"mozgástér" - Englanninkielinen käännös

HU

"mozgástér" englanniksi

HU mozgástér
volume_up
{substantiivi}

mozgástér (myös: eltérés szélirányba, ráhagyás)
volume_up
leeway {subst.}
Emiatt szándékom már kezdettől fogva a szabályozás egyszerűsítése és a nemzeti szabályalkotók számára több mozgástér biztosítása volt.
Accordingly, my aim from the outset was to try to streamline the rules and give national legislators more leeway.
Az "izgatással” szemben tehát inkább a "felbujtás” kifejezés használatára szavaztam, mivel ez pontosabb és itt kisebb a mozgástér.
I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
Mindazonáltal, bizonyos esetekben a tagállam számára biztosítva van a mozgástér, hogy saját jogrendszerének jellemzőit is számításba vehesse.
Nevertheless, in certain cases the Member State is granted the leeway needed to take into account the specifics of its own legal system.
mozgástér (myös: szünet, pihenő)
Emiatt szándékom már kezdettől fogva a szabályozás egyszerűsítése és a nemzeti szabályalkotók számára több mozgástér biztosítása volt.
Accordingly, my aim from the outset was to try to streamline the rules and give national legislators more leeway.
Az "izgatással” szemben tehát inkább a "felbujtás” kifejezés használatára szavaztam, mivel ez pontosabb és itt kisebb a mozgástér.
I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
Talán maradt még némi mozgástér, mert ez nem a mi dicsőségünket szolgálja, hanem azt, hogy az említett Szolgálatnak valódi hitelességet biztosítsunk az európaiak szemében.
Perhaps there is still some room for left for manoeuvre because it is not for our glory but to give this Service real credibility in the eyes of Europeans.
Ez a mozgástér lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy önmaguk indítsanak promóciós és tájékoztató kampányokat, az ipar anyagi hozzájárulása nélkül.
This latitude would provide Member States with the ability to self-start promotional and information campaigns without the financial participation of industry.
mozgástér (myös: tűrés, szegély, perem, határ)
volume_up
margin {subst.}
Így tehát rendelkezésre áll ez a mozgástér.
So we have this margin.
There are barely any margins left.
A következtetés egyértelműen az, hogy a mozgástér majdnem minden fejezetben nagyon kicsi.
The conclusion is very clear that the margins are very tight in almost all the headings.

Esimerkkejä "mozgástér"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEzzel a megközelítéssel kellő mozgástér marad egyedi követelmények megállapítására.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
HungarianVan mozgástér az India és az Unió közötti kapcsolatok folyamatos javítására.
There is scope for ongoing improvement of the relations between India and the Union.
HungarianA következtetés egyértelműen az, hogy a mozgástér majdnem minden fejezetben nagyon kicsi.
The conclusion is very clear that the margins are very tight in almost all the headings.
HungarianBőséges mozgástér van itt a rendszer karcsúsítására és a visszametszésére, és pontosan ezt akarjuk.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
HungarianÉs persze kevés a mozgástér, szűkösek a lehetőségek.
And there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
HungarianRugalmasságról beszélünk; nincs elegendő mozgástér.
We are talking about flexibility; there is not enough elbow room.
HungarianTapasztalataink alapján tudjuk, hogy a programok végrehajtása során mindig van valamennyi mozgástér.
We know from experience that, in the process of implementing programmes, there is always some room for manoeuvre.
HungarianA Bíróság már hozott ítéletet ebben a kérdésben, és határozottan úgy vélem, hogy itt nagyon kevés mozgástér marad.
The court has already ruled on this matter and I firmly believe that very little scope remains here.
HungarianAz átmeneti megállapodás előírta továbbá a kormányok szabályozási hatásköre tekintetében a politikai mozgástér szűkítését is.
The interim agreement has also brought about a reduction in governments' policy space in the form of regulatory power.
HungarianSzinte semmi mozgástér nem maradt.
HungarianUgyanakkor azonban szólni kell arról is, hogy a rendelkezésre álló mozgástér rendkívül szűkre szabott lesz az elkövetkező években.
At the same time, however, note should be made of the fact that the margins available are extremely limited for coming years.
HungarianSzóval ha most a maximum árat 11 centben határozzuk meg, akkor szerintem nagy mozgástér van a manőverezésre, nagy mozgástér van a verseny fejlesztésére.
So if we now fix a cap of 11 cents I think there is ample room for manoeuvre; there is ample room for competition to develop.
HungarianÉs a szűkös mozgástér!
HungarianMindezeket a problémákat annak tudatában kell megoldanunk, hogy a mozgástér szűk, és hogy a Tanács nem szívesen nyújt majd többletfinanszírozást.
We have to solve all these problems in the knowledge that margins are tight and that the Council will be reluctant to provide extra funding.
HungarianBár az ENSZ Biztonsági Tanácsa azt kérte a Törvényszéktől, hogy legkésőbb 2010 végére zárja le tevékenységét, maradt még valamennyi mozgástér.
Although the UN Security Council has asked the Tribunal to wind up its activities by no later than the end of 2010, it has left some room for manoeuvre.
HungarianEz érvényes a 2. fejezetre is, amely esetében 2010 után és a lehetséges mozgástér figyelembevételével erősen fogy, sőt akár elfogyhat a levegő.
This also applies to heading 2, where, after 2010 and given the possible margins, the air will be much thinner and actually should not be available at all.
HungarianEzenkívül az, hogy nemrégen elindították az Il Fatto Quotidiano című napilapot, azt mutatja, hogy kritikus sajtó is létezik Olaszországban, és van mozgástér.
In addition, the recent launch of the newspaper Il Fatto Quotidiano shows that there is a critical press in Italy and that it has room to manoeuvre.
HungarianHa most figyelmünket a technikai részletekre, a szabályozás javítására összpontosítjuk - amelyre persze határozottan szükség van -, akkor elvész a kezdeményezés és a mozgástér.
If we now concentrate attention on technical details, the improvement of regulation, which clearly is necessary, then we will lose the initiative and room for movement.