HU nyíltan
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

Now I'll be just as straight with you as I can be.
Most eljött az ideje, és nyíltan kell előrukkolnia vele.
But now it had got to be said, and she would come straight out with it.
- Let me get this straight.

2. "őszinte"

nyíltan (myös: korrekt, őszinte, tisztességes)

Esimerkkejä "nyíltan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEz igazi lether ima lett volna, bár senki sem merte ilyen nyíltan megfogalmazni.
A suitable Letherü prayer, though none would utter it in such a bold fashion.
HungarianNyíltan kell végre beszélni a nők elleni erőszakról, és meg kell állítani azt.
Violence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
HungarianHogyan tehetnék, ha megengedi a feleségének, hogy nyíltan bűnben éljen Lancelet-val?
How can they do so when he allows his wife to live in open sin with Lancelet?
HungarianAzt mondtam erre, hogy teljes szívemből s nyíltan és őszintén felelek neki.
I told her I would, with all my heart, and with the utmost plainness and sincerity.
HungarianEzen a vidéken nyíltan elutasították Yvian uralmát a nemesek és a köznép egyaránt.
Yvian's rule in this district had been covertly opposed by noble and com- moner alike.
HungarianErre a tanítványok megjegyezték: "Most már nyíltan beszélsz, nem képekben.
Jesus answered: Sayest thou this thing of thyself, or have others told it thee of me?
HungarianHálás vagyok Ferrero-Waldner biztos asszonynak, hogy erről a kérdésről nyíltan szólt.
I am grateful to Commissioner Ferrero-Waldner that she has spoken out clearly on this.
HungarianNem néhány nappal ezelőtt kezdtem intézkedni, és nyíltan beszélni a ma tárgyalt kérdésről.
I did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
HungarianA felügyelő elgondolkodva pillantott a leányra, de az nyíltan a szemébe nézett.
Neele looked thoughtfully at her—but he did not see any signs of evasion in her face.
HungarianE határozatokat demokratikusan, nyíltan és átlátható módon kell meghoznunk.
We must take these decisions in a way that is democratic, open and allows transparency.
HungarianGondolod, hogy az a gaz Seianus és besúgói nyíltan előállnak vádjaikkal?
You think that evil Sejanus and his Delatores bring charges out in the open?
HungarianSejtettem, hogy vannak haverjai valahol, különben nem rázná olyan nyíltan a rongyot.
I figure he has friends or he don't work the racket as open as he does.
HungarianEz a jelentés nyíltan tárja elénk, milyen fiskális nyomás nehezedik majd az adófizetőkre.
This report lays open the fiscal pressure that will be brought to bear on taxpayers.
HungarianMondjunk ki nyíltan valamit: nincs olyan, hogy "periférikus gazdaságok”.
Let us be very clear about one thing: there is no such thing as peripheral economies.
HungarianSok fehér telepes nyíltan lenézte az új-guineaiakat, mint ősembereket".
All those ingredients are just proximate factors, not ultimate explanations.
HungarianCayley ilyen nyíltan hangoztatta politikai nézeteit.
It might be alarm at the fact that Mr Cayley was being too outspoken in his political views.
HungarianÚgy gondolom, hogy teljesen nyíltan kell megközelítenünk ezt a kérdést.
I think that we should be very open in the way that we approach this issue.
HungarianPizarro Atahualpának állított csapdáját nyíltan Cortes sikeres stratégiájára alapozta.
Pizarro explicitly modeled his ambush of Atahuallpa on the successful strategy of Cortes.
HungarianMindketten nyíltan feltárták bűneiket és gyarlóságaikat, gyengeségeiket és szívfájdalmaikat.
They freely divulged their sins and foibles, their weaknesses and heartaches.
HungarianEz a jelentés nyíltan és becsületesen kezeli e kérdést, és ezért támogatnunk kell.
This report is open and honest about that and we should support it.