HU kivált
volume_up
{verbi}

kivált (myös: meghal, elmegy, elhoz, elvisz)
kivált (myös: kelt, létrehoz, előidéz, alkot)
kivált (myös: felelevenít, felidéz, megidéz)
kivált (myös: termel, létrehoz, okoz, előidéz)
Kijelentem, hogy bizonyos alkalmakkor és bizonyos helyeken egyedül Darcy képes arra, hogy rettegő bámulatba ejtsen; kivált a tulajdon kastélyában vasárnap este, amikor semmi dolga nincsen.
I declare I do not know a more awful object than Darcy, on particular occasions, and in particular places; at his own house especially, and of a Sunday evening, when he has nothing to do.
Az elegyet addig keverjük, amíg az összes kivált mangán-dioxid újra fel nem oldódott.
Swirl the mixture until all precipitated manganese dioxide has redissolved.
kivált (myös: bosszant, okoz, előidéz, kihív)
kivált (myös: előidéz)
Ha elviszlek SpringWoodba, az kivált majd belőled valamit.. valami kis szikrát, hogy tudj emlékezni..
Take you to SpringWood, it's gonna trigger something... some spark to help you remember.
kivált (myös: előidéz, elsüt)

Esimerkkejä "kivált"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianAz elegyet addig keverjük, amíg az összes kivált mangán-dioxid újra fel nem oldódott.
Swirl the mixture until all precipitated manganese dioxide has redissolved.
HungarianEgy magas, markáns arcú férfi kivált a csoportból, és lehajolt hozzá.
A tall, hard-featured Elf detached himself from the group and bent down to him.
HungarianMaga egész rendes fickó, ha nem tudná mondta , kivált ha megfeledkezik róla, hogy kicsoda.
You're not a bad sort, you know he said, particularly when you forget who you are.
HungarianSemminek a serege nem békíthette meg, kivált emberek serege nem.
Droves of anything, but especially of people, were not comforting to T. S. Garp.
HungarianMegpróbáltam abba a hideg nyugalomba menekülni, amit gyakran kivált belőlem a veszély.
I tried to fall into the deep calm that danger often produces in me.
HungarianFelszólítom, hogy a történteket senkinek se adja tovább, kivált a sajtó képviselőinek ne.
I am instructing you not to repeat any of this to anyone, especially members of the press.
HungarianA legalkalmasabb pillanat egy nő megközelítésére, kivált, ha az illető bankárfeleség.
There is no better time for approaching a woman, especially if she happens to be a banker's wife.
Hungarian1999 óta létezünk, amióta a katonaság kivált az Oroszoktól.
It's what we've been living since 1 999 when we left the army of Mother Russia.
HungarianBal kéz felől kivált a sötétségből a fehérre festett úttorlasz.
To the left the barrier of white-painted four-by-fours stood out against the darkness.
HungarianKedvesem, te helyes magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt.
Dearly beloved, thou dost faithfully whatever thou dost for the brethren: and that for strangers,
HungarianTavaly az Újjáalakulás Pártja kettészakadt, és a kivált párt saját lapot alapított, a L'Altrót.
Last year Refoundation split, and the breakaway party founded its own newspaper, L'Altro.
HungarianA Fő utca üzletei nem szoktak hétkor nyitni itt Castle Rockban, szombati reggeleken kivált nem.
Main Street shops didn't open at seven in Castle Rock, especially not on Saturday morning.
Hungarian- Félt mindkét találkozástól, de nem mert nemet mondani, kivált most.
She shrank from both confrontations, but she dared not deny herself to either, especially now.
HungarianÉs a dologban voltaképpen nincs is semmi rendkívüli, kivált olyan környéken, ahol megjelentek a kaszinók.
Actually, this is not unusual, especially in areas where casinos have appeared.
HungarianAz esküdtek fellélegeztek; kivált Nicholas arcán tükröződött megkönnyebbülés.
The jurors, especially Nicholas, were mightily relieved.
HungarianEgy lovas kivált a többiek közül, és a parancsnoka mellé léptetett.
A rider nudged his horse from the troop to halt alongside Arlidas.
HungarianBe nem engedtek senki idegent, de kivált kereskedőt nem!
And you two, you stand on the steps and don't you dare budge from the spot.
HungarianAztán kivált a tömegből Butch és még egy ember, s ők is felénk rohantak.
Then Butch and another man came out of the crowd toward us.
HungarianDe hirtelen kivált közülük és zuhanni kezdett egy apró, vörös rovar, ereszkedés közben zúgó hangot hallatva.
Out of one of them suddenly dropped a small scarlet insect, buzzing as it fell.
HungarianDe titkárnőnek lenni, kivált a Minervában, egészen érdekes.
But the work as the secretary of a school like Meadowbank is rather fun.