"elkészült" - Englanninkielinen käännös

HU

"elkészült" englanniksi

HU

elkészült {adjektiivi}

volume_up
elkészült (myös: teljes, egész, összes, tökéletes)
Reggelre elkészült a munka, a három idegennek pedig nyoma veszett.
By morning, the casting was complete and the three strangers were gone.
A hutt szuperfegyver elkészült, és indulásra készen állt.
The Hutt weapon appeared to be complete and ready to move.
A kosár nagy része már elkészült, de a kölyköknek itt-ott hiányzott még egy-egy testrésze.
Much of the basket was complete, but many of the puppies lacked portions of their bodies and heads.
Az előző lépésben elkészült párbeszédablakban kiválasztható a nézet.
View the selections in the dialog made in the previous step.
Ez már elkészült, távirányítású apró repülőgép modellekkel, pilóta nélkül.
It has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.
Ezzel elkészült egy forrasztás, és Iorek a következő darabot vette munkába.
Then that join was made, and Iorek turned to the next piece.

Esimerkkejä "elkészült"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA 2008 decemberében elkészült sokszínűségi stratégiájában éppen erről olvashatunk.
This is something we can read about in its Diversity Strategy from December 2008.
HungarianÖrömmel veszem tudomásul, hogy a területre már elkészült egy földhasználati terv.
I am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
HungarianAz elkészült jogi eszköz gyenge volt, és nem felelt meg az aktuális igényeknek.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
HungarianAz étel öt nap óta az első meleg gyorsan elkészült, és percek alatt föl is falták.
A meal was quickly prepared-the first hot one in five days-and devoured in minutes.
HungarianMire elkészült a máglya, a két fiú egy magas válaszfal két oldalára került.
By the time the pile was built, they were on different sides of a high barrier.
HungarianMutatott nekünk egy képet, amivel éppen elkészült és te azt mondtad, hogy szép.
She showed us a picture she had just finished, and you said it was pretty.
HungarianEgy gyárat ellenőriztek, lefutott egy ciklus és elkészült két telefonfülke".
A factory tested, run through its cycle until it had built two phone booths.
HungarianElkészült a végleges elemzés az irányelv átültetéséről az összes tagállamban.
The analysis of the transposition by all Member States has been finalised.
HungarianAmikor az étel elkészült, a gnómot eloldozták annyi időre, hogy ehessék.
When the food was ready, Orl Fane was unfettered long enough to allow him to eat.
Hungarian1306-ban vásárolták, amikor elkészült az Oroszlán Torony, és mindent átköltöztettek.
Bought in bulk, in 1306, when the Lion Tower was built and all the furniture moved about.
Hungarian- Két és fél héttel hamarabb elkészült, mint ígérte - jegyezte meg Brightling.
You beat your promise by two and a half weeks, Brightling observed.
HungarianEzért dícséretes, hogy a jelentés elkészült és elfogadásra került.
It is therefore a compliment that the paper has actually been written and adopted.
HungarianA ház gyönyörűen elkészült, nem maradtak sötét és gyanús sarkok.
And now the house was beautifully finished, without dark or unexplored corners.
HungarianAmikor a nyírás elkészült, Harriet szivaccsal letörölgette a kutya nyálát Garp anorákjáról.
When he was ready to go, she wiped the slobber of the dog off his parka with a sponge.
HungarianAhányszor Constant meglátogatta, Beatrice felolvasta a kézirat legutóbb elkészült részletét.
Every time Constant visited her, she read aloud her latest additions to the manuscript.
HungarianMikor mindezzel elkészült, hátradőlt, kis füstöt eregetett, és megszólalt:
When he had finished this, he leaned back and blew a little smoke and said: Im a business man.
HungarianAzóta, elkészült két film, 1 6 lemez, 8 szappanopera, és kiépült egy videó-kölcsönző könyvtárlánc.
16 records, 8 prime-time specials... and a library of priced-to-own videocassettes.
HungarianJack hamar elkészült, mint mindig, Cathy viszont nem kapkodta el a dolgot.
Jack was ready early, as he usually was, but Cathy took her time.
HungarianAmikor elkészült, kicsit hátrább lépett, és kezét idegesen beletörölte a kifakult vászondzsekijébe.
The job done, he stood away, wiping his hands nervously on his faded denim jacket.
HungarianA falak a helyükre kerültek, s a lég- és vízmentesen záró műanyag burkolat is elkészült.
The walls were in place, and weather-sealed with plastic sheeting.