"nem tiszta" - Englanninkielinen käännös

HU

"nem tiszta" englanniksi

EN

HU nem tiszta
volume_up
{adjektiivi}

nem tiszta (myös: kevert, tisztátalan, tisztátlan)
volume_up
impure {adj.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "nem tiszta" englanniksi

nem substantiivi
nem adjektiivi
English
nem
nem- adjektiivi
English
tiszta substantiivi
English
tiszta adjektiivi
tiszta adverbi
English

Esimerkkejä "nem tiszta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianNem azt a tiszta, kékesszürke szemet látta, amelyet ismert, és amelyet szeretett.
They weren't the clear, electrifying, blue-gray eyes that he had known and loved.
HungarianHosszú, keskeny szoba volt, nem éppen tiszta, nem éppen fényes, nem éppen derűs.
It was a long narrow room, not very clean, not very bright, not very cheerful.
HungarianHa Claudia volt, akkor Claudia még nem távozott a tiszta szellem birodalmába.
If it was Claudia, then Claudia has not gone on into a purely spiritual realm.
HungarianCsak régebben nem volt ilyen tiszta, és nem fényesítették ilyen csillogóra.
Only in former times they had not been cleaned and polished to such a luster.
HungarianVajon ösztönszerűen ő is azt érezte, amit Entwhistle úr... hogy George nem tiszta jellem?
Had he felt instinctively, as Mr Entwhistle felt, that George was not straight?
HungarianMég mindig nem teljesen tiszta a kép, miniszter elvtárs felelte a tábornok.
The picture is still unclear in some respects, Comrade Minister, the general answered.
HungarianHogy a lelkiismerete mennyire volt tiszta, arra nem tért ki a jelentés.
How clear his conscience had been was not apparent from physical examination.
Hungarian2009-ben a fejlődő világban túl sok ember van, aki nem jut tiszta ivóvízhez.
Too many people, in 2009, in the developing world have no access to clean drinking water.
HungarianMa éjjel nem valami tiszta a fejem, és nem hiszem, hogy sokáig idétlenkedhetnék itt.
I'm not very clear-headed tonight and I don't think I ought to linger around here too long.
HungarianFolliat, azért szökött meg, mert nem tiszta a lelkiismerete?
Do you think she has run away because she has a guilty conscience?
HungarianDe tiszta időben nem aggódtam, amíg láttam, hogy füstöl a kályhacső.
But on clear days, as long as I saw smoke from the stovepipe, I didn't worry.
Hungarian- Na lám csak, csak nem lesz tiszta vizünk a kávénkhoz? - szólalt meg egy hang.
So, we're going to get clean water for our coffee? a voice asked.
HungarianAz élethez való jog védelmezőjeként nem tudtam volna tiszta lelkiismerettel mellette szavazni.
As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
HungarianEurópa lelkiismerete nem lehet tiszta a múlt teljes feltárása nélkül és az emlékezés nélkül.
Europe's conscience cannot be clear without fully examining and remembering the past.
HungarianA Föld lakosságának egyötöde, körülbelül 1,1 milliárd ember nem jut tiszta vízhez.
One fifth of the world's population, some 1.1 billion people, suffer from a lack of clean water.
HungarianBiztos nem tiszta heroint vett, a különbözetet pedig zsebre vágta.
He was probably buying cut heroin instead of the pure, and pocketing the difference.
HungarianIlletve nem is, az egészet megáztatta a véremmel, amíg tiszta vörös nem lett a szőke hajú figura.
Nay, all of it she stained with my blood until it was a red thing with blond hair.
HungarianBiztosíthatom róla, hogy nem a raktárhelyiségben a tiszta aktákkal együtt.
I assure you they're not in the mini-storage with the clean files.
Hungarian- Most, hogy már elkezdte, hadd fejezze be - mondta a vendég nem teljesen tiszta németség-gel.
Now he has started, might as well let him finish, said the customer in accented German.
HungarianPelyván aludni nem rossz (ha tiszta); nem olyan jó ugyan, mint szénán, de jobb, mint szalmán.
Chaff is not bad to sleep in when it is clean, not so good as hay but better than straw.