"csapda" - Englanninkielinen käännös

HU

"csapda" englanniksi

volume_up
csapda {subst.}

HU csapda
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

csapda
volume_up
booby-trap {subst.} [kuv.]
Legyen az ember vagy álcázott csapda, bármi is állította meg Emilt, az engem is megállítana.
Be it man or booby trap, whatever had stopped Emil would stop me.
csapda (myös: csel, retesz, zsákmány, elfogás)
volume_up
catch {subst.}
And yet there was so often a catch.
Csakhogy itt az a csapda, hogy nem hallottam meg, mit mond ő maga a történtekről.
Exactly and, well, the catch is I never heard his side of the story.
But, there's one catch.
csapda
volume_up
boobytrap {subst.} [kuv.]
csapda (myös: csörlő, emelő, gin, borókapálinka)
volume_up
gin {subst.}
csapda (myös: kelepce, hálózat, háló)
volume_up
net {subst.}
csapda (myös: szakadék, üreg, árok, gabonatőzsde)
volume_up
pit {subst.}
Bár Chris eltekintett a karók használatától, a csapda éppoly halálos célt szolgált, mint Vietnamban.
Though Chris would not use stakes, the pit retained its deadly purpose.
csapda (myös: kelepce, verem)
volume_up
pitfall {subst.}
A második elkerülendő csapda, hogy a Bizottság pusztán a Tanács titkárságává váljon.
The second pitfall to avoid is that of turning this Commission into a mere general secretariat of the Council.
csapda (myös: hurok, tőr, kelepce, háló)
volume_up
snare {subst.}
Ugyanolyan csapda volt, amilyet Paranorban állított a Boszorkánymester.
This was a trap of the same sort set by the Wariock Lord at Paranor, designed to snare whoever walked into it.
Minden ösvény egy csapda, egy kelepce, mely megpróbál belecsalni a felfoghatatlan erők játszmáiba.
Every path is a trap, a snare, to entangle you in the games of forces beyond all understanding.
csapda (myös: száj, kordé, pofa, csapóajtó)
volume_up
trap {subst.}
Jerle Shannarának és az elfeknek annyi dolguk marad, hogy bezárják a csapda ajtaját.
It was up to Jerle Shannara and the Elves to hammer shut the jaws of the trap.
A harmadik csapda! ordította Menion, felocsúdva első megdöbbenéséből.
The third trap! roared Menion, recovering from the initial shock.
A bíróságra kell mennem, azután van egy teherautó-csapda Cambriában.
I have court, then there's that truck-trap over in Cambria.'

2. "ellenségnek"

csapda (myös: les, leshely, rejtek)
volume_up
ambuscade {subst.}

Esimerkkejä "csapda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianHa valaki van előttünk, vagy a házak között csapda vár ránk, azt észreveszem, és szólok.
I'll be able to come back and tell you about anybody coming - or hiding in ambush.'
HungarianCarse az ismeretlen csapda fogta állat dühödt elszántságával küzdött.
He struggled with the fierce revulsion of an animal trapped by the unknown.
HungarianA csapda ajtaja fölötti lárma ráébresztett, hogy Petey föléje tolta a súlyos munkaasztalt.
A rumble above the trapdoor warned me that Petey was sliding the heavy workbench onto it.
HungarianVan egypár csapda meg méreg, Mr. Ullman azt akarja, hogy rakja szét a padláson meg idelent.
I got the traps and the poison Mr. Ullman wants you to use up in the attic and down here.
HungarianErősebben felhúztam magam, és sikerült a csapda ajtajának széléig feltornásznom a könyökömet.
I strained harder to pull myself up and managed to prop my elbows on the trapdoor's edge.
HungarianAz első ilyen csapda az, hogy nem akarjuk elismerni a dolog komplexitását.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
HungarianHalálos csapda lehetett minden lépés alatt, ezért kénytelenek voltak lassan utazni.
Treachery waited underfoot, forcing them to travel slowly.
HungarianEz csapda, ismételgette magában, ez egy ördögi csapda.
This was a setup, Tamalko told himself over and over, it was a tremendous setup.
HungarianAhogy kicserélte a csalétket, elhatározta, még egyszer megvizsgálja: nem romlott-e el a csapda szerkezete.
As he was changing the bait, he decided at the same time to check on the contraption.
HungarianNos, akár csapda volt, akár nem, a pasasnak ott kellett lennie a metrón, hogy a játszma tovább folytatódjon.
He wrenched his mind away from the irrelevancies, entertaining though they might be.
HungarianFerdeszemű Joe egy rohadt nagy csapda felé masírozott a tankjaival.
Joe Chink was driving into a motherfucker of an ambush.
HungarianKörülnéznek, nem leselkedik-e ránk még néhány csapda a környéken, Sir Sparhawk tájékoztatta Berit.
They're scouting around to make sure there aren't any more ambushes laid for us, Sir Sparhawk,' Berit replied.
HungarianA csapda ajtaja nyilván úgy volt felszerelve, hogy csak megfelelő súly ránehezedése esetén nyíljon ki hirtelen.
The trapdoor must have been rigged to spring open only if a certain amount of weight was applied to it.
HungarianAláírtam egy olyan munkaszerződést, ami valójában csapda.
I've just signed a quicksand employment contract.
HungarianDurga széles szája kitárult, mint egy csapda nyílása.
Durga's wide mouth dropped open like a trapdoor.
HungarianSpengler megbizonyosodott afelől, hogy két csapda van a padlón ott, ahol valaha a bírói pulpitus állt.
Spengler made sure there were two rectangular traps placed on the floor in front of what had once been the judge's bench.
HungarianHirtelen rádöbbent, milyen tökéletes csapda ez az egész, milyen jól ismeri Komor ezeknek az embereknek a lelkét.
And suddenly he realized just how perfect this was, and how well Stark understood the people he was dealing with.
HungarianCsábító és esetleg tápláló is, de szörnyű csapda lehet.
HungarianAz asszony ingerkedése - a legközönségesebb csapda, s végeredményben éppen ugyanaz, mint a rovarevő ragadozónövények bódító, mézes illata.
Her charms were like some meat-eating plant, purposely equipped with the smell of sweet honey.
HungarianCsapda, gondolta Tess elkeseredetten.