HU nagyon
volume_up
{substantiivi}

nagyon (myös: fájdalom, baj, sérülés, seb)
volume_up
sore {subst.}
That became a very sore point for the Chinese.
Még most se nagyon illik emlegetni mifelénk folytatta Lloyd.
`Still a very sore nerve in our section,' resumed Lloyd.
She came back with her arm ever so sore with it.

Esimerkkejä "nagyon"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEz nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
That was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
HungarianKezdetben ez nagyon idegesítette, úgy tűnt, ebben a házban csak neki nincs neve.
At first it was irritating; everyone in the house had a name but him, it seemed.
HungarianNagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
Surprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
HungarianNagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
That hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
HungarianIstvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
And devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
HungarianAz eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
The court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
HungarianAzt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.
Youre saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
HungarianSosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
HungarianNagyon, szerettem volna ma este megfelelő választ kapni a biztos úrtól.
Mr President, I really expected to have an answer from the Commissioner tonight.
Hungarian- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
HungarianÖn nagyon helyesen mondta azt, hogy Brazília fontos ország számunkra.
Commissioner, you have rightly said that Brazil is an important country for us.
HungarianSzóval nagyon sok állat él a tengerekben, a fény előállítására képesek többsége.
So there's a lot of animals in the open ocean -- most of them that make light.
Hungarian- súgta Mona, bár valahol nagyon tetszett neki.
Jesus Christ, this is a wild place, Mona whispered, but in a way she loved it.
HungarianKorábbi eredményeikből ítélve Gurgeh sejtette, hogy nagyon meggyőzőek lesznek.
Judging by their previous efforts, Gurgeh expected it to be entirely convincing.
HungarianNagyon fontos, hogy a leghatározottabban elítéljük az új rezsimet Mauritániában.
It is now vital for us to condemn the new Mauritanian regime without equivocation.
HungarianIgen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
HungarianNagyon kedves emberek járnak ide, és sok úr a lóversenyekre, Ascotba, Newburybe.
Nice people come here, and quite a lot of racing gentlemen--for Ascot and Newbury.
HungarianA pincében ugyan tökéletesen sötét volt, de ez nem nagyon érdekelte a Pengeevőt.
Though it was totally dark in the cellar, that scarcely concerned the Razor-Eater.
HungarianVolt egy jó órája rá, hogy elrágódjon azon, ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta.
He had an hour or so alone to get to grips with anything that was troubling him.
HungarianÉs a szülők, nagyon ésszerűen, azt mondták: "10 sékel a késésemért a napköziből?
And so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?