"megbocsát" - Englanninkielinen käännös

HU

"megbocsát" englanniksi

HU megbocsát
volume_up
{verbi}

megbocsát (myös: felment, elnéz, elenged, szabadkozik)
Ha megbocsát, Praetor, van egy megbeszélésem a Tholian nagykövettel.
If you will excuse me, Praetor, I have an appointment with the Tholian Ambassador.
Elnök úr, remélem megbocsát nekem, de teljesen elment a hangom.
Mr President, you will have to excuse the fact that I have lost my voice.
Most pedig, ha megbocsát az atya, Carl kisasszonynak vissza kell mennie a belvárosba.
And now if Father would excuse them, Miss Carl did have to go back downtown.
megbocsát
Remélem, megbocsát, hogy vettem magamnak a bátorságot és elolvastam.
I hope you will forgive me, though, if I took the liberty of reading the text.
Remélem, megbocsát az alkalmatlankodásért kezdte.
You will forgive my troubling you, I trust, said Poirot.
Mostarra kevés esélye maradt rá, hogy Julie valaha is megbocsát neki.
But there was little chance that Julie would ever forgive him now.
megbocsát (myös: elnéz, megkegyelmez)
Ugye megbocsát mondta Bear , de négyszemközt kell beszélnem a hitvesével.
You'll pardon me now, Bear said, but it's necessary that I speak to your spouse in private.
Buitenweg asszony - ha megbocsát -, ezt nem tartom célszerűnek, mivel fogalmunk sincs arról, hogy a Tanács mikor érkezik meg.
If you will pardon my saying so, Mrs Buitenweg, I do not consider that appropriate, as we have no idea when the Council will arrive.
megbocsát (myös: alábbhagy, csökken, enyhül, mérsékel)

Esimerkkejä "megbocsát"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianElőször is mondta a papnő meg kell értened, hogy Ízisz Anya mindent megbocsát.
First, the Priestess said, you must understand that Mother Isis forgives anything.
Hungarian- A Mennybéli Atya megbocsát neked, ahogy megbocsátja a szentek bűneit is.
Our Father in Heaven forgives you as He forgives all the transgressions of the saints.
HungarianÓ, igen, szerelmem, áldott, szépséges szerelmem, megmentőm, Õ megbocsát!
Oh, yes, my love, my blessed, beautiful love, my savior, He will.
HungarianDe biztos vagyok benne, hogy Isten ezért megbocsát nekem, hiszen én is az ő nagy művének része vagyok.
I'm sure God forgives me for that, since I'm a part of his grand design.'
HungarianIsten szeret és megbocsát, nekünk is azt kell tennünk.
God loves and forgives, we must do the same.
HungarianA szív e toleranciája és hrgeur-}e, amely mindent megbocsát, mert mindent megért, a mi számunkra sirocco.
This tolerance and largeur of the heart that forgives everything because it understands everything is a sirocco to us.
HungarianHa megbocsát, marsall elvtárs, most dolgom van.
Comrade Marshal, I must see to my dispositions.
HungarianMagad is hallottad: azt mondta, megbocsát mindent, amit elkövettem, és hogy hamarosan el kell mennem hozzá vacsorázni.
You heard him say that he forgave me for everything I had done, and that I should have supper with him soon.
HungarianMajd ha megbocsát és visszatér micsoda órák lesznek azok, mikor csak mesélik, egyre mesélik egymásnak, mi mindenen estek át...
And when he forgave her and came back--the hours they'd spend just talking, just telling each other everything...
HungarianMegbocsát, de -- a könyvtárban várnak.
HungarianIsten üdvözöl majd és megbocsát nekem.
HungarianMegbocsát ő mindenkinek mindenért.
Hungarian- Lordságod megbocsát...
HungarianEmlékezz, Ízisz az az istennő, aki szeret, az az istennő, aki megbocsát, a végtelenül megbocsátó istennő, mert ő is szenvedett.
Remember, Isis is the goddess who loves, the goddess who forgives, the goddess of infinite understanding because she herself has suffered!
Hungarian- Isten megbocsát magának.
Hungarian- Egy percre, megbocsát?
HungarianMegbocsát, nagyuram?
HungarianReméltem, Caligula örülni fog az ajándéknak ha egyáltalán megbocsát azért, hogy lecsendesítettem a tömeget, amikor az neki nem sikerült.
If everyone, I said, lived a life of the strictest virtue, the cursed breed would die out for want of nourishment, like mice in a miser's kitchen.
HungarianÉrt hozzá, hogy tragédiát facsarjon ki a viszontagságaiból, és minden egyes vallomásos paragrafusban, amelyet leír, megbocsát magának mindenért.
He has a knack for making tragedy of tribulation, and forgiving himself for anything and everything in every confessional paragraph he pens.
HungarianRemélem megbocsát.