"kezelés" - Englanninkielinen käännös

HU

"kezelés" englanniksi

HU kezelés
volume_up
{substantiivi}

Figyelmet kell szentelni a biometrikus adatok gyűjtése és felhasználása során a titkos kezelés magas fokának biztosítására.
Attention needs to be paid to ensuring a high degree of confidentiality in the process of acquiring and using biometric data.
Mindegyikben ugyanarról számolt be: a zsúfolt, sötét odúkról, a rossz és elégtelen ellátásról, a börtönviszonyok okozta súlyos betegségről és az orvosi kezelés hiányáról.
They all told the same story imprisonment in filthy dark dens, bad and insufficient food, serious illness due to the conditions of imprisonment, and refusal of medical attention.
kezelés (myös: irány, folyamat, útirány, menet)
volume_up
course {subst.}
Nem remélhetünk persze nagy javulást, de egy újfajta kezelés kissé könnyített rajta.
One cant hope for much improvement, of course, but some new treatment has made things a little easier for her.
A kezelés költségeinek kérdése természetesen fontos, de csupán a biztosítással foglalkozókat érinti.
The issue of treatment-related costs is of course relevant, but that is simply a matter for those responsible for insuring others.
A kezelésért az orvosok felelősek; azt is nekik kell eldönteniük, hogy az adott kezelés során milyen gyógyszert szedjen a beteg.
Doctors are responsible for treatment; they must also decide which medicines should be administered to the patient in the course of that treatment.
volume_up
curing {subst.}
Ne feledkezzünk el arról, hogy a rák korai felismerése nyújtja a kezelés legjobb esélyét.
Let us not forget that early detection of cancer offers the best chance of curing it.
kezelés
volume_up
handling {subst.}
Szükség esetén, a kockázatmegelőző, valamint óvintézkedések az előállítás és kezelés folyamán.
If necessary, measures for the prevention of risks and means of protection during manufacture and handling.
kezelés (myös: igazgatás, irány, vezetés, rohanás)
volume_up
running {subst.}
kezelés (myös: eljárás, bánásmód)
volume_up
treatment {subst.}
Az ilyen, hamisított gyógyszerekkel való kezelés végzetes következményekkel járhat.
Treatment with such falsified medicines can have fatal consequences.
A kezelés tekintetében meglévő egyenlőtlenségek csökkentése is alapvető fontosságú.
It is also essential to reduce inequalities in treatment.
A korai diagnózis és kezelés jelentősen csökkenthetné ezt a számadatot.
Early diagnosis and treatment could reduce this figure significantly.
kezelés (myös: használat)
volume_up
usage {subst.}

Esimerkkejä "kezelés"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEz részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
HungarianA multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
HungarianMásodik szempont a megelőzés fontossága, lévén a megelőzés jobb, mint a kezelés.
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
HungarianA mi politikánk az előrelátás, mert a megelőzés mindig olcsóbb, mint a kezelés.
Our policy is foresight, because prevention is always cheaper than cure.
HungarianA kezelés mágiát igényel, és egy bizonyos talizmánra is szükség van hozzá.
It involves the use of magic, and we need a certain talisman to make it work.
HungarianSegítettem Tylnek elmosni az edényeket, majd a tinaje kezelés következett.
I did some tinaje work on Tyl's shoulders and helped him clean up the supper dishes.
HungarianMost, hogy a fiatalító kezelés hatása kezdett elmúlni, szüksége volt rá.
He was needing it more, now that the rejuvenation treatments were wearing off.
HungarianEgy kérdést teszek fel neki a Heti baleseti biztosítás Nem kórházi kezelés részre vonatkozóan.
I ask him a question about the Weekly Accident Benefit-Non-Hospital Confinement.
HungarianA kezelés kezdete óta ez volt az első alkalom, hogy nyugodtan ébredt.
This was the first time since the cure started that she had awakened quietly.
HungarianElmondott valamit Maureen Kingsleynek, amit kezelés közben hallott tőlem?
That he told Maureen Kingsley something I said to him during a session?
HungarianCsipkártya-kezelés (smartcard) Ebben a modulban a KDE csipkártya-kezelését lehet beállítani.
smartcard This module allows you to configure KDE support for smartcards.
HungarianEgy héttel később megjött Bostonból a terhességmegszakítás kórházi ágy, orvosi kezelés számlája.
The bill for the abortion - Boston hospital and doctor - came a week later.
HungarianA kalandvágy lenne az első bizonyítéka annak, hogy a kezelés használ.
Adventurousness will be a first proof that his treatments are working.
HungarianMunkafolyamat-kezelő Itt lehet módosítani a munkafolyamat-kezelés beállításait.
Session Manager You can configure the session manager here.
HungarianA fertőzöttek 10%-ában kifejlődik a betegség, amely kezelés nélkül halálos lehet.
Around 10% of those infected will go on to develop the disease, which can be deadly if left untreated.
HungarianLétfontosságú az elővigyázatosság elvének és az ökoszisztéma-kezelés elvének betartása.
It is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
HungarianLaura sosem hallott róla, hogy egy beteg fellázadt volna a parancsok ellen egy hipnotikus kezelés alatt.
Laura had never known a patient to rebel so completely during hypnotic therapy.
HungarianA furcsa emberkék szerint a völgylakókat meggyógyíthatja a különleges kezelés és a pihenés.
The strange little people felt that the Valemen would recover with rest and special medication.
HungarianMinél később kezdődik a kezelés, annál kevesebb az esély a túlélésre.
The longer the disease went untreated, the less chance there was.
HungarianA gázok négy különböző kezelés után mennek fel a kéményben.
On their way up the chimney the gases go through four separate treatments.