"magán-" - Englanninkielinen käännös

HU

"magán-" englanniksi

HU magán-
volume_up
{adjektiivi}

magán- (myös: titkos, bizalmas, zártkörű, privát)
Ugyanakkor az átsoroláshoz nagyobb magán- és közberuházásokra is szükség lesz.
However, reclassification requires increased public and private investment.
A Bizottság biztosítani szeretné a közszolgálati és magán műsorszórás elegyét.
The Commission also wants to guarantee a mixture of public and private.
Fedezeti alapok és magán tőkealapok - Az intézményi befektetők átláthatósága (vita)
Hedge funds and private equity - Transparency of institutional investors (debate)
magán- (myös: saját, egyéni, személyes, személyi)
Megadja, hogy magán- vagy üzleti levelet kíván-e létrehozni.
Specifies whether you want to create a personal or a business letter.
Az idegenforgalom két összetevőre bomlik: Üzleti idegenforgalom (kód: 237) és Magán idegenforgalom (kód: 240).
Travel is divided in two subcomponents: Business Travel (code 237) and Personal Travel (code 240).
A szolgák már biztosan azon pletykálkodnak, hogy az Udvari Varázsló hírnöke és írnoka vajon mit keres ilyen sokáig a mágus magán-lakosztályában.
The chambermaids would long since have begun clucking at the thought of the Royal Magician's personal messenger and scribe shut in with him this late, this long.

Esimerkkejä "magán-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianFitch érezte, milyen kétségbeesett a hangja, de már nem tudott uralkodni magán.
Fitch was very aware of how desperate he sounded, but he was no longer in control.
HungarianFarl bólintott és El megindult a termen keresztül arra, ahol könnyíthet magán.
Farl nodded, and El set out across the room to where he could relieve himself.
HungarianDe minthogy az átkozott oszlop árnyékát érezte magán, lábát futásra kényszerítette.
But, feeling on him the shadow of the cursed column, he forced himself to run.
HungarianMerészelek nevetni magán, most és egész hátralévő életemben felelte az inas.
I dare to laugh at you now and for the rest of my life, the apprentice replied.
HungarianCoulter, miközben mellézuhant, magán érezte a vérző Lord Asriel tekintetét.
Mrs. Coulter, falling with him, saw the blood-filled eyes of Lord Asriel gaze at her.
HungarianCsak kevés férfi tartotta magán a zakóját, és a nők többsége edzőcipőt viselt.
Few of the men wore their suit jackets, and most of the women wore sneakers.
HungarianHa muszáj, mindenki tartsa magán a páncélingét, de hoztam magammal styr zubbonyokat.
Put on your mail-shirts if you must, but I have Styric smocks for each of you.
HungarianAllanon állt, figyelte a felföldit, hosszú karjával összehúzta magán fekete köpenyét.
Allanon stood watching the highlander, his long arms folded into the black cloak.
HungarianUjjait szorosan összekulcsolta, és látható erőfeszítéssel uralkodott magán.
Her hands came together tightly; with a visible effort, she composed herself.
HungarianA Tanács megtagadta, hogy bármit is változtasson magán a Lisszaboni Szerződésen.
The Council has refused to make any changes to the Lisbon Treaty itself.
HungarianEz a kor azonban nem egyetlen ország vagy földrész jegyeit viseli majd magán.
This global age, however, will not bear the stamp of one single country or continent.
HungarianÚj ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett.
Our acquaintance looked surprised, and then, glancing down, he began to laugh.
HungarianMélyeket lélegzett, láthatóan még mindig nem bízott benne, hogy uralkodni tud-e magán.
He was breathing hard, and apparently he still didn't trust himself to speak.
HungarianOgunwe király összehúzta magán a köpenyt, és gepárd daimónja fejére helyezte kezét.
King Ogunwe drew his coat around him and rested his hand on his cheetah daemon's head.
HungarianEretria előrántotta kését, átvágta a szíjakat a fiatalemberen és magán.
Then Eretria's knife was out, severing the straps that secured both Wil and her.
HungarianA nagy ember fél térdre ereszkedett, és összevonta magán fekete köntösét.
The big man hunched down on one knee, drawing the black robes close about him.
HungarianA nő mintha elbizonytalanodott volna, de továbbra sem húzta össze magán a köpenyt.
She suddenly looked a little less certain, but she did not close the front of her robe.
HungarianSzerén összébb húzta magán a köpönyeget, s résnyire húzott szemmel méregette az ösvényt.
Seren drew her cloak tighter about her shoulders, eyes narrowed on the path ahead.
HungarianBramanti meg letérdelt Lorenza holtteste mellé, és magán kívül szavalta:
Bramanti, in ecstasy, was kneeling by Lorenza's body, declaiming: Asar, Asar!
HungarianEgy darabig nézte a herceget, majd szorosan összevonta magán fekete köntösét.
He watched Ander for a moment, then drew the black robes close about him.