"könnyen" - Englanninkielinen käännös

HU

"könnyen" englanniksi

HU könnyen
volume_up
{adverbi}

könnyen (myös: könnyedén)
volume_up
easily {adv.}
Könnyen felgerjedt, könnyen hajlott indokolatlan erőszakra.
She was so easily sharpened, so easily driven to wanton violence.
Az a fajta nő volt, akit a férfiak könnyen megkapnak, aztán gyorsan meg is unnak.
She was the type of woman whom men care for easily and of whom they as easily tire.
Ciánkálihoz minden háztulajdonos könnyen hozzájuthat: rovarirtónak használják.
Potassium Cyanide is easily obtained by householders for putting down wasps.
könnyen
volume_up
easy {adv.}
Otthon elég könnyen lehet lőfegyvert szerezni, de nem tankelhárító fegyvereket.
No, you can get regular guns pretty easy at home, but not anti-tank weapons.
Ezt nem könnyen mondom ki, svéd egészségügyi szakember létemre.
And that doesn't come easy from the mouth of a Swedish public health professor.
A kutyákra könnyen visszaemlékeztek, a malacokra viszont már nem annyira könnyen.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
könnyen (myös: könnyedén)
volume_up
light {adv.}
- Könnyen kapta, könnyen adta - szólt az ültetvényes felesége csípősen.
'Light come - light go,' said the cultivator's wife viciously.
Könnyen eligazodott, villanyt se kellett gyújtania.
It was easy to make her way without switching on a light.
Ebben a megvilágításban könnyen tévedhet a szem.
In this light, vision became confused.
Ilyen könnyen elhitték, hogy minden varázsló a halállal kufárkodik.
To assume so lightly that all magicians dabble in death.
Ez olyasmi, amit értékelni kell, és soha nem szabad könnyen venni.
It is something to be valued and never taken lightly.
Tudhatja, nem vagyok olyan férfi, aki könnyen veszi az ilyen dolgokat.
As you know, I'm not the kind of man who takes such things lightly.
Úgy látom, meglehetősen könnyen zavarba hozol.
It seems you confuse me, rather effortlessly.
könnyen (myös: készségesen, szívesen, könnyedén)
- Az ön szemében tehát nem érdem, ha valaki könnyen készségesen enged barátja rábeszélésének.
To yield readily - easily - to the persuasion of a friend is no merit with you.
Az ember könnyen megértheti, hogy minden intézmény egyéni jelképeket kíván használni.
One can readily understand that every institution should wish to use specific symbols.
Ti, irnaniak eltökéltétek, hogy elhagyjátok ezt a bolygót, amit én könnyen meg tudok érteni.
You people of Irnan decided to leave this planet, which I can readily understand.
Ön is, Rogers is csakugyan könnyen beadhatott halált okozó adagot az asszonynak.
Either you or Rogers could have administered a fatal dose with the greatest ease.
Elképesztő, milyen könnyen jutottunk át Róma kapuin.
We went through the Gates of Rome with amazing ease.
Patrick McLanahan szemlátomást könnyen boldogult ezzel a feladattal.
Patrick McLanahan, the B-2's mission commander, seemed to drink it all in with ease.

Esimerkkejä "könnyen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianKönnyen lehetséges, hogy a Fenyves Szanatóriumban felismerik önt mondotta Neele.
They might possibly be able to recognise you at Pinewood Sanatorium, said Neele.
HungarianAz elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
The initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
HungarianDeckkel megpróbáljuk elkerülni egymást az irodában, de ez nem megy olyan könnyen.
Deck and I try to avoid each other around the office, but at times it's difficult.
HungarianNos, ez van, gondolta Winston: az izomból könnyen zsír lesz, ha nem vigyázol rá.
Well, Winston thought, muscle just turned to blubber if you didn't use it properly.
HungarianKivárni a pillanatot, ez volt a titka, és máris meglepően könnyen ment a megértés.
Waiting just a moment was the secret, then the meaning came surprisingly clear.
HungarianDeck könnyen pótolhatónak tartja magát, ezért önként vállalja az alja munkát.
He views himself as expendable, and this is why he volunteers for the grunt work.
HungarianKönnyen elképzelhető, hogy Rayjel otthagytátok a kocsit és beültetek egy másikba.
You and Ray could have simply abandoned the car and taken off in another one.
HungarianHa maguk tudják, hol vagyok, akkor könnyen lehet, hogy vár rám valaki a folyosón.
If you guys know where I am, then someone could be out there in the hallway waiting.
HungarianKönnyen meglehet, hogy telefonálhat irodákba, aztán meg elfelejti az egészet.
I think, perhaps, that she does ring up bureaux and ask for shorthand typists.
HungarianLobbanékony emberek, és a szokatlan jelenségek könnyen felizgathatják őket.
They're an emotional people, and out of the ordinary things sometimes upset them.
HungarianBertből, a londoni külváros könnyen alkalmazkodó fiából tűrhető tengerész vált.
Bert, with the adaptability of the Cockney, was becoming a passable seaman.
HungarianTudjuk, hogy a gazdaság lassulása esetén a karbantartást könnyen elhanyagolják.
We know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.
HungarianNem csoda, hogy olyan könnyen engedett el világ körüli útra, hogy megkeressem!
No wonder ie w'as so willing to send me off around the world looking for it!
HungarianA lakatokat, reteszeket könnyen elintézik, de egy sárgaréz pecekkel nem boldogulnak.
They can pick locks and draw back bolts but a brass hook and eye defeats them.
HungarianEgyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
HungarianSzereti a fiatalokat, és nincsen benne semmi keserűség, bár könnyen lehetne.
He likes youth, and there's nothing bitter about him, as there well might be.
HungarianEzért képesek a királyok ilyen könnyen elfogadni a nevetséges vádakat Vanion ellen.
'That's why the kings are so willing to accept the infantile charges against Vanion.
HungarianA ház cédruszsindelyekből és száraz fagerendákból állt, és könnyen tüzet fogott.
The house was dry wood beneath cedar shingles, and it was catching fast.
HungarianNem kérdezősködnek tovább, olyan könnyen elhisznek bármit, hogy az már bűn.
They would not bother to check further on me because they were trusting to a fault.
HungarianKönnyen előfordulhat, hogy csak ezért szedtek elő minket, mint régi mumust.
He left the august presence of his chief of state with a troubled expression.