"manó" - Englanninkielinen käännös

HU

"manó" englanniksi

volume_up
manó {subst.}
EN

HU manó
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

manó (myös: törpe, gnóm)
volume_up
gnome {subst.}
Egyre tovább terjesztette ki a terveit, mígnem valami kormányzati manó tudomást szerzett róla.
He kept expanding his plans until some government gnome took notice.
Biztos akartam lenni benne, hogy te és én a legjobb barátok vagyunk... vagy mi a manó.
I wanted to be sure thatyou and I are best friends... gnome matterwhat.
volume_up
imp {subst.}
Utána, látva döbbenetemet, csak ült és vigyorgott, mint egy pajkos manó.
Then she sat grinning like a mischievous imp at my stupefaction.”
De nem valami szórakoztató nőszemély, mondta a tudatomból előbukkanó gonosz manó.
But not much fun, said some derisive imp, popping up from my subconscious.
- S a lelke mélyén táncoló manó még hozzáfűzte: Tudomásom szerint az ajtóban tett adomány az adományozó adóalapjából is leírható.
And some dancing, interior imp made him add: I believe the initial donation may even be tax deductible.
manó (myös: rémkép, gonosz szellem, kobold)
volume_up
bogle {subst.} [Brit. eng.]
manó (myös: kobold)
volume_up
bogle {subst.} [Skottienglanti] [Murre]
volume_up
bogy {subst.}
manó (myös: törpe, tündér)
volume_up
elf {subst.}
Hazamentem, gyalog; ártatlan kis manó a varázscipellőjében, az Arapahoe-szállóba.
I walked home, a harmless little elf in his magic dancing shoes, to the Hotel Arapahoe.
Úgyhogy ne tétlenkedj, Paulie itt csak egyetlen manó bukkanhat fel: Annie Wilkes, a nehézsúly örökös bajnoka.
So stop waiting, Paulie - the only elf that's going to show up here is that all-time heavyweight, Annie Wilkes.
manó (myös: kobold, lidérc)
volume_up
hobgoblin {subst.}
He was a hobgoblin to her.
manó (myös: törpe, kis emberke, pigmeus)
volume_up
pigmy {subst.}
manó (myös: kobold, tündér)
volume_up
pixie {subst.}
Ez a hajlított kis üvegvilla olyan volt, mint valami mesebeli csodafegyver parányi tőr, harcias manó kezébe való, amikor csatázik a vargánya kalapja alatt.
To her this curving prong of glass looked like a fantastic fairy-tale weapon tiny scimitar, something to be carried by a warlike pixie on its way to do battle beneath a toadstool.
volume_up
pixy {subst.}
manó (myös: törpe, kicsi, kis emberke, pigmeus)
volume_up
pygmy {subst.}
manó (myös: tündér)
volume_up
sprite {subst.}
manó (myös: kánon, törpe, óriás, forgás)
volume_up
troll {subst.}
A falu felől egész banda prémbe burkolt és fölfegyverzett manó kacsázott rohanva feléjük.
A whole band of trolls, furred and armed, came waddling at speed from the village.
manó (myös: srác, törpe, tündér, csibész)
volume_up
urchin {subst.}

2. Folkloristiikka

volume_up
brownie {subst.}

3. Arkikielinen

volume_up
elf {subst.} (elves)
Hazamentem, gyalog; ártatlan kis manó a varázscipellőjében, az Arapahoe-szállóba.
I walked home, a harmless little elf in his magic dancing shoes, to the Hotel Arapahoe.
Úgyhogy ne tétlenkedj, Paulie itt csak egyetlen manó bukkanhat fel: Annie Wilkes, a nehézsúly örökös bajnoka.
So stop waiting, Paulie - the only elf that's going to show up here is that all-time heavyweight, Annie Wilkes.

Esimerkkejä "manó"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA manó-angolnák közül néhány hosszú nyelű lapáttal kavargatta a masszát a lyukban.
Several of the goblin-eels stirred the substance in the pit with longhandled paddles.
HungarianA falu felől egész banda prémbe burkolt és fölfegyverzett manó kacsázott rohanva feléjük.
A whole band of trolls, furred and armed, came waddling at speed from the village.
HungarianKötelesek vagyunk elősegíteni a béke és stabilitás megteremtését a Mano River régiójában.
We are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region.
HungarianA manó-angolnák mozdulatlanná dermedtek, majd láthatóan összezavarodtak.
The goblin-eels became still, then turned and gave signals of perturbation.
HungarianDe hát nem minden ember ember, és néha mano á mano kell megoldanod a problémáidat, he?
But then, not all men are men and sometimes you've got to solve problems mono a mono, eh?
HungarianIgen, amennyiben az erdei manó volt az egyetlen préda tette hozzá Sortie-Wolf.
Yes, so long as the woodsprite was sole prey, Sortie-Wolf added.
HungarianMost pedig elintézem a kis faszjankót, hogy soha többé ne jusson eszébe lányokkal kezdeni, mano.
Well, I'm gonna fix this little fuck so he never hurts no more girls, 'mano.
HungarianAz erdei manó biztonságban, de ijedten kuksolt a csomagtér teteje alatt.
The woodsprite had been safely concealed under the cargo cover, although it had been nervous.
Hungarian"Mi a manó!" - mondták, és a pénznek kijáró tisztelettel néztek rám.
- 'The devil, he is!' they would say, and look again at me with the respect due to my money.
HungarianEgy girhes, fekete manó Ander torkát akarta felhasítani a karmaival.
A lean, black Goblin sprang at Ander, claws ripping for his throat.
HungarianA manó tanulmányozta egy pillanatig, aztán a karjába mászott.
The woodsprite studied him for a long moment, then climbed into his arms.
HungarianEzek a manó-lovagok buzogányokat és lándzsákat szorongattak a kezükben, és súlyos, rövid léptekkel haladtak.
These goblin-knights carried maces and lances and marched on heavy short legs.
Hungarian- Mano, az én feleségemet akarták megölni, és az én gyerekemet hordja a hasában - folytatta Ding.
'Mano, Ding continued, that was my wife you wanted to kill, and she's got my baby in her belly.
HungarianEgy percig figyelte a manó-angolnákat, azon tűnődve, melyik pillanatot válassza a szökéshez.
She watched the goblin-eels for a moment, wondering what might be the best time to attempt an escape.
HungarianA manó szaga erős volt és mósusz-jellegű, de nem kellemetlen.
The woodsprite's smell was thick and musky, but not unpleasant.
HungarianOwen, beszélni akarok veled, mano a mano, ahogy az írek mondják.
Owen, I want to talk to you mano a mano, as the Irish say.'
Hungarian- Elvégre repülőn vagyunk, mano - emlékeztette igazgatóját.
We're on an airplane, 'mano, he reminded his director.
HungarianAnnie Wilkes azt játssza, hogy ő Tortúra Virgo, aki azt játssza, hogy ő a mesebeli homokhintő álom-manó.
It was sand, he saw this was Annie Wilkes pretending to be Misery Chastain pretending to be the sandman.
HungarianEgyütt vándoroltam Memnochhal, a Sátánnal, habár hogy ördög volt-e, vagy vásott manó, azt máig nem tudom.
I have been with Memnoch the Devil, though what he really was -- devil or playful spirit -- I still don't know.
HungarianNem törődve a szerencsétlen teremtmény visításával, a manó-angolnák behajították a két lábat a sziklalyukba.
Ignoring its squeals of pain as it hobbled to the side of the pen the goblin-eels dropped the legs into the pit.