HU kitűnő
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

kitűnő (myös: kiváló)
Mindazonáltal Maria Martens kitűnő jelentésére szeretnék összpontosítani.
However, I want to focus on the excellent report that Maria Martens has produced.
Mindennek kitűnő volt a minősége, kivéve ezeket az abszurdan gyenge festményeket.
The quality of everything was excellent, except the absurdly pedestrian artwork.
Ebből a szempontból szeretnék köszönetet mondani az előadónak kitűnő munkájáért.
In this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.
kitűnő (myös: , remek, csodálatos, nagyszerű)
volume_up
fine {adj.}
De olyan aranyérme esetén, aminek értékét a ritkasága adja, kitűnő.
But for a gold coin that was valuable through being rare, it would fit fine.
Végezetül szeretnék gratulálni az előadó asszonynak kitűnő munkájáért.
I would like to end by congratulating the rapporteur for her fine work.
Kitűnő katona, kétlem, hogy találnánk hasonlót Délföldön.
He is a fine soldier-I doubt we could find his equal in the whole of the Southland.
kitűnő (myös: remek, átható, éles, tökéletes)
A mi igen kitűnő barátnénk nem óhajt osztozni másokkal a lényét meghatározó misztériumokban.
Our exquisite friend does not wish to take part, in the presence of others, in the mysteries that define her.
Az ételeket - a konyha kitűnő volt - abban a hatalmas fa-épületben tálalták, amely az egész komplexum középpontjában állt.
Food, and it was exquisite, was served in the single large lodge that formed the focal point of the complex.
A teraszon fogunk vacsorázni, ötszáz kísértetlámpás fényénél; kitűnő ételeket eszünk és kiváló borokat iszunk!
We will dine on the terrace under five hundred ghost-lanterns; the viands will be exquisite, equally so the wines!
Véleményem szerint a megújuló energiáról szóló irányelv kitűnő példát állít.
I think this Renewables Directive is an outstanding example.
Gratulálok az előadónak kitűnő munkájáért, valamint a bíztató eredményért.
I congratulate the rapporteur for her outstanding work and the encouraging result achieved.
Ashton asszony beszámolója szintén fontos és kitűnő volt.
The presentation by Lady Ashton was equally important and outstanding.
kitűnő (myös: él-, fő-fő, kiváló)
volume_up
ace {adj.}
kitűnő (myös: remek, fontos, fő-, kapitális)
Kínának, úgy hiszem, még mindig megvan a kitűnő nyers alapja -- főleg szociális alap, a közegészségügy, az egyenlőség elve, amit Indiában nem találunk meg.
China, I believe, still has some of the excellent raw fundamentals -- mostly the social capital, the public health, the sense of egalitarianism that you don't find in India.
kitűnő (myös: klasszikus, elsőrangú)
kitűnő (myös: előkelő, klassz, finom, elegáns)
Nem még több kitűnő beszédre, hanem kézzelfogható és aktív együttműködésre van szükségünk.
What we need is not more elegant words, but rather cooperation that is tangible and active.
kitűnő
kitűnő (myös: kiemelkedő, kimagasló)
kitűnő
volume_up
prize {adj.}
kitűnő (myös: kiváló, kiemelkedő, feltűnő)
Kitűnő uniós kormányképviselők dolgoznak egy pozitív megoldás elérésén.
Prominent government representatives from the EU are working to achieve a positive solution.
kitűnő (myös: udvarias, szőrtelen, csupasz, édeskés)
volume_up
smooth {adj.}
Külön köszönet jár Önnek, Kaufmann asszony, hogy olyan kitűnő munkát végzett a Konventben.
A special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
Kiemelt köszönet illeti Reding biztost az oly rég óta folytatott kitűnő együttműködésért.
A very special thank you goes to Commissioner Reding, for the excellent levels of cooperation she has shown for so long.
Balszerencséjükre a svájci rendőrség, kitűnő, igazi profi, különleges egységet állított össze és képezett ki.
Unfortunately for them, the Swiss police have assembled and trained what appears to be an excellent. professional special-operations team.
Szeretnék köszönetet mondani mind az elnöknek, mind az árnyékelőadóknak kitűnő munkájukért.
I would like to thank both the Chairman and the shadow rapporteurs for their sterling work.
Zöld képviselőtársam, az előadó, Turmes úr kitűnő munkát végzett.
My Green colleague and rapporteur, Mr Turmes, has done a sterling job.
(ES) Elnök úr, biztos asszony, szeretnék gratulálni e négy jelentés előadójának kitűnő munkájukhoz.
(ES) Mr President, Commissioner, I would congratulate the four rapporteurs of these reports on their sterling work.

