" legyen.
The structure also allowed one or more cells to be cut off' at any given time.
HungarianA Paasilinna úr jelentésében támogatott hálózati struktúra jó megoldás lesz.
The network structure supported in this, Mr Paasilinna's, report will be a good solution.
HungarianEgy másik, nem kevésbé fontos nehézség a jogi struktúra hiánya volt.
Another difficulty, which is no less important, was the lack of a legal structure.
HungarianAnnyira tökéletesen rendezett struktúra, hogy nehéz volt nem isteni eredetet tulajdonítani neki.
So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
HungarianEz a rugalmas struktúra lehetővé teszi majd, hogy uniós szinten is felnőjünk a kihívásokhoz.
This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
HungarianMaga mégis az egyházi struktúra keretei között dolgozott volna a Coronis gyarmaton, igaz?
Yet you would have worked in the Church structure at the Coronis colony?
HungarianRendkívül fontos a két struktúra működésében a megfelelő adatvédelem biztosítása.
Ensuring adequate protection of data in the activity of the two structures is extremely important.
HungarianAmikor aztán egy harmadik, megint új genetikai struktúra is belép náluk a képbe, teljesen elvadulnak.
When they hit a third person, a new genetic structure, they grow even more rampant.
HungarianA megjelenítés javítása érdekében a szerkesztő lehetővé teszi a HTML-struktúra kiemelését is.
To improve visualization this editor also supports a simple html-syntax-highlighting scheme.
HungarianA legnagyobb költségű hívások vermeEz csak egy képzeletbeli struktúra, 'a legvalószínűbb' hívások verme.
The Top Cost Call StackThis is a purely fictional 'most probable' call stack.
HungarianA harcosok talán meghalnak, és elenyésznek, de maga a struktúra ellenáll a pusztulásnak.
Perhaps the fighters would die and decay eventually, but the structure itself was not so corruptible.
HungarianValamivel később a szervezett struktúra Hari szeme láttára tűnt el a kísérteties horizontról.
Then, his I Inri f watched, all semblance of organized structure vanished from the eerie horizon.
HungarianValójában egy új típusú struktúra, amely nem esik bele egyetlen hagyományos jogi kategóriába sem.
It is, in fact, a new type of structure that does not fall into any traditional legal category.
HungarianSok országban létezik minimálbér-struktúra, és én ezt támogatom.
Many countries have a minimum wage structure and I support that.