HU elvisz
volume_up
{verbi}

elvisz (myös: elfoglal, visel, hord, visz)
Amire jelen pillanatban a legnagyobb szükségünk volna, barátom, az egy hajó, amely elvisz minket Deira északi partvidékére.
'What we really need at the moment, neighbour, is a ship to carry us to the north coast of Deira.'
Megkérdeztem tőle, miért akarta velem azt elkövetni, hogy elvisz Írországba, amikor nyilván ott nem tudott volna eltartani.
I asked him why he would be so unkind to carry me into Ireland, when I might suppose he could not have subsisted me there.
elvisz (myös: elnyer)
elvisz (myös: kivált, meghal, elmegy, elhoz)

Esimerkkejä "elvisz"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianAz előző részek tartalmából: Egy mentő máris elvisz benneteket egy klinikára.
There's an ambulance waiting to take you to a clinic where a doctor will examine you.
HungarianEgy mentő máris elvisz benneteket egy klinikára, ahol egy orvos megvizsgál.
There's an ambulance waiting to take you to a clinic where a doctor will examine you.
HungarianNem tudom a sarat zabkásává változtatni, vagy építeni egy űrhajot, ami elvisz a Plutóra.
I can't turn mud into oatmeal, or build a spaceship that will travel to Pluto.
HungarianApa megígérte, hogy elvisz minket moziba este, de nem jött haza a munkából.
-Dad had promised to take us to the movies thatnight, buthedidn't come home from work.
HungarianCsak a lábunk épségét őrizzük meg, amíg a Végzet-hegyig elvisz, csak azt meg tudjuk őrizni.
If we can nurse our limbs to bring us to Mount Doom, that is all we can do.
HungarianTi többiek erre jöttök, átmásztok a falon, és Nick elvisz benneteket Flammondhoz.
Then the rest of you come through here... scale this wall, and Nick can lead you to Flammond's cell.
HungarianBiztos akad köztük legalább egy, ami majd gyorsan elvisz, gondolta.
Surely, he told himself, one of them was available for a quick charter.
Hungarian- Elvisz ma este az Olasz Operába? - kérdezte férjét a vikomtné.
Are you going to take me to the Italiens this evening? the Vicomtesse asked her husband.
HungarianAkit aztán bajtársa elvisz Kars egyik bölcs doktorához? nevetett Koris.
' 'Such a one as would be brought by a comrade to see the wise doctors of Kars? chuckled Koris.
HungarianÉs egyszer talán elvisz majd fiamtól is, kit megigéz az emberi.
It leads me into the open countryside, away from human creation.
HungarianIsmered Hannah-t, csapongott össze-vissza: "Shawn ezt vagy azt csinálja, és Shawn elvisz ide vagy oda."
You know Hannah, she was just rambling like Shawn's doing this and Shawn's taking me there.
HungarianRaguzába kellett mennie fontos csomagokért, amelyeket elvisz Amszterdamba, aztán hazajön.
He was to go to Dubrovnik to pick up several important packages and take them to Amsterdam, then come home.
HungarianIsmersz olyan varázslatot, ami elvisz bennünket ehhez az ősi istenhez?
Do you know of magic to take us to this ancient god?
HungarianÉs ha elmegy, engem is elvisz-e magával, vagy itt hagy, és odadob az éhhalálnak és a pusztulásnak?
And if she goes into the country, will she take me with her, or leave me here to be starved and undone?'
HungarianMost elvisz innen, de pár nap múlva találkozunk.
He's gonna get you out of here, and I will see you in a day or two.
HungarianApa megígérte, hogy elvisz, de sosem mentünk mondta Jason.
Dad promised to take me, but we never did, Jason said.
HungarianHiszen csak nemrég egyeztek meg Marlee-val tízmillióban, és a védelem is elvisz legalább kétmilliót.
He'd just promised her ten million, and he was in the process of spending another two million for the defense.
HungarianÉs mondta, hogy apa elvisz oda a születésnapomon.
Tony said Daddy was going to take me there for my birthday.
HungarianAzt felelte, elvisz, ha mint keresztény és becsületes ember szavamat adom, hogy nem vagyok pestises.
He told me, if I would assure him on the word of a Christian and of an honest man that I had not the distemper, he would.
HungarianA magáé, ha elvisz engem kocsival Daytona Beachre.
It's yours if you'll drive me to Daytona Beach.