HU erőtlen
volume_up
{adjektiivi}

Csak egy távoli, erőtlen hang visszhangzott a kamrában, mint egy elhaló szív dobogása.
Only a faint sound originated within the chamber; something like the beat of a heart.
- kiáltott vissza Bobby, erőtlen, de mámoros hangon.
Bobby screamed back, his voice faint but clearly ecstatic.
A férfi ajka erőtlen, fanyar mosolyra húzódott.
A faint bitter smile passed over Ramses' lips.
erőtlen (myös: gyenge, gyarló)
volume_up
feeble {adj.}
He spoke in a feeble, quavering voice: And what will you have in the Old Town?
A rádióból erőtlen hang válaszolt, a férfi nem értette mit mond.
The man heard a feeble voice come over the radio, but couldn't understand it.
A Stockholm-szindrómát kezelni kell, de nem olyan erőtlen reformokkal, mint amilyenekkel most Romániában próbálkoznak.
Stockholm syndrome must be treated, but not through feeble reforms, as is happening in Romania.
erőtlen (myös: aljas, rossz, közönséges, csendes)
volume_up
low {adj.}
- Megtiszteltetés a számomra, hogy szolgálhatok - mondta Plussix erőtlen hangon.
I am honored to serve, Plussix said, his voice low and distant.
Annyira erőtlen hangon szólt, hogy Cuki a szájáról tudta csak leolvasni a szavakat.
His awed voice was so low she didnt hear the word; she only saw its shape replied on his lips.
Csak egy erőtlen hörgés, mely tartozhatott az apához, a fiúhoz, vagy akár mindkettőhöz is.
There was only a low moan, which might have been the father, or the son, or a combination of both.
erőtlen (myös: tehetetlen)
És a tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben meglehetősen erőtlen.
Experience has taught us that it is powerless in many cases.
Erőtlen volt ellentmondásos, marcangoló érzéseivel szemben.
He was powerless against the emotions tearing him apart.
Egy olyan időszakban, amikor az Európai Közösség erőtlen volt.
At the time, the European Community was powerless.
erőtlen (myös: vérszegény, sápadt)
volume_up
anaemic {adj.} [Brit. eng.]
erőtlen (myös: nőies, herélt, kasztrált)
erőtlen (myös: nőies, herélt, kasztrált)
erőtlen (myös: ingadozó, bizonytalan, gyenge, habozó)
volume_up
infirm {adj.}
erőtlen (myös: érdektelen, unalmas, színtelen, fakó)
erőtlen (myös: egykedvű, nehézkes, érdektelen, unalmas)
Samir egy hosszú pillanatig ránézett, majd egy erőtlen és alig észrevehető vállrándítás után lassan ő is Henry felé fordult.
Samir looked at Hancock for a long moment, then gave a languid little shrug, his eyes moving slowly over Henry also.
erőtlen (myös: gyenge, puha, petyhüdt, hajlékony)
volume_up
limp {adj.}
Én rájöttem bólogatott Za bölcsen, és egyik erőtlen ujjával az arcát ütögette, nagyon lassan.
Za nodded wisely, tapped the side of his head very slowly with one limp finger.
Arthur az ágyhoz lépett, s a kezébe vette Lancelet erőtlen kezét.
Arthur came to the bedside and picked up Lancelet's limp hand.
erőtlen (myös: közömbös, kedvetlen, letargikus)
Casmir katonái tudták, hogy veszett ügyért harcolnak, így támadásuk erőtlen volt, és szinte azonnal visszaverték őket.
Casmirs warriors knew themselves to be fighting a lost cause, and their assault was listless, almost tentative, and was at once thrown back on itself.
volume_up
shaky {adj.}
Szerén ezt már a gyenge, erőtlen hangjából is érezte.
She heard as much in his weak, shaky voice.
He was cold sober and very shaky.
