HU dühös
volume_up
{adjektiivi}

dühös (myös: mérges, ádáz, tomboló, haragvó)
Dühös lettem nem Monára, abba a csapdába nem esek bele még egyszer.
I got furious-not at Mona, I wasn't going to fall into that trap again-but simply furious.
Reich így meghallotta Chooka dühös kitörését, és Powell válaszát is.
Reich heard Chooka's furious screech and Powell's reply.
Így aztán hosszú és dühös viták folytak az utasok és a kalauzok között.
So, long and furious are the debates between travellers and Eurasian ticket- collectors.
dühös (myös: élénk, heves, erős, friss)
volume_up
hot {adj.}
A gyávaságára tett célzástól Pittman annyira dühös lett, hogy belevörösödött az arca.
The suggestion that Pittman was a coward made his face become hot with anger.
A tizedik, legfelső emeleten Craignek melege volt, levegője alig, és nagyon dühös volt.
At the top and tenth floor he was hot, angry, and puffing.
A féltékenység ismeretlen volt a számára; az agyát megtöltő sistergő, dühös gondolatok viszont zavarták.
Jealousy was foreign to her; the hot, angry thoughts that flooded her now were disturbing.
dühös (myös: haragos)
volume_up
irate {adj.}
Gordon odaóvakodott a szederbokrokhoz, ahol a dühös kis poszáta lakozott.
Cautiously, Gordon sought out the blackberry blind, with its irate resident mockingbird.
Sok hívás jön dühös feleségektől,... akik nem értik, mit keres egy szobalány a férj szobájában hajnalban.
Management gets call from irate wife... wondering why maid is in husband's room at 2:00 in the morning.
A dühös völgylakó sietve visszakozott, és ekkor álmélkodó értelme hirtelen helyükre rakta a helyzet elemeit.
The irate Valeman started to make a hasty retort and then caught himself quickly as the facts of the situation recalled themselves sharply in his puzzled mind.
dühös (myös: ittas)
volume_up
boiled {adj.} [ark.]
volume_up
livid {adj.}
dühös (myös: mérges, nyavalyás, bolond, vacak)
volume_up
ratty {adj.}
dühös (myös: mérges, kegyetlen, barbár, műveletlen)
volume_up
savage {adj.}
Blore szinte dühös elégtétellel horkant egyet.
Blore snorted with a kind of savage satisfaction.
asked the Savage, scowling.
A nő rádőlt a sziklára és dühös mozdulattal vette körbe karjaival, miközben dél felé nézve végigpillantott a vizeken.
She folded her arms with savage grace, and looked south out over the placid water.
dühös (myös: morcos, rosszkedvű, ingerült)
volume_up
shirty {adj.}
dühös (myös: levert, beteg)
volume_up
sick {adj.}
dühös (myös: pipa, zabos)
dühös
volume_up
to be in a paddy {v.} [Brit. eng.] [slangi]
dühös
volume_up
to be ratty {v.} [Austr. eng.] [slangi]
dühös (myös: mérges, epés)
Neki kellett válaszolnia a dühös levélre, amelyet a magyarok arrogáns módon magával az állomásfőnökkel kézbesíttettek.
He'd have to reply to the venomous, but entirely predictable, communique that had arrived with the Station Chief, which was now sitting in the center of his desk.

Esimerkkejä "dühös"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEgy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
Myrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
HungarianAlighogy ilyen dühös, becsmérlő dolgokat gondolok róla, felhangzanak a lépései!
No sooner had I thought of him, insultingly and angrily, than the steps had begun.
HungarianA mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
It was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.
HungarianÉs Morgause azt gondolta: Dühös, mert nem vesznek tudomást róla, ennyi az egész.
And Morgause thought: He is angry because he is being ignored, that is all.
HungarianMa rengeteg afrikai van, aki elmondhatatlanul dühös az afrikai állapotokat látva.
Now, there are a lot of Africans who are very angry, angry at the condition of Africa.
HungarianA zafír rózsa elsötétedett, a közepében pedig apró, dühös, vöröses szikrák gyúltak.
The Sapphire Rose went very dark, and angry red flashes appeared deep in its centre.
HungarianAzt hiszem, dühös volt Amyasra, hogy bolondot csinál magából a lány miatt.
He was annoyed, I think, with Amyas for making a fool of himself over the girl.
HungarianA fiú arcán könnyek csorogtak, de a fogát dühös elszántsággal szorította össze.
Tears streamed down the boy's face, but his teeth were clenched with hate.
HungarianNarnra dühös grimaszt vágott, és belevigyorgott a tükörbe: hát igen, Selymes Árnyék.
Grass and dirt foun-tained, and one tiny pebble flew, bounced, and found the water.
HungarianA teremben izgalom támadt, kérdések hangzottak el, dühös kiáltások harsantak.
There was a small uproar in the hall, a flood of cries, questions, outrage.
HungarianUgyanakkor dühös voltam magamra, amiért így érzek, hogy így merek érezni.
And I was also angry at myself for feeling that way, for daring to feel that way.
HungarianAzért vagy dühös, mert a mi kis doktorunk még mindig küldi a szerelemes leveleit.
You're pissed off because this Doctor guy keeps sending you love letters.
HungarianHa a rangidős nőstény dühös lett volna, keresztirányúak lettek volna a kézmozdulatai.
If the oldest female had been angry, her gestures would have been crosswise.
HungarianAmennyire emlékszem, nagyon dühös volt, és azt mondta: Átkozott kis hülye!
As far as I can remember, she looked very angry and said, Damned little fool.
HungarianMég mindig nagyon dühös voltam rájuk, amiért eleinte nem akarták védelmezni a lányt.
I was too angry with them still for their early refusal to protect Zenobia.
HungarianOlyan dühös volt, hogy néhány másodpercig szinte nem is látta, mi veszi körül.
For some seconds, she hardly saw the room, she was so angry with herself.
Hungarian- Nem tudom, ráléptek-e a szememre - mondtam, és dühös voltam, amiért remeg a hangom.
I don't know if they stepped on my eye, I said, irritated by the tremour in my voice.
HungarianTimothy a fejét rázta a zavaros gondolatmenetre, inkább zavarban volt már, mint dühös.
Timothy shook his head at that convoluted logic, looking more puzzled than angry now.
HungarianDühös lett, ugye, mikor megtudta; hogy Malinowski eljött a Bertram Szállóba?
You were angry, weren't you, when you found out Malinowski had come to Bertram's Hotel.
HungarianDühös voltam, amiért nem tudtam elégetni őket, de nem sikerült tüzet gyújtanom.
It was a pity I couldn't burn them, but I had nothing to start a fire.