HU bőséges
volume_up
{adjektiivi}

bőséges (myös: bőven elég, kiadós)
Az Euratom-finanszírozás és a bőséges ITER-támogatások forrásainak átalakításával.
Convert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
A legfontosabb pedig az, hogy a mezőgazdaság a bőséges, változatos és egészséges élelmiszer-ellátás alapja.
Above all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Hasonlatosan Núbia juhához, amely alig bírja hordani bőséges gyapja terhét.
Even as the ram of Nubia, which could hardly bear the weight of its abundant wool.
bőséges (myös: elegendő, tágas, terjedelmes)
volume_up
ample {adj.}
Ez bőséges teret biztosít a civil társadalom fellépéseinek finanszírozására.
This will provide ample scope for funding civil society actions.
Igen, de bőséges adagot kaptak, és nemcsak a falusiak ették meg érvelt Tunston.
But the supplies were ample and more than villagers ate, countered Tunston.
Ezek, uram, bőséges bizonyítékot szolgáltatnak.
There's ample evidence of his guilt, sir.
bőséges (myös: gazdag, , termékeny)
Könnyeid árja bőséges, és a szívedből fakad.
Your tears are plentiful and they come from the heart.
A deszka alatt a keskeny rés üres volt, eltekintve a portól meg a bőséges egérürüléktől.
Behind it was a narrow space empty save for dust and a plentiful scattering of mouse-turds.
Olcsó és tápláló és bőséges lesz az élelem.
Food would be cheap and nourishing and plentiful.
bőséges (myös: gazdag)
bőséges (myös: jótékony, bőkezű, adakozó, nagylelkű)
Ameth motioned to the bounteous table.
bőséges (myös: , jótékony, bőkezű, nagylelkű)
Bőséges vonalaid az olasz hegyekre emlékeztetnek.
Your bountiful curves remind me of the hills in Italy.
bőséges (myös: kiadós, szóbő, terjengős, termékeny)
Olvasd el Aaron bőséges jegyzeteit Michael Curryről.
Read Aaron's copious notes on Michael Curry.
Pont megfelelő adagban tartalmaztak proteint, ami mellett bőséges zöldségköret volt, és egy kevéske keményítő, általában rizs.
They were reasonable portions of protein served with copious quantities of vegetables and small amounts of starch, usually rice.
bőséges (myös: kiadós, előnyös, gazdag, kövér)
volume_up
fat {adj.}
bőséges (myös: teljes, kiadós, kövér, tele)
volume_up
full {adj.}
Ez a társaság kitűnő munkakapcsolatokkal, kiváló készségekkel, bőséges megrendelés-állománnyal rendelkezett és szép jövő elé nézett.
This was a company with excellent industrial relations, excellent skills, a full order book and a great future.
És ha az anya élt addig, hogy megitathassa újszülöttét bőséges tejével, ez a táltos a szokott három óra alatt elérte kifejlett magasságát.
And if the mother lived long enough to give her offspring milk, which she had aplenty, this Taltos would grow, within the customary time of three hours, to full size.
bőséges (myös: kiadós, vérmes, életerős, erőteljes)
bőséges
volume_up
galore {adj.}
bőséges (myös: őszinte, tápláló, szívélyes, erős)
volume_up
hearty {adj.}
Az elítélt nő elfogyasztja halála előtti utolsó, bőséges vacsoráját, jutott eszébe keserűen.
The condemned woman ate a hearty last meal, she thought with gallows humor.
bőséges (myös: átfogó, tágas, terjedelmes, )
volume_up
large {adj.}
A kérdések megválaszolásához bőséges szabad hely állt rendelkezésre.
Large empty spaces were available for these answers.
bőséges (myös: pazar, bőkezű, tékozló, pazarló)
volume_up
lavish {adj.}
Glyneth fáradtan letette a kardot, és a balzsammal elkezdte kenegetni Kul szúrt, hasított és vágott sebeit, nem törődve Visbhume a szer bőséges használata miatti tiltakozásával.
Glyneth warily put down the sword, and rubbed the wax upon Kul's cuts, slashes, bruises and stab-wounds, despite Visbhume's protests against her lavish employment of his personal commodities.
Óvatosan megkeverte a kupacot az ujjával, majd bőséges mennyiségű vizet adagolt hozzá a pohárból.
