HU pontosan
volume_up
{adjektiivi}

pontosan (myös: aprólékosan)
pontosan (myös: agyafúrt, éles eszű, okos, erős)
volume_up
sharp {adj.}
Pontosan nyolc óra harminc perckor felsorakoztatja odakint a listán felsoroltakat.
'You'll parade with the others detailed on this list at eight-thirty sharp, outside.
Pontosan háromkor a macskák és a guanók be lesznek át lesznek dobva a kerítésen.
Three o'clock sharp, the bag of cats and iguanas go over the fence.
Pontosan négy órakor csengett a telefon az íróasztalomon.
The phone on my desk rang at four o'clock sharp.

Esimerkkejä "pontosan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianFrodó pontosan tudta, ki tudja, honnan, hogy Gandalf nem kívánná Gollam halálát.
Frodo knew, too, somehow, quite clearly that Gandalf would not have wished it.
HungarianMost végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
HungarianÉs pontosan ez az, amiért számos országban a szabályozók reagáltak a helyzetre.
That, indeed, is precisely why the regulators in numerous countries have reacted.
HungarianBiztos vagy benne, hogy pontosan emlékszünk arra, mit láttunk Glover birtokán?
Are you sure that our memories of what we found at Glover's estate are correct?
HungarianPontosan tizenegy órakor Burt Forsyth az Ötödik sugárúton kiszállt egy taxiból.
On schedule at eleven o'clock, Burt Forsyth got out of a taxi on Fifth Avenue.
HungarianEzek pontosan azok a célok, amelyeket az elkövetkező tíz évre magunk elé tűztünk.
These are precisely the goals we have set for ourselves for the next 10 years.
HungarianÉn pontosan tudom, hogy mi mindenre képes, ha saját vágyainak eléréséről van szó.
I am well aware of the lengths you go to in appeasing your own peculiar appetites.
HungarianA te sikered számomra pontosan annyit jelent, mint a te számodra felelte a nő.
Your success in this means as much to me as it does to you, the woman replied.
HungarianBiztos volt benne, hogy Saul pontosan azt várná el tőle, ami ő most akar tenni.
Indeed she took for granted that Saul would expect her to do what she now intended.
HungarianPontosan olyan kapcsolatban állt velem, mint a Cerberus Kutya állott Apollóval."
He stood in precisely the same relationship to me as the Dog Cerberus did to Apollo.
HungarianPontosan ez történt, erre most mindenki a külföldi spekulánsokra panaszkodik.
That is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
HungarianPontosan ezért nem vehetlek magamhoz, és pontosan ezért kell egyedül lennem.
That's precisely the reason I can't take you, that, and because I must be alone.
HungarianAmint talán Ön is tudja, a krško-i atomerőmű pontosan ezen a törésvonalon áll.
As you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
HungarianPontosan, mégpedig az aranybányák, ahol, hajói tudom, Turner úr a vagyonát szerezte.
Quite so; at the gold-mines, where, as I understand, Mr. Turner made his money.
HungarianPontosan ezért gondolom úgy, hogy végig kell mennünk a szertartásos eljáráson.
Precisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
HungarianHa megkérdezed mit kell tenni pontosan fog válaszolni a témával kapcsolatban.
And if you tested him, he would answer every question correctly on that topic.
HungarianSwanson nem is számított arra, hogy Beverly pontosan érkezik a találkozóra.
HE REALLY didn't expect her to arrive promptly at seven for coffee and the cash.
HungarianItt egészen pontosan a köz- és a magánszférabeli partnerségek modelljére gondolok.
To be specific, I am talking here about the public-private partnership model.
HungarianAz európai regionális politika és kohéziós politika pontosan ezzel foglalkozik.
European regional policy and cohesion policy deal with precisely this issue.
HungarianA megállapodások célja pontosan az, hogy tiszteletben tartsák ezeket a határokat.
The very objective of these agreements is for those borders to be respected.