"megérkezik" - Englanninkielinen käännös

HU

"megérkezik" englanniksi

EN
HU

megérkezik {verbi}

volume_up
megérkezik
Lwaxana Troi és a tiszteletre méltó Miller család hamarosan megérkezik.
Lwaxana Troi and the honourable Miller family will soon arrive.
A kincs hibásan érkezik, de el lehet mondani, hogy megérkezik.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
- És kilenc óra után néhány perccel megérkezik a patkányfogó.
At a few minutes past nine, the rat-catcher will arrive.
Amint megérkezik, szépen átsétál a Pontchartrainből.
She should just come on over from the Pontchartrain as soon as she arrived.
Esther Walters valószínűleg hamarosan megérkezik, és csatlakozik hozzá.
Probably Esther Walters would come and join him.
Várjuk az Önök jelentését, ami hamarosan megérkezik.
We are awaiting your report, which will come shortly.
megérkezik (myös: kézhez kap)
megérkezik

Esimerkkejä "megérkezik"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianHamarosan megérkezik a csoportom egyik nagyon fontos tagja, egy fiatal matematikus.
I have a very important member of my staff arriving soon, a fine young mathist.
HungarianAz az értesülésem, hogy a Crackenthorpe család többi tagja is megérkezik a szemlére.
I understand the other members of the Crackenthorpe family will be here for it.
HungarianSzakíthatok néhány percet, hogy megmutassam, mielőtt a következő csoport megérkezik.
I can spare a few moments, until the next party of dignitaries arrives.”
HungarianAz az... asszony ott lent az mondta, hogy valószínűleg hamarosan megérkezik.
The - er - the woman downstairs seemed to think you might be in before long.
HungarianA legjobb esetben is csak néhány napot nyerünk, mielőtt Halsey megérkezik a vontatójával.
At best we'll only have a few days to spare before Halsey arrives with his tug.
HungarianA törpéknek csak annyi dolguk van, hogy időt nyerjenek, amíg a segítség megérkezik.
Yet it remained for the Dwarves to buy the time that was needed for that help to arrive.
HungarianNem ártana összeszedegetni az elhullott forgácsot, mielőtt a rendőrség megérkezik.
Might not hurt to get those few scraps of excelsior off the floor before the police come.
HungarianÉs gondoskodik arról, hogy azonnal átadható legyen, amikor a zsaroló utasítása megérkezik?
And to have it ready to pass over as soon as the kidnapper's instructions come?
HungarianElbarikádoztam az ajtót, és reméltem, hogy megérkezik a segítség, mielőtt elvéreznék.
I barricaded the door with a dresser and hoped help would come before I bled to death.
HungarianAillas király hamarosan megérkezik, hacsak a parti szelek nem hátráltatják.
King Aillas will be on hand shortly, unless he is set aback by an offshore wind.”
HungarianEzután megérkezik a fertőtlenítő csapat, és gyorsan megtisztítja a helyiséget.
A decontamina-tion crew moves in swiftly to clean up whatever mess you've made in the lab.
HungarianKözben megérkezik a felmentő sereg, és akkor szétzúzzuk a szürke bőrű barbárokat!
In that time, a relieving army will have arrived and we can crush the grey-skinned bastards.
HungarianLesben fognak várni rá, amíg meg nem érkezik, s amint megérkezik, lecsapnak rá.
Complete silence would be maintained until he arrived, and when he did, they would have him.
HungarianAzonosítjuk a gépet, és feltartjuk míg a Szicsuan Tízes megérkezik.
We will identify the aircraft and engage until Sichuan-Ten flight is in position.
HungarianKham viszont csak akkor lesz boldog, ha Rabo és a japán kölyök is megérkezik a terepjáróval.
Kham wouldn't be happy until Rabo and the Jap kid arrived with the Rover, however.
HungarianMihelyt megérkezik, nekiveselkedünk, és megkezdjük annak megvitatását.
As soon as it comes, we will throw ourselves at it and start to discuss it.
HungarianGraham megérkezik...
We ought to be doing something, but I suppose it's better to wait until Dr. Graham comes.
HungarianYo, ha megérkezik a teherautó ezekért a seggfejekért, ez itt a szakadt biztonsági övet kapja.
Yo, when the van comes for these assholes, this one gets the busted seat belt.
HungarianMihelyt megérkezik a kérés, a dolgok, legalábbis adminisztratív értelemben, könnyebbek lesznek.
Once the call was made, things got easier, at least in the administrative sense.
HungarianTízkor megérkezik a rózsaszín kabátot viselő úriember, de egyedül jön.
At ten, the elderly gentleman in the pink jacket arrives, but he is alone.