"inkább" - Englanninkielinen käännös

HU

"inkább" englanniksi

EN

HU inkább
volume_up
{adjektiivi}

Először is, még inkább pontosítanunk kell a politikai párbeszéd tartalmát.
First of all, we need to make the contents of the political dialogue clearer.
Hanem amikor megismerkedtünk, minden voltam inkább, mint a fölöttese.
I was certainly no superior of his the first time we met, though.
Kénytelen volt a táskát levenni a válláról, és inkább maga előtt tolni az alagútban.
The air was at first cool and damp, but no more than was natural.

Esimerkkejä "inkább"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEz a részlet nem érdekelt, noha később annál inkább, amikor meg kellett néznem.
That part I didn't care about, although I would later, when I had to look at it.
HungarianInkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
Just some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Hungariankiáltott Cindy Smithers; inkább fohásznak hangzott, mint profanitásnak.
The exclamation was not so much profanity as a prayer to be spared that ordeal.
HungarianSusannak, Gordon lányának, sokkal inkább való lenne a színpad, mint Rosamundnak.
Now Susan, Gordon's daughter, would do much better on the stage than Rosamund.
HungarianFigyelj, inkább szedd rendbe az érzelmeidet... és hagyd abba a féktelen kefélést!
Look, what you need to do... is deal with your emotions and stop screwing around.
HungarianA szegények sorait mostanában egyre inkább duzzasztják a munkahellyel rendelkezők.
The ranks of the poor are increasingly being swollen by people who do have jobs.
HungarianInkább mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy a folyamat békés legyen.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
HungarianInkább mondja, hogy elmentek El Pasóba, összevesztek, és szakítottak egymással.
Id like it better if you did go to El Paso with her and had a fight and split up.
HungarianAkadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
HungarianEz inkább a műszaki fejlődés, semmint a jogalkotás eredményeképpen következett be.
This has been achieved less through legislation than through technical progress.
HungarianAz EU-nak egyre inkább a világbéke létrehozásának fő irányítójává kell válnia.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
HungarianBerg okos, de nem lát tovább az orra hegyénél, vagyis inkább a mikroszkópjánál.
Berg was smart, but he couldn't see very far beyond the limits of his microscopes.
HungarianDe két évbe vagy inkább háromba is beletelik, amíg megkezdődhet a kitermelés.
But it will take two years, closer to three, probably, to commence opera- tions.
HungarianInkább azt, hogy te vagy a legdrágább és legszebb lány, aki valaha élt a földön.
I’d say you were the loveliest and most beautiful girl that ever lived.
HungarianEzt a közelmúlt eseményei és a pénzügyi válság csak még inkább megerősítette.
This has been even further reinforced by recent events and the financial crisis.
HungarianBontsuk hát le az Európa-erőd falait, és építsünk inkább hidakat, ne falakat ...
Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
HungarianMeglehet, ez minden asszony sorsa, de ameddig teheti, ő bizony elkerüli inkább.
That was, perhaps, every woman's lot, but she would avoid it as long as she could.
Hungarian- Inkább segítsünk neki - szólt az ültetvényes, nagy barna kezével besegítve őt.
'Nay, help,' said the cultivator, putting out a large brown hand and hauling him in.
HungarianAz okozott fájdalom nem volt túl nagy; Kern inkább a meglepetéstől kiáltott fel.
The pain they had caused was minor; Kern had been as much surprised as hurt.
HungarianTsossie hangjából semmilyen félelem nem csendült, inkább határozott kíváncsiság.
Tsossie's voice held no hint of fear, but there was definite interest there.