"működésben" - Englanninkielinen käännös

HU

"működésben" englanniksi

HU működésben
volume_up
{adverbi}

működésben (myös: áram alatt, üzemben)

Esimerkkejä "működésben"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianKurva nehéz ezt a liftet működésben tartani mondta Watson, és az akna felé bökött.
That elevator's a bitch to keep runnin, Watson said, jerking his thumb at it.
HungarianÉn vagyok az olaj, ami működésben tartja a dugattyúkat, amik pörgetik a motort.
I'm the oil that keeps the pistons pumping, the motor turning, the wheels spinning...
HungarianMire az aljára ért, elhatalmasodott rajta a vágy: bárcsak láthatná működésben a szökőkutat!
When he got to the bottom, he was filled with a strong wish to see the fountain go.
HungarianEgy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (vita)
One year after Lisbon: the EU-Africa partnership at work (debate)
HungarianŐk a természet szolgáltatói, amelyek működésben tartják ökoszisztémánkat.
They are nature's service providers that keep our ecosystem running.
HungarianEgy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (
One year after Lisbon: the EU-Africa partnership at work (
HungarianIlyen, mikor az elktrokromatikus álcarendszere működésben van.
Here it is with the electrochromatic cloaking device engaged.
HungarianHa az automatikus üzenetküldő rendszer még működik, akkor lehet, hogy még más rendszerek is működésben vannak.
If an automatic message system is functioning, other systems could be still operational.
HungarianEzért volt itt ő hogy működésben tartsa az ügynökséget.
It was the shield and the sword of a state which needed both.
HungarianErrefelé ez a kiskapu tartja működésben a dolgokat.
Next to the big gate, there is always a little door.
HungarianAz európai fellépés hozzáadott értéket nyújthat, és sok információs eszköz már működésben van, mint például az uniós egészségügyi portál.
European action can add value, and many information tools such as the EU health portal are already in place.
HungarianViszont úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom a működésben lévő és a tervezett erőművek biztonságáért.
However, I do feel that I am responsible for safety both with regard to power stations that are in operation and those that are being planned.
HungarianSose látta ezt a dolgot működésben?
HungarianÉs, működésben vagyunk.
HungarianEgyik legfőbb feladatunk az, hogy működésben is tartsuk, és ugyanazokat a szociális normákat biztosítsuk az európai polgárok számára, mint a válság előtt.
Our one major task is to keep the system in operation and to guarantee for EU citizens the same social standards as they had before the crisis.
HungarianA hidegindító berendezést úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a motor rendes működése során ne lehessen azt működésbe hozni vagy működésben tartani.
The cold-start device shall be so designed and constructed that it cannot be brought into or kept in action when the engine is running normally.
Hungarian'Amber riadó, a francia 'Alerte enlèvement' és a görög 'Amber Alert Hellas' rendszert, ami már működésben van.
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
HungarianA következő napirendi pont Martens asszony jelentése a Fejlesztési Bizottság nevében, amelynek témája: Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség.
The next item is the report by Mrs Martens, on behalf of the Committee on Development, on One year after Lisbon: The Africa-EU partnership at work.
HungarianA végeredmény a közúti teherfuvarozás újabb visszaesése lesz, ami a helyzet mai állása alapján az egyetlen olyan eszköz, amely képes működésben tartani a belső piacot.
The ultimate result will be yet another setback for road freight transport, which, the way things stand today, is the only means enabling the operation of the Internal Market.
HungarianNem is, mint egy bűvész, arra kényszerítve, hogy a semmiből varázsoljon elő valódi tárgyakat, mert az, hogy sikerült működésben tartania ezt az országot, időnként kész mágia volt.
No, more like a stage MAGICian or conjurer, forced to produce real things from nothing, and his success in keeping the nation moving often seemed nothing short of miraculous.