"kiaknázatlan" - Englanninkielinen käännös

HU

"kiaknázatlan" englanniksi

HU kiaknázatlan
volume_up
{adjektiivi}

kiaknázatlan (myös: meg nem csapolt)
Az Európai Unióban nagy kiaknázatlan biogáztermelési potenciállal rendelkezünk.
There is a large untapped potential in biogas production within the European Union.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy Afrika kiaknázatlan lehetőségekkel megáldott kontinens.
Generally speaking, we can state that Africa is a continent with untapped potential.
Apu, Hal a céged kiaknázatlan erőforrásainak egyike.
Hey, Dad, Hal's one of your great untapped resources down at the company.

Esimerkkejä "kiaknázatlan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEzen a területen rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, mindannyian tudjuk.
We all know that there is enormous unexploited potential in this area.
Hungarian(CS) Elnök úr, a szolgáltatások európai belső piacában még mindig vannak kiaknázatlan tartalékok.
(CS) Mr President, the European single market in services is still not fulfilling its potential.
HungarianBarnier biztos szerint az eddig kiaknázatlan lehetőségeket kell kihasználnunk az egységes piacon.
According to Commissioner Barnier, we need to take advantage of single market opportunities that have not been exploited so far.
HungarianVannak kiaknázatlan lehetőségeink.
There are also other possibilities which can be explored.
HungarianIgen, ez egy teljesen kiaknázatlan terület.
HungarianA gazdasági kapcsolatok terén azonban még rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, ezért üdvözlöm a CETA megkötésére irányuló tárgyalásokat.
However, the potential for economic cooperation is far from exhausted and I welcome the negotiations in relation to the CETA.
HungarianSok kezdeményezés már jó irányba mutat, azonban a jelenlegi eredmények még eltörpülnek a kiaknázatlan lehetőségekhez képest.
Many initiatives already point in the right direction, but the present achievements are still dwarfed by the range of unexploited possibilities.
HungarianAzután itt vannak azok a pontok, amelyek az uniós hajókat biztosítják afelől, hogy csak a helyi halászok által kiaknázatlan halfelesleghez férhetnek hozzá.
Then we have the points about ensuring EU boats only have access to the surplus of fish not used by local fishermen.
HungarianNagyon nehéz lesz teljesíteni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, ha nem sikerül mobilizálnunk kiaknázatlan demográfiai potenciálunkat.
It will prove a big hurdle to achieving the Europe 2020 goals if we do not succeed in mobilising our underutilised demographic potential.
HungarianMindannyian jól tudjuk, hogy először 1968-ban termeltek ki kőolajat az Alaszkai Északi Lejtőn található Prudhoe-öbölben, de az Északi-sarkvidék számos területe még kiaknázatlan.
We all know that oil was first produced in 1968 from Prudhoe Bay on the Alaskan North Slope, but many areas of the Arctic have not yet been explored.
HungarianAz EIT megszületése különösen fontos az egyesült Európa új részének tudományos környezete számára, amelyben egy széles és eleddig kiaknázatlan potenciál rejlik.
The birth of the EIT is especially important for the scientific milieu in the new part of the united Europe, which has an inherent vast and so far unexploited potential.
HungarianA terület olyan kiaknázatlan kulturális forrást is jelent, amely az európai tradíciók kialakításának részét képezi, és amely nélkül az európai identitás nem értelmezhető.
The area also represents a vast wellspring of culture which plays a part in the creation of European traditions and without which it is not possible to understand European identity.
HungarianÉs meggyőződésem, hogy az egységes piac az: az a kiaknázatlan lehetőség, amelyben a jövőnk rejlik amellett, hogy megvalósítjuk az Európai Unió 2020-ig terjedő stratégiáját is.
I firmly believe that the Single Market is just that: an unexploited opportunity where our future lies, alongside the implementation of the European Union's strategy up to 2020 as well.