"jóképű" - Englanninkielinen käännös

HU

"jóképű" englanniksi

HU jóképű
volume_up
{adjektiivi}

jóképű (myös: csinos)
Jóképű, ó, nagyon is jóképű fiú, és mindig olyan csinosan öltözik.
Good-lookingoh, very good-looking, and always so nicely dressed.
Megdörzsölte a fénylő részt, s arra gondolt: Borzasztóan jóképű.
She rubbed at the shininess, thinking: He's terribly good-looking.
Egyikük természetesen a krémszínű öltönyt viselő, jóképű fekete fiatalember volt.
One of them, of course, had been the good-looking young black man in the cream-colored suit.
Barátságtalan tekintete ellenére jóképű volt, és Mary azonnal felismerte.
His face was handsome in a heavy, pouting way, and Mary recognized him at once.
Egy jóképű fiatalembert mutatott, aki egy hirtelenjében összeácsolt akasztófán lógott.
It pictured a handsome young man being strung up from a makeshift gallows.
Főleg, mert szenvedélye nem terjed ki jóképű, ellenállhatatlan főnökére.
Especially since her addiction doesnt include her handsome, elegant boss.
jóképű (myös: rendes, csinos, szemrevaló)
volume_up
easy on the eye {adj.} [ark.]
jóképű (myös: rendes, csinos, szemrevaló)

Esimerkkejä "jóképű"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÕ bizony kacérkodott minden jóképű fiúval, aki hajlandó volt őt szórakozni vinni.
Shed got awell, an eye for any nice-looking man whod pass the time of day with her.
HungarianUgye, elég jóképű? kérdezte a fiatal anya, és igyekezett közömbösnek látszani.
He's not bad, is he? said the young mother, endeavoring to assume an indifferent manner.
HungarianEgy jóképű rendőrtiszt állt mellette, és szorgalmasan írt valamit a zsebkönyvébe.
Beside him stood a smart-looking police-inspector, who was taking notes in a pocket-book.
HungarianAzt hiszem, Grangert különösen ingerelte, hogy az ezredes olyan jóképű és fiatal.
I think the colonel's youth and beauty particularly irritated Granger.
HungarianWeeks nagyon jóképű ember, negyvenes, elegáns öltönyben, könnyed mosollyal, őszinte arccal.
He's a very attractive man of about forty with a nice suit, easy smile, honest face.
HungarianEgy férfi állt az ajtóban: magas, jóképű, harmincnyolc év körüli.
He was standing in the open door: a tall, elegant man of about thirty-eight.
HungarianRemélem sok jóképű fickó van köztetek, nagy szükségem lenne rájuk.
I hope you have a lot ofpretty boys there, because I'm willing and waiting.
HungarianVan elég bringa Amerikában, az biztos... de azok, gazdag, jóképű fickókra hajtanak.
There are a few babes in America, I grant you, but they're going out with rich, attractive guys.
HungarianNagyon sajnálom, hogy nem vacsorázhattam magával, meglehetősen jóképű Joe.
Real sorry I couldn’t have dinner with you, Presentable Joe.
HungarianA jóképű, fehér ruhás Jackson jött fel a veranda lépcsőjén.
The neat figure of Jackson in his white uniform went up the steps of the loggia.
HungarianStanding here looking at all the world A gitáros srác olyan jóképű.
Standing here looking at all the world The guitar guy is such a hottie.
HungarianÉs e szemétdombon ragyogva virágzott a jóképű férj és átkozottul csinos felesége.
In the midst of this discouraging setting Rosamund and Michael bloomed with their wonderful good looks.
HungarianJóképű fiatalember állapította meg Chap, mintha csak a Playboy közepére fűzött posztert nézegetnék.
A nice-looking young man, Chap said, as if they were staring at a Playboy centerfold.
HungarianEgy füstölő leégésének negyede alatt döntésre jutottam Erős és jóképű volt...
Within the time of 0.25 incense stick, I made a decision.
HungarianAmíg a haját figyelte, ahogy a csonka fülére nő, Jennyt meglepte, milyen jóképű gyerek Garp.
She watched his hair grow and cover the missing parts of his ear.
HungarianElőször is, nem túl jóképű, meg aztán ott van az a förtelmes modora.
'He's not very pretty to begin with and he's got a foul temper.'
Hungarian- Ó, ezzel most nem arra céloztam, hogy maga nem jóképű, vagy ilyesmi!
Oh, dont mean youre ugly, honey, she said in a voice that
HungarianMagas, jóképű fickó, olyan keménykötésű, mint egy középsúlyú birkózó.
A tall good-lookin jasper, built like a fast light-heavy.
HungarianTegye túl magát saját magán két percre, és mondja jóképű?
Get over yourself for two-and-a-half seconds and tell me, is he cute?
HungarianTally egy pillanatra elgondolkozott, aztán megkérdezte: -Jóképű srác?
She pondered this for a moment, then said, Is he cute?