"hullat" - Englanninkielinen käännös

HU

"hullat" englanniksi

HU hullat
volume_up
{verbi}

hullat (myös: elveszít, vet, áraszt, önt)
Érdekes módon a reykjavíki kormány most krokodilkönnyeket hullat.
Curious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.
hullat (myös: megdöbbent, meglep, hány, hajít)
Félrelökte a férfi lábán heverő hullát, és ülő helyzetbe rángatta a pasast.
Throwing off the corpse that lay across the man's legs, Kham then heaved him into a sitting position.
Felüvöltött a fájdalomtól és a hullát a behatolók közé vágta, akik úgy dőltek szanaszét, mint a tekebábuk.
Howling with the pain, he threw the body into the raiders, knocking them aside like tenpins.
Ha véletlenül dobta volna ott ki, semmit sem tett volna ezzel kapcsolatban, és a hullát már réges-régen megtalálják.
If he'd just thrown her out there by chance, he'd have done no more about it, and the body would, long before now, have been found.

Esimerkkejä "hullat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÉjfélkor visszamentem ugyanazzal a teherautóval, és betettem a hullát a garázsba.
I went back at midnight in the same truck and unloaded the body in the garage.
HungarianHa valaki egy hullát talál... hát, akkor, természetesen felhívja a rendőrséget.
If you find a body why, you ring up the police, naturally, if you're an honest man.
Hungarian- Nos, ez biztosan szörnyű dolog volt, de megtalálni egy hullát még nem bűn.
Well, I'm sure that must've been awful, but it's no crime to find a dead body.
HungarianArra gondolok, ott feküdt a földön, és a hullát alakította, amikor ön benyitott?
I mean, was she lying on the floor shamming dead when you opened the door?
HungarianTalán egy jó barát, aki ha nem vennék fel a telefont, idejön és megtalálja a hullát?
A friend who will arrive to find the body if the call does not come through?
HungarianDe ezúttal legalább szépen felszeletelve kaptuk meg a hullát a kórboncnoktól.
But at least that time the corpse came all neatly sewn up from the coroner.
HungarianOliver tűnődve , ha senki nem fedezi fel a hullát?
Supposing, said Mrs. Oliver distractedly, that nobody ever finds my body?
HungarianSzagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
I reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
HungarianNem tehetek róla, de örülök, hogy elvitték a hullát mondta Bantryné.
You know, said Mrs. Bantry, I can't help feeling glad they've taken the body away.
HungarianKülönös véletlen, hogy valaki az ön szakmájából éppen jelen volt, amikor a hullát megtalálták.
Kind of coincidence a man in your line would be around when the body was found.
HungarianÉrdekes módon a reykjavíki kormány most krokodilkönnyeket hullat.
Curious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.
Hungarian- Miféle hullát? - kérdezte Lucy Eyelesbarrow csodálatos lélekjelenléttel.
What kind of a body? asked Lucy Eyelesbarrow with admirable composure.
HungarianNagy ára volt ennek az eredménynek, gondolta Gillian a hullát nézegetve.
A prize of great cost, Gillian thought as she contemplated the cadaver.
HungarianOdakint a két hullát és a sebesült támadót feltették a légibuszra.
Outside, the two dead bodies and the wounded attacker were loaded on to the airvan.
HungarianHa te megnézed a hullát, akkor én is megnézem, és erről nem nyitok vitát.
If you're looking at the body, then I'm looking at the body, and I'm not arguing about it.
HungarianA hullát majd eltakarítják, és szólnak Jabbának, hogy a bérence halott.
They will clear the body away; and someone will report to Jabba that his hireling is dead.
HungarianÉs mi van akkor, ha mindent elmondok a rendőröknek, de Romey hazudott, és nem találnak hullát.
And what if I'd told the cops everything, but Romey was lying and they found no body.
HungarianValaki vagy valami kiásta a hullát a sivatagi masztabából, és idehozta.
Someone or something had unearthed the corpse from its desert mastaba and brought it there.
HungarianAmikor a hullát betakartam a lepedővel, vér buggyant ki a száján.
Bubbles of phlegm or blood popped in its throat, disturbingly like a belch.
HungarianAmikor végeztem, beleejtettem a hullát a csatorna mocskos vizébe.
When it was finished, I dropped the body silently into the filthy water of the canal.