"igazságtalanság" - Englanninkielinen käännös

HU

"igazságtalanság" englanniksi

HU igazságtalanság
volume_up
{substantiivi}

igazságtalanság
volume_up
injustice {subst.}
Az emberek energiaellátásról történő lekapcsolása társadalmi igazságtalanság.
Disconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Az Európai Parlamentnek fel kellene vérteznie magát az ilyen igazságtalanság ellen.
The European Parliament ought to range itself against such injustice.
Irányító szervként tennünk kell valamint ezen igazságtalanság orvoslására.
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
igazságtalanság
volume_up
inequity {subst.}
Cathy didn't venture that this was an inequity.
igazságtalanság (myös: méltánytalanság)
Emellett harcolunk a méltánytalanság és az igazságtalanság ellen is.
We are also fighting unfairness and injustice.
A Bizottság tehet valamit ezen igazságtalanság enyhítésére?
Are there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Ez újabb igazságtalanság volt; nem az első, amióta elhagyta a hajót.
It was one more unfairness in a series that stretched back to the moment he had left the ship.
igazságtalanság (myös: hiba, tévedés, hátrány, sérelem)
volume_up
wrong {subst.}
Átgázoltak rajtuk, és sikerült meggyőzniük engem, hogy igazságtalanság történt velük.
They've finally fought back: they've been stepped on, and they've convinced me that they've been wronged.
(FR) Elnök úr, nem állíthatom, hogy az elnöksége tökéletes volt, de igazságtalanság lenne kudarcnak nevezni.
(FR) Mr President, it would be wrong to say your Presidency was perfect, but it would be dishonest to say that it was a failure.
igazságtalanság (myös: bűn, gaztett, méltánytalanság)

Esimerkkejä "igazságtalanság"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianNagy igazságtalanság lenne néhány olasz kollégával szemben, ha ezt tennénk.
It would be very unfair to some Italian colleagues if we were to do that.
HungarianIgazságtalanság történik, és hadd szögezzem le, hogy azért nem az iszlám vallás a felelős.
It is an act of justice, whereby I must say emphatically that the problem is not Islam.
HungarianNincs annál nagyobb igazságtalanság, mint amikor nem egyenlő csoportokat azonos módon kezelünk.
There is nothing more unfair than treating unequal groups in the same way.
HungarianAz EU költségvetési kiadásokkal kapcsolatos átláthatóságának hiánya számos igazságtalanság forrása.
The lack of transparency regarding EU budget expenditure leads to many injustices.
HungarianMár megint súlyos igazságtalanság volt készülőben, és mindenki azon volt, hogy sárba tiporja a büszkeségét!
Once again in justice seemed ascendant, with everyone eager to crush her pride!
HungarianÁtgázoltak rajtuk, és sikerült meggyőzniük engem, hogy igazságtalanság történt velük.
They've finally fought back: they've been stepped on, and they've convinced me that they've been wronged.
HungarianNincs annál nagyobb igazságtalanság, mint amikor nem egyenlő csoportokat egyenlő módon kezelnek.
There is nothing so unfair as treating unequal groups equally.
HungarianÉreznünk kell, hogy próbálnak igazságot tenni, ha úgy véljük, igazságtalanság ért bennünket.
We need to feel that we are heard and that justice has been attempted when we feel we are unfairly treated.
HungarianKegyetlen bíró hírében állok, ez azonban igazságtalanság.
I have a reputation as a hanging judge, but that is unfair.
HungarianIszonyú igazságtalanság, hogy ennyire megrémültél mondtam.
It's monstrously unfair that you're so frightened, I said.
HungarianÉs amikor Prince-et elkapják, Bruiser ott van minden újság címlapján, és azt üvölti, hogy szörnyű igazságtalanság történt.
And when Prince gets caught, Bruiser is on the front page screaming about injustices.
HungarianIgazságtalanság volt hibáztatni őket az ingerkedésekért.
It had been unjust to blame them for teasing him.
HungarianMilyen átkozott igazságtalanság, hogy csordultig telünk vágyakkal, melyeket aztán tilos kielégítenünk!
How damned unfair it is that we are filled to the brim with these tormenting desires and then forbidden to satisfy them!
HungarianVálaszt kell adnunk a polgáraink félelmeire és tudjuk, hogy a társadalmi igazságtalanság az egyik fő problémájuk.
We must respond to our citizens' fears and we realise that social justice is one of the key problems for them.
HungarianMilyen igazságtalanság ez az egész, mennyire felháborító!
HungarianAz igazságtalanság sohasem az egyenlőtlen jogokban rejlik, hanem az egyenlő jogokra való igényben...
Imperfection, what ever is inferior to us, distance, the pathos of distance, even the Chandala themselves are parts of this perfection.
HungarianIgazságtalanság, hogy egy kisgyerek a saját fényképével találja magát szemben az újság első oldalán, és nem tud a szülei mögé rejtőzni.
It was not fair for a kid to read about himself on the front page and not have parents to hide behind.
HungarianAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azért hozták létre, hogy enyhítse az ilyen társadalmi igazságtalanság hatását.
The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to cushion the impact of social injustices of this kind.
Hungarian- Micsoda igazságtalanság! - fakadt ki.
HungarianAz igazságtalanság lenne, Tagadó.