The present government is shaky.
erőtlen (myös: laza, gondatlan, tunya, tág)
volume_up
slack {adj.}
erőtlen (myös: nyájas, kellemes, enyhe, lágy)
volume_up
soft {adj.}
A mérsékelt irányzatot képviselő pakisztániak csalódottak és dühösek, és kiábrándítja őket Európa erőtlen reakciója.
Moderate people in Pakistan are feeling frustrated and angry and they are disappointed by Europe's soft response.
erőtlen (myös: lényegtelen, finom, híg, ritka)
erőtlen (myös: vízi, nedves, híg, vizes)
volume_up
watery {adj.}

Esimerkkejä "erőtlen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianJoe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
Even in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
HungarianAztán odahajolt hozzá, a dohányzacskót meg a papírt kivette erőtlen ujjai közül.
Then she leaned over and took the tobacco-sack and the papers from his inert fingers.
Hungarianszólt Charity, s a hangja olyan erőtlen volt, hogy szinte maga sem hallotta.
'Hi, Holly,' Charity said, and her voice was so thin she could hardly hear it.
HungarianTelefonálni akarok a bolgár nagykövetségre követelte erőtlen hangon Sztrokov.
I want to have a phone to call my embassy, Strokov said-rather weakly, Ryan thought.
HungarianSajnálatosnak tartom, hogy ilyen erőtlen állásfoglalást fogalmaztunk meg.
For my part, I regret the way in which we worked on drafting this resolution.
HungarianLamar erőtlen torokhangot hallatott, amint a teremtmény hátulról elkapta.
Lamar made a small noise in his throat as the creature took hold of him from behind.
HungarianA második - a számos európai intézmény munkájának erőtlen koordinációja.
Secondly - weak coordination of the work of numerous European institutions.
HungarianA poros fény erőtlen nyalábokban küzdötte át magát az ablak mocskos üvegtábláin.
Only weak shafts of dusty light cut through the dirty window above.
HungarianPriscilla ivott, majd felemelte erőtlen kezét, és megérintette Viviane arcát.
Priscilla swallowed and raised her weak hand to touch Viviane's face.
HungarianNe gondolja, hogy a nemzetgazdaságok erőtlen koordinációja elegendő.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
HungarianA földréteg itt csak vékony héj volt, mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt.
There was only a thin cover of earth there, he saw, sustaining a meager crop of grass.
HungarianBarroso erőtlen és tétova politikája nem sok reménnyel kecsegtet a változásra nézve.
Barroso's weak and vague policy plan gives little hope for change.
HungarianPersze tett néhány erőtlen kísérletet más kísérők felhajtására is.
However, she'd tabled, indefinitely, pending plans to entrap other escorts.
HungarianEz minden bizonnyal a helyes irányba tett lépés, de ez egy erőtlen megállapodás!
This is certainly a step in the right direction but it is a minimalistic agreement that lacks teeth!
HungarianA vitorlái fel voltak tekerve, az árbocokra erősített lámpások erőtlen, sárga fénnyel világítottak.
Sails furled, lanterns at the end of out-thrust poles, casting dull, yellow light.
HungarianElmaradhatatlan szablyáit szorongatta a markában, de majd kifordultak erőtlen ujjai közül.
Riven lay sprawled in the street, flat on his back, loosely clutching a saber in each hand.
HungarianTartalmaz ugyan egy fenntartható fejlődésre vonatkozó záradékot, de elég erőtlen formában.
It may contain a sustainable development clause, but it has no teeth.
HungarianA pénzügyi és gazdasági válságot a szabályok hiánya és az erőtlen szabályok okozták.
The lack of rules and existence of weak rules has given rise to the financial and economic crisis.
Hungarian- Hallgass, öreg huszár - mondta Norris erőtlen barátsággal.
What do you mean, with your f- Shut up, Seat, Norris said with weary kindness.
Hungarianüvölteni próbált, de csak erőtlen nyöszörgés telt tőle.
He tried to yell, but what came out was a strengthless croak.