"mögött" - Englanninkielinen käännös

HU

"mögött" englanniksi

HU mögött
volume_up
{postpositio}

mögött
volume_up
behind {adv.}
Ideje az általánosságokat magunk mögött hagyni, és gyakorlati intézkedéseket hozni.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
A kalamári jedilovag, Cilghal közvetlenül Skywalker mester mögött haladt.
Cilghal, the Calamarian Jedi Knight, walked directly behind Master Skywalker.
Ezért magunk mögött kell hagynunk a határozatlanságot és a kétértelműséget.
We therefore need to leave behind hesitations and ambiguity.
mögött (myös: szerint, után, miután)
volume_up
after {prep.}
A szavak mögött lógva maradt csendben Ithym kicsit megrázta a fejét.
In the hanging silence after these words, Ithym gave a little shake of his head.
Végül is mi értelme lett volna elbújni egy postafiók mögött?
After all, what was the point of hiding behind a post office box?
Az pedig csak ment, kinyitotta a kaput, kilépett az utcára, és a kaput becsapta maga mögött.
The man went and opened the door, and went out and flung the door after him.

Esimerkkejä "mögött"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianAz elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
Now the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
HungarianAz uniós tagállamok közötti információcsere mögött alapos indokoknak kell állni.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
HungarianA kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
The cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
HungarianSzerén nem tudta megtippelni, hogy mi rejtőzhet az Első Eunuch meghívásai mögött.
Seren could not determine the motives underlying the First Eunuchs invitations.
HungarianA hátunk mögött, a vontatón Halsey lázasan vagdosta a tutajt rögzítő köteleket.
Back on the tug Halsey was hacking feverishly at the ropes that secured the raft.
HungarianDe Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat; hatalmat szerezhet a hátuk mögött.
But with Fletcher's help he could trip the gurus; get to power over their backs.
HungarianOrdítás, ujjongás tört át a tapsviharon, ám a kulisszák mögött meg se mukkantak.
Shouts and cheers broke out over the clapping, but those backstage were mute.
HungarianElőször is, a nemzeti irányítási nyilatkozatok mögött nem áll politikai támogatás.
Firstly, the national management declarations made are not supported politically.
HungarianElképzeltem a koporsókat a téglák mögött, s az éhen veszett, elrothadt vámpírokat.
And all along that passage were doors which were sealed, as this door had been.
HungarianAz emelvény háta mögött ponyvasátrak álltak, itt készítették elő az ételeket.
At the back of the stand there were awninged areas where food was being prepared.
HungarianTekintete ekkor újra a zord, gyűlöletes teremtményre vetült, a vászonburok mögött.
His gaze fell directly again on that grim, loathsome thing in the linen wrappings.
HungarianTéged is megöl hallotta maga mögött a figyelmeztetést, ahogy a hang felé futott.
It will kill you too she heard him warn, as she ran in pursuit of the sound.
HungarianMég mindig külön tartod őket a szomszédos szobában, a könyvespolcajtó mögött?
Are they still kept separate within the adjoining roombehind the bookcase door?
HungarianHolnap péntek van. nagyon úgy tűnik, hogy a hétvégére rács mögött marad a kölyök.
Tomorrow's Friday, so it looks like the kid will stay where he is over the weekend.
HungarianA lámpaernyővel együtt bevitte a nappaliba, s leült a behúzott függönyök mögött.
She took this and the lampshade back into the living room and sat down in the gloom.
HungarianYuri lassan bólintott, aztán ismét a titkolózó éjszakát nézte az ablak mögött.
Slowly Yuri nodded, and looked back out into the secretive night beyond the glass.
HungarianKíváncsiskodása és botrányhajhászása mögött Caroline-ban rengeteg gyöngédség van.
Buried under curiosity and scandal-mongering there is a lot of kindness in Caroline.
HungarianAz ajtó mögött nagy csengőgomb virított, alatta felírás: Kapus", de nem csengettem.
There was a bell with a large sign above it, saying PORTER, but I did not ring it.
HungarianUlan Dhor belépett és a hevesen lélegző Elaijal a háta mögött megmászták a lépcsőket.
Ulan Dhor entered, and, with Elai breathing hard at his back, mounted the steps.
HungarianA hátsó sarokban, egy zsúfolt íróasztal mögött az egyik könyvtáros foglalt helyet.
You'll spend a lot of time here the first two years, so we try to make it pleasant.