"néhai" - Englanninkielinen käännös

HU

"néhai" englanniksi

HU néhai
volume_up
{adjektiivi}

néhai (myös: késő, legújabb, legutóbbi, utóbbi)
volume_up
late {adj.}
Néhai honfitársam, Justice Asprey szavaival zárom: "Reform?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Egy régi biztosítási kötvényen szerepelt a férj is, a néhai dr. Peter Brant.
Her husband, the late Dr. Peter Brant, was listed on an old insurance policy.
Szükségünk van egy fényképre néhai sógoráról, George Farrisról.
We need a photograph of your late brother-in-law, George Farris.
néhai (myös: elhunyt)
A néhai Kenny Truckenmiller alig egy évvel azelőtt vált el feleségétől.
The deceased, Kenny Truckenmiller, had been divorced less than a year.
Senki más, csak ön és a néhai Flanagan doktor.
No one but you and the deceased Dr. Flana- gan.

Esimerkkejä "néhai"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianIgaz, hogy július hatodikán, csütörtökön, a néhai Mary Gerrard végrendeletet készített?
Is it a fact that on Thursday, July 6th, the dead girl, Mary Gerrard, made a will?
HungarianA néhai szenátor teste azonban mozdulatlanul hevert: szemlátomást nem volt magánál.
But the Aqualish who had once been the senator lay quite still, apparently unconscious.
HungarianElképzelhető, hogy csupán a néhai Beneš-dekrétumok miatt fogják elutasítani a Chartát.
It is possible the Charter may be rejected, all because of the defunct Beneš Decrees.
HungarianA néhai gyalogutat szétszabdalták a kérlelhetetlenül felszínre törő vastag gyökerek.
Within, gnarled, twisted tree roots thrust aside the paving slabs.
HungarianA szarvalt koponya megremegett, és a néhai korona szilánkjai messzire repültek.
The horned skull on it clattered and the floating shards that had once been a crown jangled eerily.
HungarianTalán a Sirályhal a szüleiké volt, vagy valamelyik néhai házastársé.
Maybe Gullfish belonged to a parent, or to one of the departed spouses.
HungarianIsmertem a néhai Matthew Tressiliant, és azt hiszem a feleségével is találkoztam.
I used to know Matthew Tressilian, and I think I've met her.
HungarianTermészetesen megőriztük az ön néhai szárnyasának a tollait, lábát, begyét és más efféléket.
Of course, we still have the feathers, legs, crop, and so on of your own bird, so if you wish--
HungarianKedvesen beszél Harvey Hale-ről, de meg van hökkenve azon, milyen üres a néhai bíró tárgyalási jegyzéke.
He says kind things about Harvey Hale, but is amazed at the sparsity of his docket.
HungarianA néhai vezető egyszer feltett egy ideillő kérdést egy kísértetiesen hasonló helyzetben.
The leader had once posed a question that was relevant to the very situation that faced Andropov now.
HungarianZorma biztosra veszi, hogy terveik vannak néhai férjeddel.
Zorma is also pretty sure they have big plans for your former husband.
HungarianTe vagy a Néhai Nagy Költő, egy egész nemzedék lelkiismerete.
You are the Great Vanished Poet, the conscience of a generation.
HungarianA néhai francia kommunistáról elnevezett Maurice Thorez rakpart ismét Szofiszkaja lett.
Maurice Thorez Quay, named after the dead French Communist leader, had reverted to its old name of Sofia Quay.
HungarianA fiatal rendőr néhai kollégáját juttatta eszébe.
The young officer sprang upwards, disconnecting himself from the IV line.
HungarianAz a fajankó gyengébb és ostobább még a néhai Aldreas királynál is.
He's weaker - and stupider - than King Aldreas was.
Hungarian-De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes.
But if not, there is no object in raking up this scandal against a dead man, foully as he has acted.
HungarianKham inkább a fegyvert nézte, mint néhai társának hulláját.
He looked at the weapon rather than back at her.
HungarianDors kissé nyugtalan lett a "néhai" szó hallatán; eltűnődött, Lodovik miért ejtette ki ilyen különös hangsúllyal.
Dors detected a little stress on the word former, and wondered why Lodovic chose to emphasize that point.
HungarianTudja, egy könyv készül néhai kiváló férje életéről.
There is, you comprehend, a book being written.
HungarianKétségtelen. töprengett Poirot , hogy a néhai Shaitana a füstös képű, ahogy maga mondta nagyon is értett a nőkhöz!
There is no doubt, said Poirot slowly, that a man like that often has a very clever understanding of women.