"elvárás" - Englanninkielinen käännös

HU

"elvárás" englanniksi

HU elvárás
volume_up
{substantiivi}

elvárás (myös: várakozás, remény)
Ez mind nagyon szép és jó, de ez egyáltalán nem új elvárás a részünkről.
That is all well and good, but this expectation of ours is hardly new.
Jogos elvárás a részükről, hogy a jog elismerje és érvényesítse ezeket a jogokat.
They have a rightful expectation that the law should recognise and vindicate these rights.
A 2007 átfogó üzenete egy óriási remény, nem pedig a csekély elvárás.
The overall message from 2007 is one of great hope, and no little expectation.
A férfiak számára a szégyen nem egy köteg konfliktusokkal és versengéssel teli elvárás.
For men, shame is not a bunch of competing, conflicting expectations.
The figures are alarming and we are behind the indicators, at a time when demand and expectations are very high.
Ebben az időszakban sok az elvárás és a kihívás, és természetesen mindent meg kell tennünk azért, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak.
This is a period of many expectations and challenges and, of course, we must not fail to live up to those expectations.
elvárás (myös: feltétel, körülmény)
volume_up
condition {subst.}
Ne értsenek félre: helyénvaló ezt a pénzt odaítélni, de helyénvaló az a társadalmi elvárás is, hogy csak azok részesüljenek benne, akik teljesítenek bizonyos feltételeket.
Do not misunderstand me: it is right that these funds should be awarded, but it is also right that society expects them to be given to those who fulfil certain conditions.

Esimerkkejä "elvárás"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEz nem a szocialisták vagy a kereszténydemokraták követelése, hanem általános elvárás.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
HungarianElőfordulhat, hogy ez túl nagy elvárás a nagy országok távoli térségein élőkkel szemben.
That may be too much to expect of people living in remote areas in large countries.
HungarianEz az elvárás az Európát a világ színpadán képviselő Bizottsággal szemben.
This is what is expected of the Commissioner who represents Europe on the world stage.
HungarianKevés olyan helyzet adódik a világban, ahol a zéró tolerancia lehet az abszolút elvárás.
There are few situations in the world where you can require absolutely zero tolerance.
HungarianA jelenlegi szinten az Európai Unióval szemben elvárás, hogy magára vállalja a világ vezetőjének a szerepét.
What is required from the European Union at today's level is that it assumes the role of a world leader.
HungarianMindnyájunkkal szemben elvárás, hogy minden érintett fél számára igyekezzünk az érdekek méltányos egyensúlyát biztosítani.
We are all called on to continue to ensure a fair balance of interests for all parties concerned.
HungarianEz méltányolható elvárás a polgárok részéről.
This is a fair demand on the part of all citizens.
HungarianEz alapvető elvárás, és akárhogy is dönt egyik vagy másik tagállam, a döntést ebből a szempontból kell meghozni.
This is a basic requirement and whatever is decided by any Member State should therefore be decided from this point of view.
HungarianŐket hatalmas társadalmi és családi nyomás hajtja, amelyet az az elvárás éltet, hogy esetleg pénzt küldenek haza.
They are pushed on by enormous social and family pressures generated by the anticipation that they may send money back home.
HungarianA kkv-k, és különösen a kisebb vállalkozások beszámolási kötelezettségeinek egyszerűsítése továbbra is sürgető elvárás.
Simplifying the accounting obligations for SMEs, and particularly for the smallest ones, remains an urgent requirement.
HungarianAz a munkavállalókkal szembeni elvárás, hogy rendszeresen túlórázzanak és meghosszabbított munkahetet vállaljanak, munkahely-megszüntetésekhez vezet.
To require workers to systematically work overtime and put in long working weeks is to destroy jobs.
HungarianAz elvárás nem teljesült.
HungarianEz az elvárás velünk szemben!
HungarianElvárás, hogy az Európai Unió minden ügyben - így a globális felmelegedés és az emberi jogok területén is - vezető szerepet töltsön be.
It is to be expected that the European Union will play a leading role in all matters such as global warming and human rights.
HungarianVéleményem szerint meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az adatvédelem és a joghatóságokkal kapcsolatos azon elvárás között, hogy végrehajtsák az adótörvényeiket.
I think a balance must be established between privacy and the need for jurisdictions to enforce their tax laws.
HungarianA Lisszaboni Szerződés értelmében az az elvárás velük szemben, hogy segítsék elő az európai demokrácia, egy európai szintű politikai fórum létrejöttét.
According to the Treaty of Lisbon, they are required to help establish European democracy - a political forum at European level.
HungarianPár elvárás sokáig megmaradt: ez például 5 és 15 éves korom közt szinte a másodállásom kellett volna, hogy legyen, és kudarcélményt okozott.
I have some ones that were long lasting: from the age of five to 15, this was supposed to be my side occupation, and it led to a sense of failure.
HungarianNagy az elvárás a Bizottsággal szemben arra, hogy terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek a belső piacot alkalmazhatóvá teszik az egész tudásalapú gazdaságra.
There is strong demand for the Commission to put forward proposals making the internal market applicable to the whole knowledge economy.
HungarianAz e képviselőházban tett nyilatkozatokra gondolok, amelyekkel szemben az lenne az elvárás, hogy a tudományos magyarázatokon alapuló bölcsességet hirdessék szerte a világban.
I refer to presentations made in this House, from which wisdom based on sound scientific evidence is supposed be disseminated to the entire world.
HungarianAzt is örömmel állíthatom, hogy elégedett vagyok a központi nyilvántartási rendszerrel, mert teljesen logikus az az elvárás, hogy képesnek kell lennünk a fegyverek nyomonkövetésére.
I am also pleased to say that I am satisfied with the central registration system, for it is also logical that we should be able to trace guns.