HU gyenge
volume_up
{adjektiivi}

gyenge (myös: félénk, bátortalan)
volume_up
faint {adj.} [vanh.]
Csupán gyenge gyertyafény szűrődött be az ablakon a szomszédos szobából.
Only faint torchlight came in the window from rooms adjacent to her own.
Gyenge volt, mint egy motoré, amely a föld alatt van, de azért világosan ki lehetett venni.
It was faint, like the sound of a motor buried in the earth, but it was there.
Ekkor történt, hogy egy magas, de gyenge hang megszólalt mögötte.
It was then that a high, faint voice by his ear said in broken Common, Down.
gyenge (myös: könnyed, könnyű, enyhe, sápadt)
volume_up
light {adj.}
A száját nyitva felejtette, s véreres halántékán visszaverődött a gyenge fény.
His mouth was open, his veined temples glistened in the weak light.
Az égen néhol kormos füstfelhők szálltak, amelyeket a víz fölé hajtott a gyenge keleti szél.
The sky became spotted with trails of smoke, which were swept along by a light eastern breeze.
This wind is really more of a light breeze.
gyenge (myös: remek, érzékeny, pompás, törékeny)
És félt attól, hogy jó legyen, mert gyenge teste irtózott a fájdalomtól.
And she was afraid to be good, for her delicate flesh could not bear pain.
Olyan volt, mint egy ártatlan, gyenge virágszál, és én csak meg akartam őt védni.
Charlie: She's like this pure, delicate flower, I Just wanted to protect her.
Julillának már volt ugyan egy fia, de félénk, gyenge képességű fiúcska, akitől nem kellett félni.
Julilla had one son already, but he was a delicate, timorous, slack-twisted fellow and could be disregarded.
gyenge (myös: komor, tompa, elmosódott, homályos)
volume_up
dim {adj.}
A férfi felkapcsolta a gyenge lámpát az asztal fölött.
He switched on the dim light over the table.
Odabenn, a háta mögött gyenge fény pislákolt, a vonásaira homály borult, de szemlátomást nem volt kísértet.
A dim light was glowing behind him, and it wasn't easy to make out his features; but they knew he wasn't a ghost.
A hálószoba ajtaja résre nyitva, a lentről felszűrődő gyenge fényben kirajzolódtak a szoba körvonalai.
The bedroom door was ajar, and the dimmest of lights from downstairs described the room.
gyenge (myös: erőtlen, gyarló)
volume_up
feeble {adj.}
Korántsem olyan gyenge és feledékeny, ahogy azt Caladnei előtt beállította.
HE'S NEITHER AS FEEBLE NOR AS FORGETFUL AS HE'S LED CALADNEI TO BELIEVE.
A hallban a gyenge fényű villanykörtéket pergamen ernyő árnyékolta.
The hall was lit by feeble electric bulbs shielded by thick vellum shades.
Ez a gyenge kompromisszum ajándék az iparágnak.
This feeble compromise is a gift to the industry.
gyenge (myös: könnyű, törékeny, vékony, lenge)
volume_up
flimsy {adj.}
A gyenge spárga elszakadt, és a csomag tartalmának egy része kigurult a padlóra.
The flimsy string broke and some of the contents rolled over the floor.
Is your God so flimsy, so weak ?
Ez igen határozott jelzés a Parlament részéről, amit a Bizottság nem hagyhat figyelmen kívül, illetve nem mondhatja róla, hogy gyenge lábakon áll.
This is a strong signal from Parliament that cannot be ignored by the Commission or reinterpreted on flimsy grounds.
gyenge (myös: törékeny, mulandó, beteges)
Felém fordult, árnyékát rám vetette Claudia gyenge kis gyertyájának fénye.
He turned to me, her fragile flame throwing his shadow across me.
E kellemetlen igazságnak azonban van folytatása is: rendkívül gyenge és egyenetlen fellendülést tapasztalhatunk.
We are experiencing a very fragile and divided recovery.
Az ordításhoz nem szokott hang azonban vékony volt és gyenge.
But his voice, unaccustomed to shouting, was fragile and wan.
gyenge (myös: törékeny, esendő, gyarló)
volume_up
frail {adj.}
De ugyan mire képes egy nő a törékeny, gyenge karjával?
What in heaven's name could she hope to accomplish with her frail arms?
Egy szégyenlős, gyenge, makacs kis kölyök, ahogy én emlékszem rá.
A timid, frail, sullen little brat, as I recall.
Nem hibáztathatom azért, amit írt folytatta Louis gyenge hangon.
I can't blame her for what she expressed, he resumed in a frail voice.
gyenge (myös: aljas, erőtlen, rossz, közönséges)
volume_up
low {adj.}
- Elszórtan gyenge VHF-adást hallok - a lány hangja monotonon kopogott.