Then he mixed it in the dish gently with his finger, and added a liberal amount of water from the glass.
bőséges (myös: gazdag, buja, termékeny, túláradó)
bőséges (myös: , pazar, dús, fényűző)
bőséges (myös: pazar)
Nővérem sebesen eldarálta a környéken lakó összes hajadonok névsorát, bőséges pro és kontra érvekkel.
Rapidly my sister ran over a list of maidens living in the neighbourhood, with profuse reasons for and against.
bőséges (myös: élénk, gazdag, tápláló, szórakoztató)
volume_up
rich {adj.}
Tulajdonképpen a kémia végtelenül bőséges, és a testünk nagyon sokat használ belőle.
In fact, chemistry's extremely rich, and our body uses a lot of them.
Rich weapons, poor schooling.
A lila fa túl kicsinek tűnt ehhez a nagy gyökérzethez, de a napfény bőséges, és a talaj talán gyenge.
The magenta tree seemed much too small to need all that root area, but the sunlight was rich, and maybe the soil was poor.
bőséges (myös: gyakori, elterjedt, nagyszámú)
volume_up
rife {adj.}
bőséges (myös: korlátlan)

Esimerkkejä "bőséges"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA múltban ez a bőséges halforrás problémákat okozott nekünk Marokkóval szemben.
In the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
HungarianHa bőséges anyagi források állnának a rendelkezésünkre, minden lehetséges volna!
Were there an unstinting amplitude, anything might be possible.”
HungarianAz első hozta a kommandót, a második bőséges és titokzatos felszereléseiket.
The first bore the assault team, the second their numerous and arcane pieces of equipment.
HungarianAhhoz azonban, hogy valamilyen elképzelést alkossak, még bőséges kiegészítésre lesz szükségem.
But it needs a great deal of supplementing before anyone could offer an opinion.
HungarianHiúságból és gőgből rendkívül bőséges készletem volt és csak igen kevéske az erényből.
I had a most unbounded stock of vanity and pride, and but a very little stock of virtue.
HungarianBőségesen méretett rá szenvedés, és most bőséges jutalomban részesül mindenért.
He had suffered mightily, and now he was being rewarded mightily.
HungarianEl akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott bőséges adomány miatt.
Avoiding this, lest any man should blame us in this abundance which is administered by us.
HungarianBőséges mozgástér van itt a rendszer karcsúsítására és a visszametszésére, és pontosan ezt akarjuk.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
HungarianBőséges választék méltányos áron: az uniós mezőgazdasági politika egyik alapvető célkitűzése.
Wide choice at a fair price is a fundamental principle of EU farm policy.
HungarianBesegített a bőséges eső is, amelyen időnként átragyogott a dicsőséges napsütés.
There had been rain aplenty to help it, and sometimes the glory of the sun and rain at the same time.
HungarianBár azért tanulmányozta faját, bőséges jegyzeteket készített magáról.
Nevertheless, he did study his own breed, making and recording meticulous notes on himself.
HungarianBőséges üzemanyag a tolómezők számára, és lendület a Nap gravitációjától.
Thick fuel for the ram fields and a boost from the sun's gravity.
HungarianJamata bőséges adag szakét töltött egy pompás porceláncsészébe.
Yamata poured a generous amount of sake into an exquisite porcelain cup.
HungarianBőséges tere volt a jövő-menő szekereknek meg bricskáknak meg lóvonatú omnibuszoknak.
It provided any amount of room for wagons and buggies and horse-drawn streetcars as they came and went.
HungarianMég januárban is bőséges számú érv szólt az ellen, hogy Roy befizessen az utazásra.
Even back in January, there were any number of reasons Roy Hepburn should not have signed up for that cruise.
HungarianHat szatyra volt, mint később bőséges alkalmam nyílt megállapítani.
There were six of them, which I would later study at leisure.
HungarianRyan négy font ötvenet fizetett, amit bőséges borravalóval toldott meg.
Ryan paid the four pounds fifty and added a healthy tip.
HungarianAz elveszett fókákért pedig bőséges kárpótlást ajánlanak aranyat szórnak Hannan Moszang lába elé.
For the lost seals, they will make a magnanimous gesture - by throwing gold at Hannan Mosags feet.
Hungarian- Bőséges bizonyítékokkal tudok szolgálni - mondta Anthony nyugodtan.
'I can give you plenty of proofs,' said Anthony quietly.
HungarianPusztán az a célunk, hogy bőséges nyugdíjat biztosítsunk, és a korai nyugdíjba vonulást reális lehetőséggé tegyük.
Our goal is simply to ensure a generous pension and make early retirement an option.