"fiú" - Englanninkielinen käännös

HU

"fiú" englanniksi

volume_up
fiú {subst.}

HU fiú
volume_up
{substantiivi}

fiú
volume_up
boy {subst.}
A FIÚ volt az, a FIÚ, és a FIÚ sohasem ártott neki.
It was THE BOY, THE BOY, and THE BOY had never done him any harm.
Azt, hogy vérét szívta a fiúnak, miközben az aludt, és a fiú hagyta ezt?
`That he fed on the boy when the boy slept, that the boy allowed it?
Valóban felettébb csinos fiú volt ez a fiú, onnan a Geiger boltjából.
A very handsome boy indeed, the boy from Geiger's store.
fiú (myös: kölyök, srác, gyerek, kecskebőr)
volume_up
kid {subst.}
A fiú még mindig ott állt a pultnál, és tátotta a száját, mint egy turista.
The kid was still standing on his other side, gawking around like a tourist.
A fiú kitekeredett az ülésében, elismerőleg mustrálgatta a mikrobusz hátsó traktusát.
The kid twisted around in his seat and looked appreciatively into the back of the van.
A fiú felpillantott, és Hogan odadobott neki egy negyeddollárost.
The kid looked around and Hogan flipped him a quarter.
fiú (myös: ifjú, legény)
volume_up
lad {subst.}
Fiú, fiú, - kezdte a fickó nagyvonalúan - ülj csak le.
Lad, lad, the man said gently, sit down here.
Uthgrael volt az uram, fiú, és a legnagyobb kardforgató, akit valaha is láttam.
Uthgrael was my lord, lad, and the greatest swordsman I've ever seen.
Sparhawkot meglepte a fiú nyugodt, határozott viselkedése.
Sparhawk was slightly taken aback by the lad's matter-of-fact manner.
fiú (myös: fickó)
volume_up
chap {subst.} [ark.]
Aztán megveregette a vál-lam, és ezt mondta: Derék fiú vagy, Merry.
He patted me on the shoulder and said, 'You're a good chap, Merry.
Most pedig legyen jó fiú, és maradjon veszteg, vagy a barátom lelövi.
Now, be a good chap and sit still, or my friend will kill you.
A cipőtisztító fiú csak dadogott összevissza, amikor szóltam neki.
I could get no sense out of the chap who cleans them.
fiú (myös: haver, srác)
volume_up
bucko {subst.} [Irlanninenglanti] [slangi]
fiú (myös: szolga, inas, lovász)
volume_up
groom {subst.} [vanh.]
Valójában a fiú nagyon jól el tudta magát látni, mosakodott, felöltözött, sok, napi aprósággal kiválóan elboldogult, kivéve az ételkészítést.
He could groom himself, dress himself, and deal successfully with many simple tasks of daily life other than food preparation.
fiú
volume_up
son {subst.}
Micsoda fiam van, micsoda fiú! dünnyögte, nem gyanítva persze, hogy valójában milyen is a fia.
`Such a son, such a son,' he said, never suspecting, of course, the true nature of his son.
Az ő szemükben a bűnök bűne, hogy egy fiú gyermeket nemzzen az anyja lányával.
To them it would be sin of all sins, that a son should get a son on his mother's daughter.
Õk képviselik a szellemeket,akiket Cyrusnak el kellett fognia: Az Elsőszött Fiú.
They represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.

Esimerkkejä "fiú"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianViszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
And if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
HungarianDylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
HungarianA többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a kettőt könnyű volt felismernem.
The other boys, I couldn't quite distinguish, but these two were easy to watch.
HungarianA fiú a szeme elé húzta a karját, és lassan lélegzett, mintha félálomban lenne.
His arm was over his eyes and he breathed slowly as if drifting off into slumber.
HungarianHalk nyöszörgés hallatszott a sötétből, a három fiú dermedten összekapaszkodott.
A thin wail out of the darkness chilled them and set them grabbing for each other.
HungarianEgy pillanatra le is foszlott róla a hűvös nyugalom a fiú tüzes tekintete alatt.
For just a moment, Takkata-Jim's cool reserve broke under the youth`s fierce gaze.
HungarianA fényénél, az eső sújtotta, szél verte légben, egymásra nézett a fiú és a férfi.
In its light, through the rain-dashed windy air, the two looked at each other.
HungarianSzéles mosoly terült el a fiú arcán, miközben letérdelt Tesla mellé, hogy üdvözölje.
There was a wide smile on his face as he went down on his haunches to greet her.
HungarianCsak azt kell kiderítenünk, hogy miért akarja Evans felnyittatni a fiú sírját.
We just have to find out exactly why the Evans woman wants the grave reopened.
HungarianDing odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
Ding kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
HungarianEreztem, amint a fiú közeledik a főoltár felől, aztán hirtelen elveszítettem.
I felt him coming towards us from the main altar, and then suddenly I lost him.
HungarianFelesleges elmondanom neked, hogy mi történik, ha valamelyik fiú köpni kezd.
I don't have to tell you what could happen if one of your boys spilled his guts.
Hungarian- Minden rendben lesz, barátom - felelt a fiú, megsimogatva az állat horpaszát.
It will be all right, friend, Sorak replied, stroking the huge beast's flank.
HungarianJo-Beth-nek nemcsak a fiú ingével volt szerencséje, de a többi ruhadarabjukkal is.
Jo-Beth not only had some luck with his shirt, but with the rest of their clothes.
HungarianAjkát rátapasztotta a fiú fülére, aki forró sustorgás közepette ezt hallotta:
She put her lips to his ear, and in a noisy rush of warmth, he heard her say:
HungarianMinden 100 olyan lányra, akit érzelmi zavarral diagnosztizálnak 324 fiú esik.
For every 100 girls with an emotional disturbance diagnosed, we have 324 boys.
HungarianAztán a fiú megpillantotta Morgaine-t, s felismerés terült szét mozgékony vonásain.
But he saw Morgaine next; she saw recognition move across his mobile features.
HungarianA fiú, aki megtalálta a helyiséget, lehozott ide, és mindent végigmutogatott.
The young fellow who found the place brought me down here and showed it to me.
HungarianA fiú megdörgölte a szemét, és akkorát ásított, hogy az állkapcája ropogott belé.
He rubbed his eyes and yawned so deeply she heard little cracking noises in his jaw.
HungarianA kövér fiú rémülten felsikoltott, amikor Jack lekapta arcáról a szemüveget.
His voice rose to a shriek of terror as Jack snatched the glasses off his face.