Random, low-power VHE Her voice was a clipped monotone.
Viszont a gyenge fényű eszközök hatékonysága ilyen idő esetén nyolcvan százalékkal rosszabb.
But low-light devices had their effectiveness cut eighty percent by this sort of weather.
Gyenge fény szűrődött be, alighanem az óra számlapja világított, egyébként sötétség honolt a szobában.
Except for the low glow of the clock-light, the room was in darkness.
gyenge (myös: könnyű, kedves, jóindulatú, szelíd)
volume_up
mild {adj.}
A képernyők a gyenge statikus zaj jeleitől eltekintve üresek voltak.
The screen was blank except for mild static.
A pirított gombával s gyenge vöröshagymával felszolgált napfogyi-burger egyszerűen fenséges volt.
The Eclipse Burgers, garnished with sautéd mushrooms and mild red onion, were nothing short of fabulous.
Surely it couldn't have been so mild a poison.'
gyenge (myös: beteg, roskatag, rozoga, rozzant)
volume_up
dicky {adj.} [Brit. eng.] [ark.]
Ráncos arca fáradtnak, sápadtnak látszott a gyenge fényben.
His seamed face was weary and pale in the failing light.
Gyenge ujjait a mellkasán lévő nagy sebre nyomta.
He pressed his failing fingers over the great cut at his breast.
Az Önhöz hasonló gyenge politikusok miatt ezeket a gazdaságokat mesterségesen felpumpálták, és azok most leeresztenek.
Thanks to failing politicians such as you, these economies have been artificially inflated, and now they are deflating.
gyenge (myös: elpuhult, petyhüdt, ernyedt)
volume_up
flabby {adj.}
Szánalomra méltó lény volt nagy fejjel, apró, pipaszárszerű testtel, gyenge, csipás szemmel és petyhüdt, gombszerű orral.
It was a thing to arouse pitya great head on a small spindly body, with weak rheumy eyes and a flabby button of a nose.
gyenge (myös: részeg, ittas, kábult, fáradt)
volume_up
groggy {adj.}
gyenge (myös: tehetetlen, impotens)
Ezért volt ilyen gyenge, kiszolgáltatott a létfenntartó gépezeteknek.
That had left him infirm, wed to the sustaining machines.
gyenge (myös: sánta, nyomorék, béna, fájós)
volume_up
lame {adj.}
Gyenge vicc volt, de Dubro nem volt tréfás hangulatában.
It was a lame attempt at humor, but Dubro didn't feel very humorous at the moment.
gyenge (myös: erőtlen, puha, petyhüdt, hajlékony)
volume_up
limp {adj.}
Újra láttam, ahogy a könyvek előtt ült az íróasztalon, láttam gyenge nyakát, holt kezeit.
I saw the image of her against those books above his desk, her limp neck, her dead hands.
gyenge (myös: éles, karcsú, nádas, náddal benőtt)
volume_up
reedy {adj.}
gyenge (myös: laza, erőtlen, gondatlan, tunya)
volume_up
slack {adj.}
Julillának már volt ugyan egy fia, de félénk, gyenge képességű fiúcska, akitől nem kellett félni.
Julilla had one son already, but he was a delicate, timorous, slack-twisted fellow and could be disregarded.
to keep a slack rein on sth
to keep a slack rein on sth
Ez - különös tekintettel arra, hogy nem tartottak vitát a tanácsban - nagyon gyenge alapot ad a közös álláspont kialakítására.
This, especially given the failure to hold a debate in the Chamber, is a very slender basis on which to produce a common position.
gyenge (myös: nyájas, kellemes, erőtlen, enyhe)
volume_up
soft {adj.}
Gyenge szellő neszezett a dombtető borókabokrai között.
A soft breeze snuffled through the juniper bushes on top of the hill.
A kívülállók azt már nem tudták, hogy az adatok gyenge pontokra is rávilágítottak.
Unknown to outsiders, the polls also showed some very soft areas.
Tavaly is rohadt gyenge voltál, és semmit nem fejlődtetél!
You were soft last year, and you're still soft.
gyenge (myös: szerető, gyengéd, érzékeny, lágy)
volume_up
tender {adj.}
Nyilvánvalóan nagyon gyenge pontját találtuk el Geraszimovnak.
Obviously, we hit Gerasimov in a very tender spot.
Deborah-m lelkét akárha szárnyak röpítették volna, mikor gyenge teste aláhullott a templom tetejéről.
The soul of my Deborah rose as if on wings when her tender body fell from the battlements of the church.
Véget kell vetnünk a gyenge halállományok visszadobását jelentő gyakorlatnak.
We must also end the practice of discarding vulnerable stocks.