2. rahoitus: "befektetés"

kitűnő (myös: értékes, nagy értékű)

Esimerkkejä "kitűnő"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianKitűnő példája ez annak, hogy mit ne tegyünk a belföldi és nemzetközi politikában.
It is a prime example of what not to do in internal and international policy.
HungarianKaptam tőle egy kitűnő ajánlólevelet, felvettek, és rengeteg segélyt is adtak.
Senator, was accepted early decision and they gave me lots of financial aid.
HungarianAz egyetlen járható út a személyes megjelenés volt, s Edward kitűnő az ilyen dolgokban.
The personal touch is the only thing, and Edward's good at that sort of thing.
HungarianA kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcsöt.
It was a high quality film of a male humanoid eating what looked like a pear.
HungarianA pozíciónk jól védhető, kitűnő fegyvereink vannak, és az idő is nekünk dolgozik.
'We have a defensible position, a parity of weapons and a certain delay working for us.'
HungarianIrving ugyanis valóban tehetséges művész, aki tett már le kitűnő regényt az asztalra.
In what way was Jenny Garp even slightly like himwhom she never really knew?
HungarianEbből tizenhat mérföld, addig, amíg nem kell letérni a főútról, kitűnő autóút.
Good road for sixteen of those miles, until one turns off the main road.
HungarianEz egy kitűnő lehetőség, amelyet azonban ebben a dokumentumban eltékozoltak.
That is a golden opportunity, but it has been squandered in this document.
HungarianRossz látni, hogy ez a kitűnő törekvés most magára maradt, hogy degradálódott a szerepe.
It is disturbing to see that vision being abandoned, or relegated to a minor role.
HungarianKitűnő orvos, persze, ismeri a betegségemet, de legszívesebben vattába bugyolálna.
doctor, understands my case--but inclined to wrap me up in cotton-wool.
HungarianSzerető szülők, kitűnő jegyek, Ivy League ösztöndíj, és persze, Stephanie.
Loving parents, top grades, Ivy League scholarships, of course, Stephanie.
HungarianSohasem végeztem ilyen kitűnő munkát, és sohasem hadakoztam keményebb ellenféllel.
Never have I risen to such a height, and never have I been so hard pressed by an opponent.
HungarianNagyokat eszik, és ha szeszélye úgy kívánja, kitűnő testi erőről tesz tanúságot.
Complains a lot and has everyone running and fetching and carrying.
HungarianMindenekelőtt azonban kitűnő érzéke volt a történelemhez, és a saját történelmi szerepéhez..
Taylor had, above everything else, a keen sense of history-and his place in it.
HungarianA közelben talált volna kitűnő közfürdőt, de jó, ha havonta egyszer odavetődött.
There were good public baths near by, but he hardly went to them as often as once in a month.
Hungarian(PL) Elnök úr, a Papastamkos-jelentés néhány kitűnő javaslatot tartalmaz.
(PL) Mr President, the Papastamkos report makes some very good proposals.
HungarianMikor börtönben volt, kitűnő alkalma nyílt, hogy feltárja a benne rejlő mélységeket.
Once, in prison, he had had time to explore the depths within himself.
Hungarian- Florence mindig kitűnő teasüteményeket készített - jegyezte meg Miss Marple.
Florence always made the most delicious tea cakes, said Miss Marple.
HungarianAzt hiszem, ha felmegyünk Somerset House-ba, kapunk egy kitűnő támpontot.
I think if we went up to Somerset House we should have a very good idea.
HungarianKöszönetet szeretnék mondani Schmidt úrnak a kitűnő jelentésért.
Mr President, I should like to thank Mr Schmidt for a very good report.