"díj" - Englanninkielinen käännös

HU

"díj" englanniksi

volume_up
díj {subst.}

HU díj
volume_up
{substantiivi}

Nemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
I'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
A 2007. évi Szaharov-díj (a díj odaítélésének kihirdetése)
2007 Sakharov Prize (announcement of winner)
volume_up
award {subst.}
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
(11.45 és 12.05 között a képviselők összegyűlnek a LUX-díj átadására)
(From 11.45 to 12.05, Members gathered for the award of the LUX prize)
Szeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez.
We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
díj (myös: roham, támadás, vád, feladat)
volume_up
charge {subst.}
A rendelkezésre állási díj nyolcszáz csillag lesz.
The service charge will be eight hundred stars.
Ez a díj megkülönböztető lenne, hiszen a magángépkocsik szintén felelősek a dugók kialakulásáért.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
A Szövetség nem szervez pénzért tanfolyamot, ne is képez ki szupéreket külön díj ellenében.
The Guild does not charge for training and instruction, your offer is worthless.
volume_up
fee {subst.}
Ez a díj nem versenyképes, és a fogyasztókat költségekkel terheli.
This fee is uncompetitive and raises costs for consumers.
E célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
To this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
Ez a díj jogtalan, és az üzleti tevékenységeket, valamint a személyek szabad mozgását is korlátozza.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
díj (myös: adó, illeték, tagdíj, tartozás)
volume_up
dues {mon.}
Az éves tagsági díj tízezer félpénz úgy hallottam így pletykálják.
Annual membership dues are thousand docks Ive heard it rumoured.
A nevezési díj többe kerül, mint maguk a kocsik mondta Elefánt.
Their dues cost more than the cars, said Elephant.
díj (myös: jutalom, felár, prémium, jutalék)
volume_up
premium {subst.} (premia)
Ha emelkedik a biztosítási díj, az sem segít a fogyasztón.
If premiums rise, that does not help consumers either.
A Bizottság és a Parlament azt javasolta, hogy díj ellenében biztosítsanak kizöldítő szolgáltatásokat az alapösszeg "feltöltéseként”.
It has been proposed by the Commission and Parliament that greening services be provided, in return for payment, as 'top ups' to the basic premium.
Ezért létezik temérdek szabály - mint például az OECD- és a WTO-megállapodások -, amelyek meghatározzák a visszafizetési határidőket és a minimális díj mértékét.
That is why a whole host of regulations exist, such as OECD and WTO agreements, which fix the deadlines for repayment and a minimum premium rate.
díj (myös: cölöp, máglya, karó, tűz)
volume_up
stake {subst.}
Az üzemanyagra kivetett adó, a biztosítás, az útellenőrzési és rengeteg más díj által már amúgy is ezt érjük el.
This is already being done through tax on fuel, insurance, road checks and through many other charges.
A modulált torlódási díj lehetővé tenné számunkra, hogy hatékonyabban vegyük fel a harcot az éghajlatváltozás ellen, mintha csak egyszeri adót vetnénk ki a szén-dioxidra.
A modulated congestion charge would allow us to fight climate change more effectively than if we applied a one-off tax on CO2.
Az úthasználati díj megvitatása - a közúti forgalom résztvevőitől a megtett távolság szerinti díjat beszedni - idestova 20 éve zajlik, most pedig teljesen zsákutcába jutott.
A discussion on road pricing - taxing road traffic according to the distance travelled - has been under way there for nearly 20 years, and has now become completely deadlocked.

Esimerkkejä "díj"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianEzenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
HungarianEz az új díj valószínűleg átlagosan 3-4 eurócent lesz járművenként és kilométerenként.
This additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.
HungarianEz az új díj valószínűleg 3-4 eurócent lesz járművenként és kilométerenként.
This additional cost is likely to be between three or four cents per vehicle per kilometre.
HungarianÚgy tűnik, nem érti, hogy a díj szabadon választható a tagállamok számára.
He seems not to understand that this is optional on Member States.
HungarianEgy hetet kifizetett készpénzben, egy további hónapi bérleti díj fejében pedig csekket adott.
He paid a weeks rental in cash, and left a check to cover April as well.
HungarianAz első havi díj tizedikén esedékes, és aztán minden hónap tizedikén öt hónapon keresztül.
First payment due on the tenth, and same thereafter for five months.
HungarianAz a gyanúm, hogy magát jobban érdekli a Pulitzer-díj meg a dicsőség, mint az én nyamvadt kis életem.
I think you're more concerned with Pulitzers and glory than my pretty little neck.
HungarianApád bűnözőket és törvényenkívülieket vadászott le vagy olyanokat, akiknek díj volt kitűzve a fejükre.
Your father hunted criminals and oudaws ... or people with a price on their heads.
HungarianLelőnek, mihelyt lefekszel, mert díj van a fejedre tűzve.
They will shoot thee at thy lying down, because there is a price on thy head.
HungarianA bérleti díj az évek során jövedelmem jelentős részét felemésztette.
The rental over the years would absorb a major part of my income.
HungarianAz enyém a bevételed bizonyos százaléka, szóval, amit a magánnyomozóknak kifizetek, az biztosítási díj.
I own a percentage of you, so anything I pay to a PI team is just insurance.
HungarianTudják, hogy nem volt tőlünk díj a gabna; Bizton levén, sohsem szolgáltak érte.
Ile giue my Reasons, More worthier then their Voyces.
HungarianAz ilyen szabályozási díj kivetése nemzeti hatáskörbe tartozik.
The imposition of such regulatory charges is a national competence.
HungarianVásárlás előtt a fogyasztók gyakran igénybe veszik e csoportok díj ellenében nyújtott szolgáltatásait.
Consumers often pay for the services of these consumer groups before deciding on a purchase.
HungarianAkkor tehát vessük el az első megtermelt tonnából származó szén-dioxid-kibocsátásért fizetendő díj ötletét?
Should we then abandon this idea of paying CO2 emissions from the first tonne produced?
HungarianKomoly banktőke nélkül a tagsági díj nem volt elegendő.
Without big-banker support the membership fees were no longer enough.
Hungarian- És mi a Babu fizetése, ha akkora díj van a fejére tűzve?
'Then what is the Babu's pay if so much is put upon his head?'
HungarianBüszke vagyok rá, hogy a díj odaítélését egyhangú döntés előzte meg.
I am proud that this decision was taken unanimously.
Hungarian- úthasználati díj beszedésére szolgáló létesítmények, parkolóórák;
- Toll collection installations, parking meters;
HungarianAzonban - megismétlem - nem tudhatjuk, hogy öt, illetve tíz múlva kik lesznek a Nobel-díj nyertesei.
As I said before, however, we do not know who the Nobel prizewinners will be in five or ten years' time.