"mintegy" - Englanninkielinen käännös

HU

"mintegy" englanniksi

EN

HU mintegy
volume_up
{adverbi}

Spanyolország lehívott mintegy 52 millió eurót, Lengyelország mintegy 8 milliót.
Spain drew down some EUR 52 million and Poland some EUR 8 million.
Magyarországon például mintegy kétmillió ember ellátását biztosítja.
In Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
Mintegy 60 000 beteg szorul szervátültetésre az európai várólistákon.
There are some 60 000 patients in need of transplants on waiting lists across Europe.

Esimerkkejä "mintegy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Hungarian(PL) Elnök úr, az Egyesült Államok mintegy 500 milliárd dollárt költ a védelemre.
(PL) Mr President, the United States spends around USD 500 billion on defence.
HungarianA terem elcsendesedett, amint a mintegy húsz üzlettárs a főasztal felé fordult.
The room became silent as the twenty or so partners turned to the head table.
HungarianEurópa összes gázfogyasztásának mintegy egynegyedét Oroszországból importálja.
In Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
HungarianMintegy másfél kilométernyit pörgött lefelé, aztán kiráncigáltam és kiegyenesítettem.
It spun down about five thousand feet and then I dragged it out and leveled off.
HungarianJones, mintegy önkiszolgáló jelleggel, magának is adott egy NYFB doktorátust.
And Jones helped himself to a W.H.U.B. degree, out of open stock, so to speak.
Hungarian- Kim ezt a közmondást mintegy a fölöttük lombosodó fa koronája felé súgta.
Kim breathed the proverb impersonally to the shadow-tops of the trees overhead.
HungarianLusta reflektorfénynyaláb vonult körbe a hajón, mintegy ötven yard sugarú körben.
A lazy searchlight beam swept a circle about fifty yards out from the ship.
HungarianAz inix gyíkok tizenhat láb magasra is megnőttek, és mintegy két tonnát nyomtak.
Inix lizards grew to a length of sixteen feet and weighed up to two tons.
HungarianA bíboros egyfajta közösségi főénekes volt magyarázta mintegy zárójelben.
A cardinal, he exclaimed parenthetically, was a kind of Arch-Community-Songster.
HungarianAz ország költségvetésének mintegy 30%-át fordítjuk közegészségügyre és oktatásra.
Around 30% of the country's budget is being allocated to public health and education.
HungarianMintegy válaszul a szavaira, a keleti égen földerengett a hajnal első bágyadt sugara.
As though in answer, the first sullen glimmer of dawn stained the eastern sky.
HungarianAz Európában felírt antibiotikumok mintegy 50%-át az állatgyógyászatban alkalmazzák.
Around 50% of the antibiotics prescribed in Europe are used in veterinary medicine.
HungarianA panaszok többsége, az összes mintegy 65%-a az Európai Bizottságra vonatkozott.
Most of the complaints, as much as 65% of the total, concerned the European Commission.
HungarianMintegy 900 millióan, minden hatodik ember nagyvárosi nyomornegyedben él.
A staggering 900 million people, one in every six people, live in an urban slum.
HungarianÓvatosan adjunk hozzá mintegy 200 ml vizet és néhány darab forrkövet (5.10.2.).
CAREFULLY ADD ABOUT 200 ML OF WATER AND A FEW PIECES OF PUMICE ( 5.10.2 ).
HungarianAz értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
HungarianAztán továbbindultak - mintegy hét perccel előbb, mint ahogy Alan a hídra ért volna.
They drove away from the bridge about seven minutes before Alan Pangborn crossed it.
HungarianÍr állampolgár vagyok és emellett - mintegy kiegészítésképpen - európai polgár.
I am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
HungarianEz idáig egész Európában csak mintegy 40 hidrogéntöltő állomás létesült.
So far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.