"kitűzött" - Englanninkielinen käännös

HU

"kitűzött" englanniksi

HU kitűzött
volume_up
{adjektiivi}

kitűzött (myös: kinevezett, kijelölt)
Spanyolországban az étkezéstől az ütközetig semmi sem a kitűzött időben történik.
In Spain nothing, from a meal to a battle, ever happens at the appointed time.
`But he's waiting for something, or some appointed day.
André Casson érkezett meg elsőnek a Pension Kleistbe, hét perccel a kitűzött tizenegy óra előtt.
Andre Casson was the first to arrive at the Pension Kleist, seven minutes before the appointed time of eleven o'clock.

Esimerkkejä "kitűzött"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÖrömmel jegyzem meg, hogy a Bizottság javaslatában kitűzött célok teljesültek.
I am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
HungarianKitűzött célunk, hogy ezt a munkát a hetedik és a nyolcadik ülésszakon folytassuk.
It is our ambition to continue this work at the seventh and eighth working sessions.
HungarianFontos a társadalom minden szereplőjének a bevonása a kitűzött célok eléréséhez.
It is important to include all actors in society to achieve the set goals.
HungarianÚgy gondolom, hogy már elértük a magunk számára kitűzött célok egy részét.
We have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves.
HungarianKülönös figyelmet kell fordítanunk az Európa 2020 stratégiában kitűzött célokra.
Particular attention must be focused on the objectives set in the Europe 2020 strategy.
HungarianMindazonáltal nem lényegtelen, hogy a kitűzött célokat hogyan lehet elérni.
Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.
HungarianA célul kitűzött afrikai-európai partnerség hatalmas lehetőségeket rejt.
This partnership which we are striving for with Africa offers a huge opportunity.
HungarianSejtelmünk sincs róla, hogy a gyilkos által kitűzött menetrend mely pontján léptünk közbe.
We have no way of knowing at which point in the man's timetable we have intervened.
HungarianÚgy hiszem, hogy a megújuló energiára kitűzött 20%-os cél már magában foglalja a biogázt.
I think that the 20% target for renewable energy already encompasses biogas.
HungarianA közösségi források rendkívül fontosak a kitűzött célok elérése érdekében.
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
HungarianA legkevesebb, amit elvárhatunk tőlük, hogy betartsák a saját maguk által kitűzött célokat.
They must at least be required to respect the objectives which they themselves set.
HungarianA kitűzött célok eléréséhez átlátható és nyilvános vitára van szükség.
In order to achieve the aims intended, a transparent and public debate is necessary.
HungarianBevonjuk azokat az embereket egy megtervezett struktúrába, amielynek kitűzött céljai vannak.
To draw those people into some prearranged structure that has explicit goals.
HungarianViszont fontos volt, hogy a kitűzött cél most már látótávolságon belülre került.
What mattered to him was that the goal was now actually in sight.
HungarianNincs kitűzött célja.
Expansive listening, on the other hand, is listening "with," not listening "for."
HungarianÉs minél közelebb a kitűzött nap, annál nehezebb lesz visszakozni.
It would become ever harder to pull back at the last minute as the day approached.
HungarianA magunk elé kitűzött cél reális, megvalósítható és még mindig hatékony.
The target which we have set for ourselves is realistic, achievable and still efficient.
HungarianFutok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
I press towards the mark, to the prize of the supernal vocation of God in Christ Jesus.
HungarianArra ösztönöz majd mindenkit, hogy igyekezzen betartani a kitűzött határidőket.
It will keep everyone working towards a series of set deadlines.
HungarianA kitűzött napon és órában el is mentünk; társaim engem választottak ki a külön beszélgetésre.
We came at our day and hour, and I was chosen by my fellows for the private access.