"kiderül" - Englanninkielinen käännös

HU

"kiderül" englanniksi

HU kiderül
volume_up
{verbi}

1. yleinen

kiderül (myös: tisztít, tisztáz, átugrik, felment)
Ez nem lehetetlen feladat, ahogy az néhány ország már elért arányaiból kiderül.
That the task is possible is clear from the rates already achieved in some countries.
Ez egyértelműen kiderül az Eurostat statisztikájából: 2007-ben és 2008-ban is körülbelül az átlag 90%-a volt.
That is clear from Eurostat statistics: it was approximately 90% in both 2007 and 2008.
Az is kiderül majd, hogy a Kreml valóban eleget kíván-e tenni az EU vízumkönnyítési felszólításainak.
It will also become clear whether the Kremlin really intends to comply with EU calls for visa facilitation.
- Aha, kiderül az igazság! - kiáltott fel Madouc.
So now: the truth emerges! said Madouc.
Ha most kiderül, hogy mégis van pénz az agrárköltségvetésben, erkölcsi kötelesség e versenyhátrány mérséklése.
If it now emerges that there is still money in the agriculture budget, there is a moral obligation to redress this competitive disadvantage.
A bankok jövedelmezőek, és máris megtapsolják azokat, amikor kiderül, hogy önként, kissé hozzájárulnak Görögország támogatásához.
The banks are in the black and yet are applauded when it emerges that they are voluntarily contributing a bit to Greece.
kiderül (myös: tisztít, derít, kitisztul, dúsít)
Akkor aztán pillanatok alatt kiderül ez a hazugság is a sérült gerincről.
The big lie that he had dislocated his spine would at once be revealed in its true light.
kiderül (myös: felszerel, elzár, kidob, kiürít)
És kiderül, hogy nyugodtan szaporodhatott volna.
It would turn out that he might have reproduced with impunity.
Mivel lehet, hogy kiderül róluk, hogy ők a többség.
Because they may turn out to be a majority.
Attól fél, ha kiderül, hogy valóban szellemekkel van dolgunk, már nem lesz szükségem magára.
You're afraid that if it did turn out to be ghosts, then I wouldn't need you any more.

2. "időjárás"

kiderül (myös: felszív, elfogad, felvesz, felemel)
Hogy férfibolond, és kikezdhet egy idegennel, akiről esetleg kiderül, hogy szélhámos.
That she is a sucker for the men and might take up with a stranger who might turn out to be a crook.

Esimerkkejä "kiderül"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
Mama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
HungarianEl kell olvasni a preraffaeliták történetét, abból kiderül, hogy mi az a divat.
When you've read all about the PrcRaphaelites you realise just what fashion is.
HungarianTudta, Victor dühöngeni fog, ha kiderül, hogy beszabadult a házba egy patkány.
Victor would be furious if it turned out that a rat had gotten into the house.
HungarianMost majd kiderül; hogy Noonan új játékszerei vannak-e olyan jók, mint ahogy mondja.
I suppose we'll see if Noonan's new toys work as well as lie's been telling us.
HungarianAmiről azután legtöbbször kiderül, hogy egy nyilvános telefon valami nagyáruházban.
Which more often than not turns out to be a pay telephone in a shopping mall.'
HungarianA jelentésből azonban kiderül, hogy az alkalmazás javult a májusi jelentés óta.
However, overall, the report showed implementation has improved since the May report.
HungarianHa valaki súlyosan allergiás a darázscsípésre, az harminc másodpercen belül kiderül.
If a person has a strong allergy to wasp venom, it hits within thirty seconds.
HungarianKiderül, hogy ritkábban cserélnél, mint amennyiszer üzemanyagot töltesz.
And it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
HungarianDe amint az kiderül, egyáltalán nem könnyű alkalmazni a mindennapi életben.
But as it turns out, this is not a very easy idea to apply in everyday life.
HungarianAz eretnekek azonban Koppenhágában megnyilatkoznak majd, és kiderül az igazság.
But the heretics will have a voice in Copenhagen and the truth will out.
HungarianSzépen levisszük azokat a pasasokat a támaszpontra és majd kiderül, mi a fene folyik itt.
We'll lead these guys back to the base, then find out what the hell's going on.
HungarianExhumáltatnunk kell a tetemet, hátha kiderül valami - jegyezte meg Joshua.
We'll have the body exhumed and see what we can learn from it, Joshua said.
HungarianAz elkövetkező néhány hónapban kiderül, hogy mindez helyrehozható-e.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
HungarianFjellner úrral majdnem mindenben egyetértünk, holnap kiderül a végső álláspont.
We almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
HungarianEgyébként mindegy, úgyis kiderül majd, ha az emberünk üzenetet hagy ma délután a zsebemben.
We'll see if our friend drops a message in my pocket on the ride home tonight.
HungarianNem volt benne biztos, hogy úgy beválnak majd, ahogy gondolta, de másnap úgyis kiderül.
He wasn't sure they would work as desired, but tomorrow he would find out.
HungarianVállat vontam, és hozzátettem: Holnap majd kiderül, ha az időjárás ilyen marad.
'Oh, well,' I added, 'we'll know tomorrow -- if the weather holds.'
HungarianMilyen mérges lett volna a lány, ha ő megáll, és utóbb kiderül, hogy nincs is pénze.
How furious shed be if he stopped and then she found he had no money!
HungarianEredmény legkésőbb ma estére várható, és akkor kiderül, kik állnak a Jog az élethez mögött.
By late that evening they expected to have results whoever was behind Liberation Now.
HungarianA jövőben majd kiderül, hogy ezek milyen mértékben kerülnek tényleges alkalmazásra.
The future will show to what extent these will actually be applied.