HU inas
volume_up
{substantiivi}

inas (myös: szolga, lakáj)
volume_up
footman {subst.}
Az inas egy tálcán két korsó habzó sört és egy tányér süteményt hozott.
The footman brought tankards foaming with beer along with a plate of biscuits.
- Nekem itt kell rostokolnom holnap reggelig - mondta a Béka-inas.
`I shall sit here,' the Footman remarked, `till tomorrow - '
- Amit akar - felelte a Béka-inas, és fütyörészni kezdett.
`Anything you like,' said the Footman, and began whistling.
inas (myös: férfi, játékos, ember, férj)
volume_up
man {subst.} (men)
Wil ölre ment a sörtől bűzlő, inas fickóval, Amberle kitépte magát és félregurult.
Wil grappled with the man, a wiry fellow reeking of ale, as Amberle rolled clear.
Amikor azonban az inas kiment, hátradőlt székében, és ránézett látogatójára.
Then when the servant had gone away, he sat back in his chair and looked at the other man.
Az öregember feje bizonytalanul imbolygott inas nyakán, vizenyős szeme alig látszott szemürege mélyén.
The old man's head was wobbling on his stringy neck, and his eyes were bleary.
inas (myös: szolga)
volume_up
manservant {subst.} (menservants)
Középkorú, jól megtermett inas szolgált fel az asztalnál, ügyesen, akár egy pincér.
A tall middle-aged manservant waited on them with the professional deftness of a waiter.
A múltkori inas nyitott ajtót, és azt mondta, Mr. Venables itthon van.
The same manservant answered the door, and said that Mr Venables was at home.
Rogers, az inas, eddig az ajkát nyalogatta, és a kezét tördelte.
The manservant, Rogers, had been moistening his lips and twisting his hands.
inas
volume_up
buttons {subst.} [vanhanaik.]
inas (myös: szolga, fiú, lovász)
volume_up
groom {subst.} [vanh.]
Felbátorodva az ajtó mögötti csendtől, az inas újra vállára vette a ládát, és most már baj nélkül tette meg az utat a lépcső aljáig.
Gathering courage from the silence, the groom hoisted his burden again, and accomplished the remainder of his descent without accident.
inas (myös: járőr, felderítő, cserkész)
volume_up
scout {subst.}
inas (myös: segéd, szolga, szolgálólány)
volume_up
servant {subst.}
Pittman kopogtatására ugyanaz az inas nyitott ajtót.
The uniformed male servant opened the door in response to Pittman's knock.
Will észrevette, hogy az inas ott áll a háttérben, mintha arra várna, hogy szólítsák.
Will saw the servant standing in the background, as if he were waiting to be called.
Amikor azonban az inas kiment, hátradőlt székében, és ránézett látogatójára.
Then when the servant had gone away, he sat back in his chair and looked at the other man.
inas (myös: komornyik)
volume_up
valet {subst.}
Tegyük fel, hogy bűnszövetkezetről van szó, amelynek tagja az inas is.
But supposing it is a gang - the valet is one of the gang.
Azt mondanám, Sir Henry, hogy élvezte a diadalát válaszolt az inas, nyilvánvaló undorral.
With marked distaste the valet said, I should describe it, Sir Henry, as jubilant.
A szoba végében egy inas ruhákat készített elő.
Across the room a valet was quietly laying out clothes.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "as":

as

Esimerkkejä "inas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianMerészelek nevetni magán, most és egész hátralévő életemben felelte az inas.
I dare to laugh at you now and for the rest of my life, the apprentice replied.
HungarianMár nyújtotta a kezét, amikor belépett az inas, és súgott valamit a fülébe.
As he held out his hand to us, the butler entered and murmured something in his ear.
HungarianAz inas mögött Pittman magas, karcsú, az ötvenes éveiben járó nőt pillantott meg.
Pittman peered inside toward a tall, slender woman in her late fifties.
HungarianUtána szaladtam, elkaptam az egyik inas csuklóját és szorosan tartottam.
I went after her quickly and stopped her by catching one of her wiry wrists.
Hungarian- A vén inas, aki hosszú évek óta van a házban, a szakácsnő és egy szobalány.
An old butler who has been with him for years, a cook and a housemaid.
Hungarian- Korábban azt mondtam róla, úgy festett, mint egy inas farkaskölyök.
I've described him earlier in this account as having looked like a lean young wolf.
HungarianCsak úgy duzzadoztak a sok izomtól; bikaszerű, inas nyakuk kidagadt az egyenruha gallérjából.
Their heads were long and seemed top-heavy, their leathery skin very ruddy.
HungarianA szénhidráttal táplált test, amely éppen püfölte, inas volt és erős, jóval erősebb, mint Martyé.
The corn-fed body pummeling him was lithe and strong, more than Marty's equal.
HungarianLeadom a portán, és elintézem a kijelentkezést mondta a többieknek az inas.
I'll leave them at the desk and check everybody out, George said.
HungarianA vén inas megrökönyödve nézett rá... nem érkezés, hanem távozás járt már az ő eszében.
Lanscombe looked slightly bewildered since departures, and not arrivals, had been in his mind.
HungarianIlletve nem is inas, inkább ápoló, szakképzett masszőr, azt hiszem.
Or rather a kind of Nurse Attendant-he's a qualified masseur, I believe.
HungarianEgy komornyik van, és rengeteg inas futkározik össze-vissza.
No, there's one butler, and there 's lots ofvalets running all over the place.
HungarianA kastélyban csak pár szolga és inas lakott, akik nem tudtak semmit.
The mansion's population seemed to consist only of a handful of servants, who knew nothing.
HungarianGeoffrey házába nem vihette; a cselédség főképpen Tyler, a pletykás kedvű inas észrevenné és fecsegne.
The servants - most notably Geoffrey's gossipy butler, Tyler - would see and talk.
HungarianMiután inas lettem, már csak néhányszor láttam nevelőszüleimet.
After I was apprenticed, I saw the people who raised me only a few times.
HungarianA londoni szabadkőművesség három szimbolikus fokot különböztetett meg: inas-, legény- és mesterfokot.
London Masonry had established three degrees: apprentice, fellow craft, and master.
HungarianAndreuccio, hogy az inas nem felelt hívására, kezdett hangosabban kiáltozni; de ez sem ért semmit.
As the lad did not answer, Andreuccio began to shout more loudly; but all to no purpose.
HungarianNégy-öt inas élcelődött a lakodalmas kocsi otrombaságán.
Three or four lackeys were making merry over the festal appearance of the vehicle.
HungarianAz inas becsukta az ajtót, majd balra indult, egy telefon felé.
The butler closed the door, then turned to walk left toward a phone.
HungarianEljutottunk az ösvényen az üvegházig, az inas kitárta előttem az ajtót és félreállt.
The path took us along to the side of the greenhouse and the butler opened a door for me and stood aside.