"hatásosan" - Englanninkielinen käännös

HU

"hatásosan" englanniksi

HU hatásosan
volume_up
{adverbi}

A gyász érzése után a meghökkenést a legnehezebb hatásosan színlelni.
After grief, astonishment may be the most difficult human emotion to fake effectively.
Craddock néhány pillanatig hallgatott, eléggé hatásosan.
Craddock was silent for a moment or two, rather effectively.
Ezzel a viselkedéssel hatásosan véget vetett karrierjének.
The problem was, in doing so he'd effectively ended his career.
hatásosan (myös: hatékonyan)
Számos beadványozó számára mi jelentjük az utolsó mentsvárat, és létfontosságú, hogy problémáikra hatékonyan és hatásosan válaszoljunk.
For many petitioners, we are the last port of call and it is crucial that we respond effectively and efficiently.
Általában véve, az EU költségvetése a jelenlegi formájában nem képes hatékonyan és hatásosan kezelni az éghajlatváltozással összefüggő kérdéseket.
Generally speaking, the EU budget, in its present format, cannot deal efficiently and effectively with issues related to climate change.
Gyorsan és hatásosan kifürkészek minden szokványjelentkezőt, viszont ha egy szupér kerül elém, nem tudok vele elég gyorsan végezni, így a munkám nem termelékeny.
I can telepath normal applicants rapidly and efficiently, but I cannot handle other Espers with the same speed and economy.

Esimerkkejä "hatásosan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianPoirot erre csöndesen, de hatásosan előadta, mit látott a nevelőnő.
Quietly, but with telling effect, Poirot recounted what the governess had seen.
HungarianHa Bay City rá a példa, milyen hatásosan működik, inkább aszpirint szedek mondtam.
If Bay City is a sample of how it works, I'll take aspirin, I said.
HungarianUgyanezt tette egyértelműen és hatásosan Angela Merkel német szövetségi kancellár asszony is.
German Federal Chancellor Angela Merkel has done the same, clearly and impressively.
HungarianA dobás maga, fizikai és analitikai készségek kombinációja így hatásosan megmozgatja az egész testet.
And throwing is a combination of analytical and physical skill, so it's very good for that kind of whole-body training.
HungarianEléggé hatásosan festett hófehér, aranypénzekkel díszített szűk ruhájában és tűsarkú topánkáiban.
She was quite striking in a snow-white, sequined sheath gown cut rather high on the hip, with matching cloche and high-heel shoes.
Hungarian- Van benne néhány fordulat, amit nagyon hatásosan föl lehetne használni a német katonai temetők fölavatásakor.
'There are phrases in here that might be used most impressively in dedications of German military cemeteries,' he said.
HungarianDe hogyan legyenek közös titkaim egy boszorkánnyal, aki ilyen szabatosan, hatásosan és fesztelenül megbabonázott.
But how was I to have a secret with a witch who'd cast a spell on me with such promptness, effectiveness, and abandon?
Hungarian(DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a múlt évi vulkáni hamu hatásosan mutatta be gyengeségeinket.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the volcanic ash of last year showed us in an impressive way where our weaknesses lie.
HungarianArról a bizottsági eljárásról szóló megállapodásra vonatkozik, amelyet olyan hatásosan kötött meg a három intézmény.
This is all about implementing the agreement on comitology procedure that was so impressively concluded among the three institutions.
HungarianHangja felerősödött, zengő baritonná mélyült, hatásosan élt az orosz nyelv képletes fordulataival és kifejezéseivel.
His voice in-creased and deepened to a rolling baritone, using all the many expressions and inflections of the Russian language to great effect.
HungarianÉs most, hogy az EU szándékosan komoly függésbe hozta magát az orosz energiától, mi kell majd ahhoz, hogy végre hatásosan reagáljon?
And what will it take, with the EU now having made itself wittingly so dependent on Russian energy, to eventually permit an effective response?
HungarianCsak jó hatásosan.
HungarianHát, tudod, hatásosan.
HungarianVerheugen biztos nagyon hatásosan jellemezte, hogy a válság miként terjedt át a pénzpiacokról a gépjármű-értékesítési piacra.
Madam President, Commissioner Verheugen has very impressively illustrated how the crisis spilled over from the financial market to the market in car sales.
HungarianA vám- és útlevél osztályról a folyosóra nyíló ajtó hirtelen kitárult, s egy magas férfi lépett be olyan hatásosan, mint egy forgószél.
The door leading from the corridor out of the Customs and Passport department swung open with a rush and a tall man came through with the effect of a gust of wind.
HungarianAmikor elkezdtem Gregoryt másolni, a legelső képtől kezdve azt mondogattam magamnak, és hatásosan: Ha elég keményen dolgozom, istenuccse én is meg tudom csinálni!
From the very first, when I began copying Gregory, I was saying to myself, in effect, If I work hard enough, by golly, I can do that, too!
HungarianMindig az előírásos sötét öltönyben járt, szabványos fehér inge amelyet csak a merésznek mondható aranysárga nyakkendő élénkített hatásosan elütött barnára sült arcától.
The obligatory dark suit, a rather bold gold tie, the standard issue white shirt, which contrasted nicely with his deeply tanned face.
HungarianMeggyőződésem, hogy ez a jelentés fontos dokumentum, mivel mindannyiunk számára egyértelmű stratégiával szolgál, amellyel igen hatásosan kezelhetjük a címben megfogalmazott problémát.
I believe that this report is important because it provides all of us with a clear strategy for responding exhaustively to the problem contained in the title of the report.
HungarianUgyanígy a polgári jogokkal és a biztonsági kérdésekkel is egyenlő feltételek mellett kell foglalkoznunk, ahogy azt a Parlament végre hatásosan követelte a SWIFT-megállapodás kapcsán.
It must also be the case that citizens' rights and security issues be dealt with on equal terms, as Parliament ultimately impressively demanded in relation to the SWIFT Agreement.