"hajlékony" - Englanninkielinen käännös

HU

"hajlékony" englanniksi

HU

hajlékony {adjektiivi}

volume_up
hajlékony (myös: rugalmas, hajlítható)
A tankhajó üzemanyagot ürített ki magából egy hajlékony tömlőn keresztül.
It was excreting diesel fuel through a flexible tube.
Moki a bobja hajlékony buborékkupoláján át Haokére pillantott.
Moki looked at Haoke through the flexible bubble-dome of his sled.
Olyanok, mint a hajlékony kő, ha el tudod képzelni.
They are like flexible stone, if you can imagine it.
hajlékony (myös: rugalmas, ruganyos)
Az ember már-már várta, hogy hosszú, hajlékony fullánk fog kinyúlni a hátsó feléből.
You almost expected to see a long, limber stinger protruding from the rear of it.
- It's actually not-- Limber.
Úgy rémlett, valamiféle hajlékony tartórendszert hoznak létre, s ez nagyon erős lesz, össze tudja fogni a házat, bárminek csapódik is neki, bármilyen erős ütések érik is.
They seemed to be creating some sort of limber bracework, and it looked as if it would be very strong, able to hold the house together through a lot of buffeting and hard knocks.
Porcogó, egy hihetetlen hajlékony faj porcai... még csak bűnjel sincsen!
It was cartilage, cartilage of an infinitely more elastic species that it wasn't even the scene of a crime!
hajlékony (myös: erőtlen, gyenge, puha, petyhüdt)
Sápadt bőr, sötét haj és szem, a szemek meglehetősen közel ülnek egymáshoz, nagy száj, hosszú, hajlékony orr, elálló nagy fül, zavart tekintet.
Sallow, dark hair and eyes, withi the eyes set pretty close together, big mouth, long limp nose, bat-wing earsshifty-looking.
Az ablak alatt az asztalon egy vaskos kötet hevert, amely hajlékony műbőrbe volt kötve, s hatalmas, arany T-k voltak beleütve.
On the table under the window lay a massive volume bound in limp black leather-surrogate, and stamped with large golden T's.
hajlékony (myös: kecses, ruganyos)
She was tall and lithe, reminding him of Erika.
Hosszú karjaival, hajlékony derekával könnyedén egyensúlyozta a zacskókat, miközben a kocsit igyekezett egyenesben tartani.
Long-armed and lithe in figure, Dana was able to balance the bags in her arms while still maneuvering the carriage in a straight line.
Andy harminc év körüli, sötét hajú, hajlékony ember volt, a bennszülött enyhén piszkos és kissé rosszul táplált küllemével.
He was about thirty, dark, lithe, and had the slightly dirty and slightly underfed look of the native.
Hajlékony, gyöngéd és odaadó volt karjainkban.
He was pliant and gentle and loving in our arms.
A kúszónövények gyökerei és szárai itt úgy összebogozódtak, hogy valósággal eleven, hajlékony varrótűvé kellett válniuk, hogy átfűzzék magukat rajta.
Here the roots and stems of creepers were in such tangles that the boys had to thread through them like pliant needles.
Hajlékony, mint az angolna, azt hiszem, sokra fogja vinni.
He is as supple as an eel; he will go a long way, of that I am sure.
Egyetlen síkföldi sem olyan hajlékony, mint egy zűrhajós.
No flatlander is as supple as a crashlander.
Odament a tűzhöz, kecses, céltudatos mozgású, karcsú, hajlékony teste macskára emlékeztetett a homályban.
She crossed to the fire, her slim, supple body catlike in the near gloom, all grace and efficiency.

Esimerkkejä "hajlékony"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÉs ez a hajlékony seggű, idióta Aranyszerszám az első számú gyanúsított.
And that jive ass cold turkey Goldmember is the prime suspect.
Hungarian- Vágj egy hajlékony vesszőt, és porold ki Falael nadrágját alaposan, méghozzá három és fél csapással!
Cut a fine switch and dust Falael's breeches with three and one-half smart celebrations.
HungarianKorai redőkkel szántott arcán a rideg vonások meghazudtolták sima és hajlékony modorát.
His face was furrowed by premature wrinkles; there was a certain hardness about it in spite of his bland and insinuating manner.
HungarianRemek bólintott elismerően Kurik, miközben Sparhawk egy hajlékony fémdróttal összezárta a láncszemekből álló tasak száját.
'Neat,' Kurik said admiringly as Sparhawk wrapped a strand of soft iron wire around the top of the steel-link pouch.
HungarianÉn... hm... nem vagyok éppen hajlékony.
HungarianAkkoriban, ahogy ma is, ezeknek a zselétestű élőlényeknek magasan fejlett agyvelejük volt, amely alapvetően hajlékony karjaik beidegzését szolgálta.
Back then, as now, those squishy creatures had highly developed brains, whose basic function was to control their versatile arms.
HungarianIgen hajlékony volt.
HungarianEgy egyenruhás, csillagokat viselő ember, aki felszíjazott revolvert hordott hajlékony bőrtokban, megnézte a kocsimat, aztán egy oszlopra erősített táblát szemlélt.
A uniformed man with a star and a strapped-on gun in a woven leather holster looked at my car, then at a board on a post.
HungarianÉn bizony nem tudnám leírni, mert kezem úgy hozzászokott az ásóhoz, hogy nem eléggé hajlékony, és nem tudná vezetni a vékony írónádat a papirusz fölött.
I could not do so, for my hands, accustomed to wield the spade, are too awkward to direct the thin reed of the scribe over the papyrus.
HungarianSápadt fény-foltban lengett a főoltár előtt, hajlékony alak fejedelmi rongyokban, vibrálva foszlott szét, és nem volt a tekintetében más, mint türelem.
He was in a pale wash of light before the main altar, a lissome shape in regal tatters, shimmering as he vanished, and nothing but patience in his eyes.
HungarianCsapkodtak a farkukkal, megfeszítették hajlékony testüket, és felborzolták a bundájukat, aztán szinte egyetlen állatként a lépcsőlejáróhoz, majd tovább, lefelé hömpölyögtek.
With much swishing of tail and flexing of feline muscles and rippling of fur, they flowed like a single beast to the head of the stairs and down.
HungarianBelépett a garázsba (annyi vicik-vacak került ide az évek során, hogy 1984 óta be sem állhatott kocsival), és meg is találta azt a-hajlékony, de erős drótot, amin naphosszat gondolkozott.
He entered the garage (which had been too full of junk to admit his car since 1984 or so) and found a sturdy piece of wire after some hunting about.
HungarianEgy tolmács is elkísérte, mert bár egy időben egész jól beszélt oroszul, nyelvtudása kissé berozsdásodott, és kényes ügyek megtárgyalásához amúgy sem volt elég hajlékony.
He was accompanied by a personal interpreter, for although he had once had a working knowledge of Russian, it was far too rusty to be reliable for delicate discussions.
HungarianA dolog gyorsan és egyszerűen megy, a fajtámra jellemző hatékonysággal: a hajlékony szívókák előkunkorodnak a redőkből, behatolnak az orrnyílásokon, egészen az agyig.
It is simply and quickly done with the manifest efficiency of my kind: prehensile proboscii uncoiled from cheek pockets, first inserted, then insinuated through nostrils into brain.