"nem hivatalos" - Englanninkielinen käännös

HU

"nem hivatalos" englanniksi

HU nem hivatalos
volume_up
{adjektiivi}

nem hivatalos (myös: fesztelen, hétköznapi, kötetlen, közvetlen)
Kétszer folytattunk nem hivatalos tárgyalásokat a Tanáccsal, hogy megállapodásra jussunk.
We have twice held informal negotiations with the Council to come to an agreement.
A családjaiknak majd beadnak valami maszlagot nem hivatalos tanulmányi szabadságról.
And the families could chew on some excuse about an informal sabbatical.
Képviselőcsoportom üdvözli a mai ebédidőben elért nem hivatalos fegyverszünetet.
My group welcomes the informal truce reached at lunchtime today.
nem hivatalos (myös: bizalmas)
Megint nem hivatalos, amit mondok válaszolta rögtön Jack.
Off the record, Jack said immediately.
- Az, amit tudok, javarészt nem hivatalos, ha tudják, hogy értem.
Much of what I know is, well, off-the-record, if you know what I mean.
A tükör fölötti nagy fatáblába ezt vésték: AMI ITT ELHANGZIK, NEM HIVATALOS.
Over the mirror was a large slab of wood engraved on which was, IN HERE EVERYTHING is OFF THE RECORD.
Nem valami etikus, de talán így fényt deríthetünk a haláluk nem hivatalos verziójára is.
Not very ethical, but maybe they can give us the unofficial version of their death.
A nem hivatalos változatok azonban továbbra is nem hivatalosak maradnak, és nem tekinthetők hivatalos szövegnek.
The unofficial versions remain unofficial and cannot be regarded as the official text.
Léteznek nem hivatalos változatok, és hálás vagyok Mitchell úrnak azért, hogy erre rámutatott.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "nem hivatalos" englanniksi

nem substantiivi
nem adjektiivi
English
nem
nem- adjektiivi
English
hivatalos adjektiivi

Esimerkkejä "nem hivatalos"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA fejlesztési politikáról beszélek, és nem csupán a hivatalos fejlesztési támogatásról.
I am talking about development policy, not just official development assistance.
HungarianNem jött válasz a "Mit adhat az EU Belarusznak” című nem hivatalos dokumentumra sem.
There was no reaction to the non-paper 'What the EU could bring to Belarus'.
HungarianAz ő szakmájában nem voltak hivatalos előléptetések, díjak, kitüntetések.
In his line of work, he didn't get official promotions, awards, or trophies.
HungarianRyannek erről nem volt hivatalos tudomása, és nem is akart rajta változtatni.
Ryan had no official knowledge whatever of the operation, and wanted to keep it that way.
HungarianÉn nem csak a herceg hivatalos hírnöke vagyok, de az Udvari bolondja is.
I'm not only the duke's official messenger, but I'm also the court jester.
HungarianOldebor, ez a határozott címmell nem rendelkező hivatalos személy lesett be az ajtón.
Oldebor, a functionary of no definite title*, looked through the door.
HungarianEz közfinanszírozással vagy egyetlen hivatalos tollvonással nem teremthető meg.
It is not something that we can do with public funding or at the stroke of a bureaucrat's pen.
HungarianNem szabad felépítenünk a hivatalos személyek és az információ új "berlini falát”.
We must not build a new 'Berlin Wall' of officials and information.
HungarianNem tudta, ki csinálta ezt, de biztosra vette, hogy nem hivatalos beavatkozásra volt szó.
He didn't know who had done it, but he was sure that it wasn't an authorized reduction.
HungarianA pelosiaiak elég ingerültek tudnak lenni, ha valaki nem a hivatalos átkelőhelyeket használja.
Pelosians tend to be sensitive about people who avoid the manned border-crossings.
HungarianEzek a lépések azonban nem vezethetnek a hivatalos fejlesztési támogatás visszaeséséhez.
All these provisions must not, however, lead to a fall in official development assistance.
HungarianAhhoz képest, hogy nem rendelkezett hivatalos végzettséggel, csodálatosan értette ezt a szakmát.
Lacking a formal degree, her expertise in this field of work was formidable.
HungarianA szolgák jó kis vacsorát rendeztek, de a segéd nem volt rá hivatalos.
The servants were going to have a fine dinner party to which the apprentice was not invited.
HungarianA kutatásra és innovációra ösztönző hivatalos szónoklatok nem elegendőek ennek eléréséhez.
The official discourse of incentivising research and innovation is not enough to achieve this.
Hungarian- Megpróbáltam megszerezni Vaddo agyának tartalmát, de nem tudtam kiravaszkodni a hivatalos engedélyt.
I tried to get a brain scan of Vaddo, but could not finesse the legal issues.
HungarianÚgy döntött, nem tesz hivatalos bejelentést a kardról.
He chose to make no public announcement concerning the sword he had been given.
HungarianA kommentárok többsége nem hivatalos formában hangzott el.
The Members in question had been compelled to mute their opposition to TRA.
HungarianTermészetesen ez nem számít hivatalos örökbefogadási nyilatkozatnak, de mindenképpen jelent valamit.
Not a formal adoption proceeding, perhaps, but a strong point of usage.
HungarianAzt mondta: "nem, először meghozzuk a hivatalos döntést, és ezután küldjük a Parlamentbe a jelöltet”.
You said 'no we will take the formalisation decision first and then send the candidate'.
HungarianAztán volt a dolognak másik oka is, de hát ez nem hivatalos még.
There was another reason, of course, but that wasn't official yet.