"újabb" - Englanninkielinen käännös

HU

"újabb" englanniksi

HU újabb
volume_up
{adjektiivi}

újabb (myös: késő, néhai, legújabb, legutóbbi)
volume_up
late {adj.}
A tanoncok időközben újabb székeket hoztak be: Laeral három társa hosszú kérdezősködés elé néz.
Hard questioning lay in the future of Laeral's three unexpected late-night guests.
You just another nigger late payin' his rent.
De ennek az újabb halálmódnak legalább nincsen kozmikus jelentősége.
Fortunately, this latest twist didn't seem to have any cosmic implications.
De a kormány minden újabb átalakulással jobbra tolódott.
But every subsequent reshuffling of the Government was a move towards the Right.
E jogszabályok közül sok van, amely már semmilyen jogi hatállyal nem bír, míg mások tartalma újabb dokumentumokban került megfogalmazásra.
Many of these acts no longer produce any legal effects, while the content of others has been embodied in subsequent documents.
De még akkor is, amikor nyilvánvaló egy kérelem teljes megalapozatlansága, a gyorsított eljárás csak a második, újabb kérelmet követően kerülhet alkalmazásra.
Even if an application is obviously without any foundation, the use of the accelerated procedure will only be possible after the second subsequent application.

Esimerkkejä "újabb"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianRadarkapcsolat egy újabb hajóval kilenc óránál, három mérföldre kiáltotta Pilas.
Radar contact on another vessel, now one o'clock, three miles, Pilas called out.
HungarianA fiatalember előresietett, de csak egy újabb ajtóval találták magukat szemben.
The young man pushed before them, having sped from the barring of the wall door.
Hungarian- A hőmérséklet egy újabb fokkal süllyedt - mondta Huddie, amikor ismét leültek.
'Temp in there's gone down another tick,' Huddie said as we all sat down again.
HungarianMiközben beszélt, két újabb élőholt botorkált ki az ajtón, s feléjük tartottak.
As she spoke, two more zombies came stumbling out the door, heading toward them.
HungarianTalán újabb gyerekek ágya köré gyűltek össze, de ezt nem tartottam valószínűnek.
Perhaps they were gathered over the beds of other children, but I didn't think so.
HungarianEgy újabb törvényen kívüli nyílvessző vágta fel az üres havat a barlang mélyén.
Another outlaw quarrel hummed past to fall into the empty snows below the ravine.
HungarianÚjabb kanyar után, a völgyben a folyóparton legelő tehenek mellett hajtottak el.
Jill steered around another curve, passing cattle near a stream in another valley.
HungarianMegfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
He turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
HungarianKul ügyesen mögéjük került, és egy újabb támadással ismét megölt néhányat közülük.
Kul slid around to their rear and attacking once more, wrought further carnage.
HungarianAz előző napon hallott pár elejtett szót újabb fejlesztésekről a lézer területén.
He already had a new blank diary that he'd begin with when this one was destroyed.
HungarianBoo és én kb. százötven métert haladtunk előre, amikor jobbról újabb folyosó nyílt.
Boo and I had gone two hundred feet when another passageway opened on the right.
HungarianButch azt mondta tegnap este, hogy ha újabb fenyegetéseket kapnék, csak szóljak.
Butch told me last night that if there were any threats, he'd like to get involved.
HungarianEnnél jobban nem tudta a földhöz rögzíteni a fint az újabb árhullám érkezése előtt.
It was the best he could do to bind her to the ground before the fifth wave hit.
HungarianEz ugye nem valami olcsó trükk, hogy újabb betároltakat szerezz a gyjteményedbe?
'Wait a second; this isn't some wheeze to concentrate everybody's mind is it?
HungarianGyönyörű kislány volt folytatja Estella Horan, miközben újabb cigarettára gyújt.
She was such a pretty girl, Stella Horan resumes, lighting another cigarette.
HungarianAz EU nem gördíthet újabb akadályokat a gazdasági növekedés és stabilitás útjába.
The EU must not put further obstacles in the way of economic growth and stability.
HungarianIvott, a Post épületére nézett, aztán az utcára, majd újabb korty következett.
He took a drink, looked at the Post, looked at the street, and back to the cup.
HungarianS alighogy eltűnt, újabb jövevény érkezett: Edward Raynor nyitott be a hallból.
Hardly had he done so, when Edward Raynor came into the library from the hall.
HungarianCsak idén újabb 64 millióval fog nőni a szélsőséges szegénységben élők száma.
This year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
HungarianA szelet is érezte, ahogy újabb adag földet szór a kocsiba a kitört ablakon át.
He was also aware of the wind, blowing more dirt through the van's broken windows.