HU hanyag
volume_up
{substantiivi}

hanyag (myös: felületes)
Foirry meghajlása udvariasnak tűnt ugyan, de kissé hanyag.
Foirry performed a pair of polite, if perfunctory, bows.

Esimerkkejä "hanyag"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianOlyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
His whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
HungarianSzerette, ahogy megy hosszú, hanyag lépéseivel, és a haja libeg a járása ritmusára.
He loved the way Rowan walked, her long loose strides, the way her hair swayed with the rhythm.
HungarianTetszett szürke szemének pillantása, tetszett hanyag, bágyadt mozdulatainak egyszerűsége.
He liked the look in her gray eyes; he liked the simplicity of her easy, languid gestures.
HungarianOlyan, mintha egy hanyag mesterember faragta volna fából, gondolta.
It looks as though it had been cut out of wood by an indifferent craftsman, he thought.
HungarianAz a benyomásom, hogy előbb vagy utóbb még megfizetjük az árát ennek a hanyag megközelítésnek.
I get the impression we will pay for this casual approach sooner or later.
HungarianMég a kvantummechanika is lehet kifogás a hanyag házimunkára.
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
HungarianFurcsa volt ismét viszontlátni ezt a magas, hanyag tartású, erős fickót.
It was strange to see that tall, loose-knit, powerful figure again.
HungarianMenion bólintott, azután hanyag vállrándítással nekivágott a lépcsőnek.
Menion nodded, then shrugged casually, moving toward the stairway.
HungarianMilyen hanyag voltam, és milyen fölényes hozzáértőnek hittem magamat!
How veiy careless I was, and believed myself to be so masterly.
HungarianInnen repült át Németországba, ahol a vámnál egyetlen hanyag kézmozdulatra méltatták.
From that point, he'd simply rented a car and driven out of Berlin on highway A114 north towards Greifswald.
HungarianA békaszerű szörnyeteg egy hanyag mozdulattal bekapta a kezét, és csuklóból leharapta a kézfejét.
With an almost casual bite, she snapped off Cale's hand just above the wrist and devoured it whole.
HungarianBezzeg ő milyen hanyag vakmerőséggel tud viselkedni!
At once I introduced him to Mona and told him I was going to marry her.
Hungarian- Ha erőszakkal rám kényszeríti a miniszterséget, olyan hanyag munkát fogok végezni, hogy hamarosan úgyis kirúg.
If he forces the ministership on me, I shall do such a lousy job, Cleon will fire me.
Hungarian. - válaszolta a Starym Nagyúr egy hanyag legyintés kíséretében.
As Coronal, he can call and summon a number of things, the Starym envoy said dismissively.
HungarianFilitov egy hanyag kézmozdulattal az asztalán heverő dossziéra mutatott.
Filitov waved at the file foldei on his desk.
HungarianNekem jobban tetszik így mondta Ailill, azzal hanyag mozdulattal, lazán előrenyújtotta bal kezét.
I like it better like this, said Ailill, languidly extending his left hand in an apparently careless gesture.
HungarianA magas, előkelő, hanyag eleganciával öltözött alak kilépett a járdára, a tekintete meglepően borús volt.
He lounged out on to the pavement, a tall distinguished figure, aristocratically shabby, his eye rather moody.
HungarianTomhoz fordult, és hanyag eleganciával kérdezte: Megmondanád nekem, hogy most mi piszkálja tisztelt barátod csőrét?
He turned his face around to Tom and asked with great carelessness: What's itching your boy-friend now?
HungarianLátszólag hanyag gesztussal zsebrevágta a kezét.
I dessay you might try the Ravenscroft Hotel, he said.
HungarianSpade hanyag kört írt le a petyhüdt cigarettával.
Spade made a careless circle with his limp cigarette.