"kitalált" - Englanninkielinen käännös

HU

"kitalált" englanniksi

HU kitalált
volume_up
{adjektiivi}

kitalált (myös: koholt, képzelt, költött, alaptalan)
Négyen kitalált nevet használtak, csak egynek volt mersze ahhoz, hogy ne bújjon álnév mögé.
Four were using fictitious names; one was bold enough not to hide behind an alias.
Kinfield atya, vagy ő is csak kitalált személy?
Kinfield, or was he only a fictitious character, a name on a gate plaque?
Szóval: Kékszakáll kitalált szereplő egy régi-régi gyermekmesében, vélhetőleg egy valahai gyilkos nemesember alakjáról mintázva.
So: Bluebeard is a fictitious character in a very old children's tale, possibly based loosely on a murderous nobleman of long ago.
Maga egy kitalált történet nem létező szereplője.
You are imaginary characters derived from a work of fiction.
Túlzottan idealista; előre nem látható; valószerűtlen; kitalált.
Extravagantly idealistic; unpredictable; unrealistic or imaginary.
- Who is this imaginary hatchet man?
A technikus megcsinálta a feljegyzéséket, beleértve az organizmus számára kitalált nevet is.
The tech made the proper notations, including her recommended name for the organism.
Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizódszereplőkkel.
Because that was the way authors customarily treated bit-part players in their made-up tales.
Nem lenne jobb kitalált barátot mondani, aki arra jó, hogy sohase légy egyedül?
Wouldn't it be better to say he's a made-up friend, someone to be with so you'll never be lonely?'
kitalált (myös: erőltetett, színlelt, tettetett)

Esimerkkejä "kitalált"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianTrout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet.
Trout used the silence to make up an anticonservation story he called Gilgongo!
HungarianOlyan, mint Róma Caligula idején: ha kitalált valamit, az törvényes erővel bírt.
It's like Rome under Caligula-if he got a notion, that notion had the force of law.
HungarianPár évvel később megtudtam, hogy az a férfi kitalált egy ötletet a pólóihoz.
Someyears later, I found out that that man did come up with an idea for a T-shirt.
HungarianJelly nem csak a kitalált bűnesetekért rajongott, az igaziakat is figyelemmel kísérte.
As a mystery novel aficionado, Jelly was interested in true crime stories, too.
HungarianTuppence a három kitalált alakra, Douglasra, Raymondra és Cyrilre gondolt.
Tuppence thought of those mythical creatures, Douglas and Raymond and Cyril.
HungarianMérges voltam, hogy így be akartak csapni azzal a kitalált bentonitmesével.
I felt angry at having been tricked by so elaborate a story as that which he had told me.
HungarianMégis mit vár tőlem, fiatalember, hogy előálljak valami kitalált történettel?
What is it you want from me, young man, that I spin fancies for you?
HungarianMaga sokkal jobb detektív, mint az a hórihorgas lappföldi, akit kitalált.
You're a much better detective than that long lanky Laplander of yours.
HungarianElnök úr, a szovjet kommunizmus az emberi faj által kitalált leggyilkosabb ideológia volt.
Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species.
HungarianIfjúkori olvasmányaiban találkozott mindenféle történelmi vagy kitalált hősökkel.
In his youth he had read about heroes, historical and fictional.
HungarianÉppen elég oka volt a félelemre, nem kellett kitalált veszélyforrásokkal idegesítenie magát.
There were enough real reasons to be fearful here without inventing more.
HungarianEbben a regényben minden valószínűség szerint nem szerepelnek kitalált alakok.
In a very real way, the Talamasca was formed to observe these creatures, but that's another story.
HungarianElvégre az ötlet eredetileg tőle származott, ő ültette át a louisianai börtönben kitalált módszert.
It had been, after all, his idea, one he'd borrowed from the prison in Louisiana.
HungarianValami azt súgta neki, hogy nem könnyű kitalált történetekkel kielégíteni egy ilyen asszonyt.
Something told her that inventing stories to satisfy that kind of woman was no easy job.
HungarianKitálalt az anyjáról, a cigányokról, mindenről... beszélt és beszélt.
He told all about his mother, about the gypsies, about everything ...
HungarianSzóval egy kitalált figura kitalált figurája mondta Alan, és elrakta a jegyzetfüzetet.
'A fiction by a fiction,' Alan said, putting the notebook back.
HungarianA férfi állandóan kitalált valamit, hogy aztán haragját Tinán vezesse le.
Admittedly, she had also been relieved when it was finally over.
HungarianNapló, amit egy ember önmaga által kitalált gyorsírással írt, hosszú idővel ezelőtt.
A diary a man wrote in a private shorthand, a long time ago.
HungarianMississippi George Komor otthona, mármint ahogy Thad megírta az ipse kitalált életrajzában.
Mississippi was George Stark's home state, according to Thad's fictional biography of the man.
HungarianTalán az egyetlen jó dolog, amit Nixon kitalált abban a rohadt időszakban, amit a Fehér Házban töltött.
Maybe the only good thing Nixon did the whole damn time he was in the White House.