"dal" - Englanninkielinen käännös

HU

"dal" englanniksi

volume_up
dal {subst.}
EN

"dal" unkariksi

volume_up
dal {subst.}

HU dal
volume_up
{substantiivi}

dal (myös: báj, varázs, kedvesség, amulett)
volume_up
charm {subst.}
Néhány olasz dal után Miss Bingley egy vidám skót táncnótával élénkítette műsorát: Darcy, csakhamar Elizához lépett, ezekkel a szavakkal:
After playing some Italian songs, Miss Bingley varied the charm by a lively Scotch air; and soon afterwards Mr.
dal (myös: helyzet, fekvés, ballada)
volume_up
lay {subst.}
dal (myös: költemény, ének)
volume_up
song {subst.}
Csak eszembe jutott egy régi dal csicseregte Miss Marple mentegetőzve.
I was just remembering an old song, twittered Miss Marple apologetically.
A dal a mélyből, aminek megfejtésével az egész éjszakát eltöltötte, hiábavalóan... a dal felébredt.
The song from below, that he had spent all night unable to decipher, had awakened.
A Merkúrnak nincs légköre, ha dalol tehát, úgy a tapintás érzékének szól a dal.
Mercury has no atmosphere, so the song it sings is for the sense of touch.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dal":

dal

Esimerkkejä "dal"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianÚgy álltunk egymás mellett a szomorú dal igézetében, mint akiket megbabonáztak.
We stood together, bound by the sorrow of it, as if we were in a deep enchantment.
HungarianA hölgy szemeiben misztikus mélységek lakoztak és hangja mint egy dal, olyan volt.
The lady's eyes held dark depths of mystery, and her voice had a musical lilt.
HungarianA MasterCard-dal szemben indított eljárás éppen fellebbezés alatt áll a Bíróság előtt.
The procedure regarding MasterCard is being appealed before the Court of Justice.
HungarianA dal olyan erővel harsogott, amelyet hús-vér halandó nem bírna elviselni.
The songs had reached a frenzy, a sound no flesh-and-blood human could endure.
HungarianMinden dal ugyanazt a refrént zengte: "Gyere ide, gyere be, gyere hozzánk, légy velünk!
All songs sang the same refrain: Come in, come here, come inside, be with us.
HungarianAz az a furcsa kis ember, aki visszahozta Juliát, és hosszasan tárgyalt Miss Bulstrode-dal?
What, the funny little man who brought Julia back and came to see Miss Bulstrode?
HungarianA legjobb ötben volt 2005-ben, "9 millió bicikli Beijingben" a dal címe.
It was in the top five in 2005, called, "Nine Million Bicycles in Beijing."
HungarianA dal hirtelen félbeszakadt, és Schmendrick a szájához emelte az üveget.
The chant stopped abruptly, and Schmendrick raised the flask to his lips.
HungarianA dal süvöltőit az ablakokból, amint a kicsi, csillogó autó a folyó felé tartott.
Hungry Heart blew from the windows as the little shiny roadster made its way toward the river.
HungarianÕ a teljhatalmú megbízottja, s nagyon jól tudom, hogy kapcsolatban áll Clyde-dal.
He has powers of attorney from him and everything and I know very well he's in touch with Clyde.
HungarianA dal kezdett kitárulkozni; a míves reflexiók gazdag és fizikus költészete lett.
His chant began to open on its own accord a rich and very physical poetry of crafted reflections.
HungarianA kisfiú és a kislány felváltva énekelte a dal sorait, a refrént pedig együtt.
The boy and girl sang alternate lines of the verses, and joined in close harmony on the choruses.
HungarianAz első dal szövege "Nincs sír, ami magában tartaná a testemet."
The lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
HungarianKandive hátradőlt, belesüppedt a párnáiba, s közben az orrát vakargatta egy faragott jade-dal.
Kandive leaned back into his cushions and tapped his nose with a ferrule of carved jade.
HungarianNem ideáti dal jutott az eszébe, hanem a tengersiklók abszurd nótácskája.
It was the absurd little ditty shed heard the SeaSkippers sing.
HungarianVállalom az Erő Próbáját Fionchadd-dal jelentette ki végül.
I choose the Trial of Strength with Fionchadd, he said at last, his mouth dry as dust.
HungarianA BicycleBuiltforTwoThousand.com-on meghallgatható a dal teljes egészében.
So if you go to the BicycleBuiltforTwoThousand.com you can actually hear what all this sounds like together.
HungarianIgen, rengeteg levelet kapok a European City Guide-dal kapcsolatban.
Yes, I receive a lot of letters about European City Guide.
HungarianA dal minden egyes hangját és fonémáját szétbontottuk.
We broke down all the individual notes in the singing as well as the phonemes in the singing.
HungarianFrank Dodd-dal együtt egy város lidérces álmai is a sírba szálltak.
A town's nightmares were buried in Frank Dodd's grave.