Minden érzelem gyenge, a legkisebb szél is szertefújja vagy éppen összekeveri őket.
Every notion vulnerable to any sordid breeze, stirred up, stirred together.
Milyen bankrészvényeket érint egy gyenge dollár?
What bank stocks are vulnerable to a weak dollar? he asked.
gyenge (myös: híg, gyarló, hatástalan, gyönge)
volume_up
weak {adj.}
Gyenge ember volt, a gyenge emberek szokásos kiszámíthatóságával és bűneivel.
He was a weak man with the usual vices and the usual predictability of weak men.
A gyenge erőt nagyon gyengévé teszi azzal, hogy nagy tömeget ad a gyenge részecskéknek.
It makes the weak force very weak by giving the weak particles a large mass.
A gyenge, nem megfelelő válasz ösztönöz, sőt buzdít a szabálysértésre.
A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
gyenge (myös: félénk, tehetetlen, mamlasz, nyúl)
volume_up
wimpy {adj.}
gyenge (myös: részeg, furcsa, kábult, bizonytalan)
volume_up
woozy {adj.}

Esimerkkejä "gyenge"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianMindennek kitűnő volt a minősége, kivéve ezeket az abszurdan gyenge festményeket.
The quality of everything was excellent, except the absurdly pedestrian artwork.
HungarianElég gyenge alapok ezek, ha nem tudjuk érvényesíteni e jogokat a tagállamokban.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
HungarianHalványodott az ég, a nappali meleg első gyenge előhírnöke osont végig a földön.
The sky paled and the faintest warmth of the morning crept across the fields.
HungarianSzokásos helyünkön ülünk az ágyon, és egy gyenge vígjátékot nézünk a tévében.
We watch a comedy with few laughs while sitting in our same positions on the bed.
HungarianVigyáztam, nehogy feltűnően megbámuljam törékeny, gyenge kezét, sovány vállát.
I tried not to gaze with concern at his thin palsied hands, or his thin shoulders.
HungarianÉlősdi alak vagyok, szemét könyveket írok, gyenge a látásom, és túl sokat beszélek.
I sponge, I write tripey books, I have defective eyesight and I talk too much.
HungarianA válság kíméletlenül rávilágított a közös valutarendszer gyenge pontjaira.
The crisis has ruthlessly laid bare the weaknesses of the common currency system.
Hungarian"Ó, nénikém", mondta, "az a nő egy tűt szúrt a karomba, és most olyan gyenge vagyok".
'Oh, aunt,' she said, 'that woman stuck a needle into my arm and I feel taint.'
HungarianMillie Dupree férjének, Hoppynak gyenge forgalmú ingatlanügynöksége volt Biloxiban.
MILLIE DUPREE'S HUSBAND, Hoppy, owned a struggling realty agency in Biloxi.
HungarianCsak az prédikál tisztességről, fair playről meg szabályokról, aki gyáva vagy gyenge.
It's the cowards and weaklings and sore-losers who hide behind rules and fair play.
HungarianAz indítékot tekintve a valószínűség gyenge, a mérget viszont beszerezhették.
Probability poor as regards motive, good as to means of obtaining poison.
HungarianAz utca világítása gyenge ahhoz, hogy színekről vagy öltözékről valamit is mondani tudna.
The street was too poorly lighted for her to describe his coloring and clothes.
HungarianEzek kétségtelenül gyenge kötelékek, de működniük kell, mert másunk nincs.
These are poor bonds, no doubt, but they must serve, since we have no other.
HungarianAndré újra és újra végigment az egészen, kereste a gyenge pontokat, a hibákat.
Andre kept going over it, again and again, looking for weaknesses, looking for mistakes.
HungarianEllenben nem ellenőrzik a Fülöp-szigetek keleti részét, és ez a gyenge pontjuk.
However, they do not control the east side of the Philippines, and that's their weakness.
HungarianLátom rajtad, közölte a szemeivel, és kutató pillantásával a gyenge pontokat kereste.
I can see it, he said with his eyes, looking for and finding weakness under his stare.
HungarianEgyelőre nagyon gyenge vagyok, hogy akár szóban, akár tettben megpróbálkozzak a bosszúval.
As for now, I am far too weakened to attempt vengeance either in words or actions.
HungarianEzenfelül a tavalyi gyenge termés tovább csökkentette Szerbia állami bevételeit.
On top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
HungarianA jogalkotási folyamat nem javít a gyenge minőségben kidolgozott jogszabályokon.
The legislative process does not improve poorly drafted legislation.
HungarianA Bizottság javaslatai viszont nem célravezetőek és sok gyenge pontjuk van.
However, the Commission's proposals are inadequate and have shortcomings in many areas.