HU nyugodt
volume_up
{substantiivi}

nyugodt (myös: nyugalom, csend, béke, békés)
volume_up
quiet {subst.}
A drón aurája visszanyerte szokásos zöldes-sárga színét, most visszafogott volt és nyugodt.
The drone's fields were their normal green-yellow colour, quiet and controlled.
Thorne, mit adhatok neked, hogy ismét nyugodt legyen a lelked? kérdezte.
she asked, to make your soul quiet again?
Fel akarta kelteni Saul érdeklődését, hogy maga után csalja valami nyugodt helyre, ahol
The man had wanted to confuse Saul into following him-to lead Saul to a quiet place and...
nyugodt (myös: nyugalom, csend, csendes, elcsitult)
volume_up
whist {subst.}

Esimerkkejä "nyugodt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianArról nem is beszélve, hogy nyugodt lelkiismerettel hajthatnák álomra a fejüket.
They would have more personal pride if they found something worthwhile to do.
HungarianA vámpír kiegyenesedett, mosolygott, és nyugodt hangon kérdezte: Folytathatjuk?
The vampire straightened and smiled and said calmly, We are ready to go on?
Hungarian- És mégsem tartanak sehol - válaszolta azonnal kemény, nyugodt hangon Brent.
The Russian offered no resistance-in fact, his voice became a bit more apologetic.
Hungarian- De legyen nyugodt, Mr. Collins - tette hozzá -, majd észre térítjük Lizzyt.
But, depend upon it, Mr. Collins, she added, that Lizzy shall be brought to reason.
HungarianSpengler nyugodt mozdulattal felemelte a fekete dobozt és leolvasta róla az adatokat.
Spengler calmly raised the small black box and took the readings from the room.
HungarianAhogy bejöttél, ugyanúgy ki is találsz -felelte nyugodt hangon Elminster.
Ye found a way in... those bold feet of thine may serve to find a way out again.
HungarianLegyél egészen nyugodt, öregfiú, és próbálj a lelkére beszélni a barátodnak.
Have every confidence, old boy, and do see if you can get some word to your friend.
Hungarian- Bemutatta a magas, szögletes állú, szürke szemű, nyugodt tekintetű fiatalembert.
She indicated the tall, square-jawed young man with the steady gray eyes.
HungarianA dühítően nyugodt Rose vigasztalóan rámosolygott, és kinyújtotta a kezét.
Infuriatingly patient, she smiled compassionately and held out a hand to him.
HungarianLegyen nyugodt, Mr. Blore, nyitva tartottam a szemem felelte Emily Brent.
Emily Brent said: I assure you, Mr. Blore, that I kept an extremely sharp lookout.
HungarianA nő Michaelnek nyugodt szívvel elmesélte mindazt, amit Kathy elől eltitkolt.
What she hadn't been able to say to Kathy Burke, she could say to Michael.
HungarianHogy nem ő követ- te el a gyilkosságot... hogy ártatlan volt... hogy legyek nyugodt.
That she hadn't done it - that she was innocent - that I could be sure of that always.
Hungarian- Most pedig - folytatta Viteski -, vigye őket egy csendes, nyugodt helyre.
He made McGee and Susan stand while he tied their hands behind their backs.
HungarianTermészetesen neoruralisták vagyunk; világépítők felelte nyugodt hangon Alastair.
Alastair said quietly, We're neo-ruralists, of course; world-builders.
HungarianA főfelügyelő összehúzta bozontos szemöldökét nyugodt pillantású szeme felett.
The superintendent's bushy eyebrows drew downward over his steady eyes.
HungarianRögtön megyek az uramhoz, nyugodt lehet, mi ketten majd elintézzük Lizzyvel a dolgot.
I will go directly to Mr. Bennet, and we shall very soon settle it with her, I am sure.
HungarianHogy képes az ellenséges kapitány ilyen nyugodt maradni egy repülőgép láttán?
Surely he must realize that the Chinese Air Force had such strike aircraft in the region?
HungarianKivisszük innen a Firestormot egy nyugodt helyre, ahol zavartalanul tárgyalhatunk.
We'll take the Firestorm to an isolated area for a private conference.
HungarianKulccsal kinyitottam az ajtót, és beléptem a nyugodt, meleg sötétségbe.
I smoked half of it, threw it away, got out again and went down to Geiger's.
HungarianAztán a völgy lejteni kezdett, és Toshio nyugodt mélységbe vitte a bobot.
The darkness and cold came up at him, and he sought the chill as a refuge.